ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΟΡΘΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ-ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ

Report
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ
ΙΔΡΥΜΑ
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ
ΝΕΩΝ
ΑΓΡΟΤΩΝ
Παρουσία στον
Παγκόσμιο Ιστό
Πρωτοπόρες Μέθοδοι
Προώθησης & Πώλησης
Αγροτικών Προϊόντων
Αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών για την Εξεύρεση Νέων Αγορών για Αγροτικά Προϊόντα
και Ηλεκτρονικών Πηγών για τη Βελτιστοποίηση της Ποιότητας των Προϊόντων
2
5/7/2011
Τι σημαίνει το να έχω
παρουσία στον Παγκόσμιο
Ιστό;
Από πού ξεκινάω;
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
3
5/7/2011
Προαπαιτούμενα για μία αρχική
παρουσία – Σύνδεση στο Διαδίκτυο
 Σύνδεση

στο Διαδίκτυο - Internet.
Για να αποκτήσετε σύνδεση στο Διαδίκτυο
χρειάζεστε τα ακόλουθα:
 Έναν
προσωπικό υπολογιστή
 Μια ευρυζωνική σύνδεση, την οποία μπορείτε
να αγοράσετε συνδρομητικά από έναν
πάροχο.


Η ελάχιστη ταχύτητα είναι 2Mbps, αλλά είναι
αρκετή.
Το μηνιαίο κόστος πλέον είναι σχετικά μικρό.
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
4
5/7/2011
Προαπαιτούμενα για μία αρχική
παρουσία – Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Μπορείτε να αποκτήσετε δωρεάν λογαριασμό
ηλεκτρονικού ταχυδρομείο χρησιμοποιώντας
κάποιον από τους γνωστούς παρόχους, όπως
την εταιρία Google (για να το κάνετε αυτό
πηγαίνετε στη διεύθυνση
http://www.gmail.com/), ή απλά μπορείτε να
χρησιμοποιήσετε το λογαριασμό ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου που σας δίνει δωρεάν ο πάροχος
ευρυζωνικής σύνδεσης που έχετε επιλέξει.

Προσοχή: Φροντίστε να διαλέξετε όνομα χρήστη
το οποίο είναι αντιπροσωπευτικό για εσάς, ή την
επιχείρησή σας, και πάντα προσοχή στον
κωδικό πρόσβασης που θα διαλέξετε.
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
5
5/7/2011
Τι σημαίνει το να έχω
παρουσία στον Παγκόσμιο
Ιστό;
Αξιοποιώντας τον Παγκόσμιο Ιστό
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
6
5/7/2011
Αναζητώντας…

Οι μηχανές αναζήτησης είναι δωρεάν
υπηρεσίες από διάφορους παρόχους, που
επιτρέπουν στους χρήστες να αναζητήσουν
πληροφορία στον Παγκόσμιο Ιστό.

Γνωστές μηχανές αναζήτησης είναι




To Google Search: http://www.google.gr
To Bing: http://www.bing.com
To Yahoo! Search: http://search.yahoo.com/
Με την πρώτη να έχει το μεγαλύτερο μερίδιο της
παγκόσμιας αγοράς
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
7
5/7/2011
Αναζητώντας…


O χρήστης προσδιορίζει κάποιο ερώτημα, και η μηχανή
αναζήτησης επιστρέφει τα αποτελέσματα.
Για να κάνετε κάποιο ερώτημα δε χρειάζεται να έχετε
τεχνικές γνώσεις.
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
8
5/7/2011
Τι μπορώ να βρω;

Μπορείτε να βρείτε:







Πληροφορίες σε μορφή κειμένου
Εικόνες
Νέα
Βίντεο
Χάρτες
Δορυφορικές Φωτογραφίες
Και πολλά ακόμα… όπως





πρόγνωση καιρού,
τον ανταγωνισμό σας,
πληροφορίες για τα προϊόντα σας και για νέες
καλλιέργειες,
πιθανές αγορές και αγοραστές,
συμβουλές και πρότυπα ποιότητας.
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
9
5/7/2011
Υπάρχει μεγάλος όγκος
πληροφοριών;

Μία μηχανή αναζήτησης (με κλασικό
εκπρόσωπο την Google) μπορεί να λαμβάνει
μέχρι και 200 εκατομμύρια ερωτήματα για
αναζήτηση κάθε ημέρα.

Έχει πληροφορίες για:




Περίπου 20 δισεκατομμύρια ιστοσελίδες
Περίπου 10 δισεκατομμύρια εικόνες
Περισσότερο από 800 εκατομμύρια Usenet
messages
Συνολικά περίπου 31 δισεκατομμύρια πληροφορίες
διαφόρων τύπων!
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
10
5/7/2011
Αναζητώντας με το Google Search

Γίνετε όσο το δυνατόν σαφέστεροι στις πληροφορίες
που αναζητάτε. Όταν πληκτρολογούμε λέξεις
χωρισμένες με κενά μεταξύ τους, σημαίνει αναζήτηση
για σελίδες που περιέχουν και τις τρεις λέξεις.

Το Google διαγράφει από τους όρους που του δίνετε
κάποιες κοινές λέξεις, όπως το «από», «το», καθώς και
μερικά απομονωμένα γράμματα και αριθμούς. Αν
θέλετε να συμπεριληφθούν στην αναζήτηση πρέπει
να προτάξετε το + ή να βάλετε όλη την πρόταση σε
διπλά εισαγωγικά.

Αν θέλετε να αναζητήσετε μία συγκεκριμένη φράση
στην οποία έχει σημασία οι λέξεις να μην είναι
διάσπαρτες, πρέπει να την περικλείσετε σε εισαγωγικά.
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
11
5/7/2011
Τι σημαίνει το να έχω
παρουσία στον Παγκόσμιο
Ιστό;
Αξιοποιώντας τον Παγκόσμιο Ιστό - Μέσα
Κοινωνικής Δικτύωσης
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
12
5/7/2011
Τι είναι τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης
- Social Media;

Τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης Social Media είναι μια κατηγορία
online υπηρεσιών στον Παγκόσμιο
Ιστό, όπου οι χρήστες συζητούν,
συμμετέχουν, διαμοιράζονται και
δικτυώνονται κάτω από μια κοινή
ομπρέλα.

Οι περισσότερες υπηρεσίες αυτής της
μορφής ενθαρρύνουν-επιδιώκουν τη
συζήτηση, τα σχόλια, την
αλληλεπίδραση και το διαμοιρασμό
οποιαδήποτε πληροφορίας μεταξύ
των χρηστών.
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
13
5/7/2011
Γνωστά Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης

Μερικά από τα πιο γνωστά μέσα Κοινωνικής
Δικτύωσης είναι:






Το Facebook: http://www.facebook.com
Το Twitter: http://www.twitter.com
Το Flickr: http://www.flickr.com
Το YouTube: http://www.youtube.com
To Google+: http://plus.google.com
Η πρόσβαση σε όλες τις παραπάνω
υπηρεσίες είναι δωρεάν και το μόνο που
χρειάζεται να κάνετε είναι να δημιουργήσετε
ένα δικό σας λογαριασμό.
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
14
5/7/2011
Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης &
Επιχειρηματικότητα

Η δύναμη που δίνεται στον καταναλωτή μέσα από
τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης είναι τεράστια.

Οι πηγές ενημέρωσης και επιρροής είναι πλέον και
οι διαδικτυακοί φίλοι ή ακόμα και άγνωστοι που
είχαν μια εμπειρία με κάποια υπηρεσία ή προϊόν και
το ανέφεραν στο facebook, twitter ή σε κάποιο
σχόλιο ενός blog.

Τα μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης θα αποκτούν
σταδιακά συνεχώς μεγαλύτερο μερίδιο της
ενημέρωσης, επικοινωνίας και επομένως επιρροής
μας.

Αποτελούν σίγουρα ένα πεδίο στο οποίο μπορείτε
να αναπτύξετε την επιχειρηματικότητά σας.
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
15
5/7/2011
Τι σημαίνει το να έχω
παρουσία στον Παγκόσμιο
Ιστό;
Τι συμβαίνει γύρω μας;
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
16
5/7/2011
Τι θα μπορούσα να βρω;
 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ – ΓΕΝΙΚΗ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΩΝ
(http://agora.mfa.gr)


Επιχειρηματικές συναντήσεις και εκθέσεις:
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?
cpage=NODE&cnode=57&cid=138
Αναζήτηση Αγορών:
http://agora.mfa.gr/frontoffice/portal.asp?
cpage=NODE&cnode=1
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
17
5/7/2011
Οι γύρω μας

Η οικογένεια Μπελίδη εδώ και 5
γενιές παράγει κρασιά από τους
αμπελώνες της, συνεχίζοντας
την παράδοση με ευαισθησία.
Οι απαρχές της παράδοσης
ξεκινούν από το Νιχώρι της
Κωσταντινούπολης, όπου ήταν
γνωστοί οινοποιοί με το
παρανόμιο ¨Μπελιάς¨ που
ονόμασε και τα κρασιά τους.

Στο Facebook:
http://www.facebook.com/gro
up.php?gid=78672206027

Παρουσία και με Διαδικτυακό
Τόπο: http://beliaswines.gr/
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
18
5/7/2011
Οι γύρω μας

Η GREEK FARM είναι μια οικογενειακή
παραδοσιακή επιχείρηση στο χώρο της
παραγωγής και της τυποποίησης ελαιολάδου
και βρώσιμων ελαίων από ελαιώνες της
ορεινής Κορινθίας. Ιδρυτής της εταιρείας είναι
ο Αλεξόπουλος Χρήστος, με σειρά ετών στην
παραγωγή του ελαιολάδου και συνεχές
σεμινάρια θεωρητικής και πρακτικής
επιμόρφωσης στον τομέα της ελιάς.

Στο Facebook:
http://www.facebook.com/elaiolado.mparm
pachrestos

Στον Παγκόσμιο Ιστό: http://www.elaioladomparmpaxristos.gr
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
19
5/7/2011
Τι σημαίνει το να έχω
παρουσία στον Παγκόσμιο
Ιστό;
Ένα βήμα παραπάνω…
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
20
5/7/2011
Η παρουσία μου στον Παγκόσμιο Ιστό
Διαδικτυακός Τόπος – Web Site

Μπορείτε να επεκτείνετε την παρουσία σας στον
Παγκόσμιο Ιστό δημιουργώντας ένα Διαδικτυακό
Τόπο (Web Site).

Για να το κάνετε αυτό χρειάζεται να:



Διαλέξετε ένα όνομα (domain name). Π.χ. www.agrotikaproionta.gr. Η αγορά ενός τέτοιου ονόματος γίνεται για
δύο συνήθως χρόνια και είναι της τάξης των 20€ έως 30€,
ενώ έχετε δικαίωμα ανανέωσης μετά τη λήξη.
Ενοικιάσετε ένα «χώρο» στον οποίο θα φιλοξενηθεί ο
Διαδικτυακός σας Τόπος. Η πληρωμή είναι συνήθως
ετήσια.
Κατασκευάσετε το Διαδικτυακό Τόπο. Θα πρέπει να
διαλέξετε κάποιον ειδικό, ο οποίος θα αναλάβει την
κατασκευή. Το κόστος συνήθως ξεκινάει από μερικές
εκατοντάδες ευρώ.
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
21
5/7/2011
Διαδικτυακός Τόπος
Τι θα πρέπει να προσέξω πριν ξεκινήσω;

Μη βιαστείτε να κατασκευάσετε το Διαδικτυακό σας
Τόπο, αν δεν ξέρετε τι περιμένετε από αυτόν.

Χρειάζεται προσεκτική στοχοθέτηση σε σχέση με τα
αποτελέσματα που περιμένετε.

Πρέπει να επιλέξετε έναν ειδικό, ο οποίος θα
μπορέσει να σας υποστηρίξει σε ολόκληρη τη
διαδικασία κατασκευής και συντήρησης.

Θα πρέπει να είστε έτοιμοι να αφιερώσετε αρκετό
χρόνο, καθώς ο Διαδικτυακός αυτός τόπος θα
αποτελέσει το σημείο της επιχειρηματικής σας
παρουσίας στον Παγκόσμιο Ιστό.
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
22
5/7/2011
Διαδικτυακός Τόπος
Τι θα πρέπει να προσέξω στην κατασκευή;

Ξεκινώντας το σχεδιασμό του Διαδικτυακού σας
τόπου είναι καλό να αφιερώσετε αρκετό χρόνο με
τον ειδικό που θα τον κατασκευάσει, εξηγώντας του
με ακρίβεια τις ανάγκες σας.

Αυτός είναι σε θέση να σας εξηγήσει τις επιλογές
που έχετε, ώστε να δημιουργήσετε ένα διαδικτυακό
τόπο κομμένο και ραμμένο στα μέτρα σας…
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
23
5/7/2011
Διαδικτυακός Τόπος
Τι θα πρέπει να προσέξω στην κατασκευή;

Όταν ο χρήστης μπαίνει στο Διαδικτυακό σας τόπο
θα πρέπει με μια ματιά να καταλαβαίνει το που
βρίσκεται, τι μπορεί να κάνει και με ποιον έχει να
κάνει.

Τοποθετήστε το όνομα και το λογότυπό σας σε μία
ευκρινή θέση και σε ένα λογικό μέγεθος.

Κάτω από το λογότυπο Τοποθετήστε ένα moto
(σύνθημα) το οποίο να δηλώνει το στόχο του
Διαδικτυακού σας τόπου.

Τονίστε τη χρησιμότητα για το χρήστη και τη
διαφορά σας από τους κύριους ανταγωνιστές.
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
24
5/7/2011
Διαδικτυακός Τόπος
Τι θα πρέπει να προσέξω στην κατασκευή;

Η κεντρική σας σελίδα πρέπει να διαφέρει από τις
υπόλοιπες, κρατώντας όμως κοινό σχεδιασμό με αυτές.

Το όνομα (domain name) που θα επιλέξετε για το
Διαδικτυακό σας τόπο θα πρέπει να είναι απλό, ώστε να το
θυμούνται οι χρήστες.

Δεσμεύσετε επιπλέον και όσα ονόματα θα μπορούσε
πιθανά να χρησιμοποιήσει ο χρήστης. Για παράδειγμα
όλους τους διαφορετικούς τύπους ορθογραφίας του
ονόματος που έχετε επιλέξει.

Στον τίτλο του Διαδικτυακού σας τόπου, ξεκινήστε με το
όνομά σας και συμπεριλάβετε μία σύντομη περιγραφή του
τόπου, έως 64 χαρακτήρες.
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
25
5/7/2011
Διαδικτυακός Τόπος
Τι θα πρέπει να προσέξω στην κατασκευή;

Χρησιμοποιείστε ένα σύνδεσμο “Επικοινωνία” για
να μπορεί ο χρήστης να επικοινωνήσει μαζί σας.

Αν παρέχετε μηχανισμό επικοινωνίας πρέπει να
ξέρει ο χρήστης από ποιον θα πάρει απάντηση και
πότε.

Χρησιμοποιείστε ένα σύνδεσμο για Νέα /
Ανακοινώσεις, αν πραγματικά έχετε νέα.
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
26
5/7/2011
Διαδικτυακός Τόπος
Τι θα πρέπει να προσέξω στην κατασκευή;

Μην κατασκευάσετε εισαγωγική σελίδα
καλωσορίσματος για το Διαδικτυακό σας τόπο,
όσο και εντυπωσιακή αν είναι αυτή.

Το μόνο που θα πετύχετε είναι να καθυστερείτε τους
χρήστες σας.

Το καλύτερο καλωσόρισμα είναι να δώσετε στο
χρήστη ακριβώς αυτό που θέλει.

Μη χρησιμοποιείτε animation (κινούμενη εικόνα) σε
σημαντικά στοιχεία όπως το λογότυπο.
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
27
5/7/2011
Διαδικτυακός Τόπος
Τι θα πρέπει να προσέξω στην κατασκευή;

Είναι σημαντικό αν έχετε αρκετό περιεχόμενο στο
Διαδικτυακό σας τόπο, να υπάρχει υποστήριξη από
δυνατότητα αναζήτησης.

Πολλοί χρήστες χρησιμοποιούν τη μηχανή αναζήτησης ενός
κόμβου κατευθείαν όταν συνδεθούν σε αυτόν, ενώ οι
υπόλοιποι αφού κάνουν κάποιες πρώτες αποτυχημένες
προσπάθειες.

Είναι αναγκαίο να δίνεται στο χρήστη του Διαδικτυακού σας
τόπου μια αίσθηση ισχυρής δομής και υποστήριξης της
πλοήγησης, έτσι ώστε οι χρήστες να ξέρουν που
βρίσκονται, που έχουν ήδη βρεθεί και που μπορούν ακόμα
να μεταβούν.

Ομαδοποιείστε παρόμοια αντικείμενα στη δομή πλοήγησης
του Διαδικτυακού σας τόπου.
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
28
5/7/2011
Διαδικτυακός Τόπος
Τι θα πρέπει να προσέξω στην κατασκευή;

Μην επιλέγετε τεχνικές εντυπωσιασμού, όπως πολλές
εικόνες και κινούμενα γραφικά. Το ότι μία ιστοσελίδα είναι
εντυπωσιακή δε σημαίνει ότι θα εκπληρώσει το στόχο της.

Συνήθως, οι χρήστες αγνοούν τα εντυπωσιακά σημεία μιας
ιστοσελίδας γιατί θεωρούν ότι είναι διαφήμιση.

Μη χρησιμοποιείτε χαρακτηριστικά διαφημίσεων για να
τονίσετε το περιεχόμενο της σελίδας σας.

Το ποιοτικό περιεχόμενο είναι αυτό που αναζητούν οι
περισσότεροι χρήστες.

Όλες οι ιστοσελίδες του Διαδικτυακού σας τόπου θα πρέπει
να έχουν αναφορά στην κεντρική σελίδα του τόπου (home
page).
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
29
5/7/2011
Διαδικτυακός Τόπος
Τι θα πρέπει να προσέξω στην κατασκευή;

Μόνο το 10% των χρηστών μπαίνει στον κόπο να κυλήσει μία μεγάλη
ιστοσελίδα και να δει το υπόλοιπο περιεχόμενο της. Θα πρέπει να
σχεδιάσετε το περιεχόμενο των ιστοσελίδων σας με τέτοιο τρόπο,
ώστε οι πιο σπουδαίες πληροφορίες να περιέχονται στο πάνω
μέρος.

Οι ιστοσελίδες που το περιεχόμενο τους έχει εκπνεύσει θα πρέπει να
αφαιρούνται, ενώ αυτές που το περιεχόμενο τους έχει μεταβληθεί, να
τροποποιούνται έγκαιρα. Το περιεχόμενο σας θα πρέπει να είναι
πάντα έγκυρο και ενημερωμένο.

Τα κείμενα που γράφετε για το διαδικτυακό σας τόπο θα πρέπει να
είναι σύντομα και περιεκτικά, γιατί οι χρήστες κουράζονται όταν
διαβάζουν από οθόνη. Η γραφή θα πρέπει να είναι λιτή και με λίγες
λέξεις θα πρέπει να δίνετε τη μέγιστη πληροφορία.

Χρησιμοποιείστε τη γλώσσα των χρηστών, όταν γράφετε τα κείμενά
σας.
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
30
5/7/2011
Διαδικτυακός Τόπος
Τι θα πρέπει να προσέξω στην κατασκευή;

O τονισμός ενός πολύ μεγάλου ποσοστού του κειμένου
στερείται νοήματος, αφού έχει σα συνέπεια την απώλεια της
ζητούμενης έμφασης.

Η επανάληψη αποδυναμώνει το περιεχόμενο.

Είναι καλύτερο να χρησιμοποιείτε παραδείγματα με το
περιεχόμενο του Διαδικτυακού τόπου, από το να δίνετε
μεγάλες περιγραφές. Μία εικόνα είναι χίλιες λέξεις.

Μη χρησιμοποιείτε κεφαλαία γράμματα στις επικεφαλίδες.

Μη χρησιμοποιείτε θαυμαστικά.

Χρησιμοποιείτε προστακτική, όταν θέλετε να πάρετε
πληροφορία από το χρήστη.
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
31
5/7/2011
Διαδικτυακός Τόπος
Τι θα πρέπει να προσέξω στην κατασκευή;

Χρησιμοποιείστε μεγάλη αντίθεση ανάμεσα στο χρώμα
του κειμένου και του υποβάθρου, γιατί έτσι το κείμενο
είναι πιο ευανάγνωστο.

Οι εμφάνιση των υπερσυνδέσμων και ο τρόπος
μορφοποίησης του κειμένου θα πρέπει να γίνεται με
ομοιόμορφο τρόπο σε ολόκληρο το Διαδικτυακό τόπο.

Περιορίστε τη χρήση χρωμάτων στο απολύτως
απαραίτητο, γιατί αποσπούν την προσοχή των χρηστών.
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
32
5/7/2011
Διαδικτυακός Τόπος
Τι θα πρέπει να προσέξω στην φιλοξενία;

Ο χώρος στον οποίο θα φιλοξενήσετε το Διαδικτυακό
σας τόπο θα πρέπει να δίνει γρήγορη πρόσβαση στον
επισκέπτη.
 Θα πρέπει έχετε υπόψη σας ότι ένας μέσος επισκέπτης
σας δεν θα περιμένει πάνω από πέντε δευτερόλεπτα
για να δει μία από τις ιστοσελίδες του Διαδικτυακού
σας τόπου.

Ο πάροχος που θα διαλέξετε για τη φιλοξενία θα πρέπει
να ικανοποιεί πλήρως της ανάγκες σας.
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
33
5/7/2011
Διαδικτυακός Τόπος
Τι θα πρέπει να προσέξω μετά;

Αφού ο Διαδικτυακός Τόπος ξεκινήσει τη λειτουργία
του είναι πολύ σημαντικό:

Να τον κρατάτε πάντα επίκαιρο με νέο περιεχόμενο.

Να παρακολουθείτε τα στατιστικά χρήσης του. Μία
ενδιαφέρουσα υπηρεσία, η οποία παρέχει τέτοιου
είδους στατιστικά, είναι η υπηρεσία Analytics της
εταιρίας Google (http://analytics.google.com)

Να φροντίζετε για την ανανέωση της εμφάνισής
του ανά τακτά διαστήματα. Η ανανέωση
εμφάνισης είναι καλό να γίνεται τουλάχιστον κάθε
δύο χρόνια.
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών
34
5/7/2011
Πάντα να θυμάστε ότι…
«…οι χρήστες περνάνε το μεγαλύτερο τμήμα του
χρόνου τους σε άλλους Διαδικτυακούς τόπους και
όχι στο δικό σας.»
Ο νόμος του Jakob Nielsen
Επιστημονική Υποστήριξη Νέων Αγροτών

similar documents