Valodas tehnoloģiju lietojums mašīntulkošanas risinājumos

Report
Valodas tehnoloģiju
lietojums mašīntulkošanas
risinājumos
MĀRCIS PINNIS
M A RCI S. [email protected] LDE.LV
T I L DE
L AT V IJAS U N I V ERSITĀTE
Prezentācijas pārskats
• Mašīntulkošanas risinājumu iedalījums pēc
pielietojuma
• Statistiskās mašīntulkošanas (SMT) adaptācija
(pielāgošana) konkrētai nozarei
• Ieskats netālā nākotnē (1-2 gadi)
Neliela atkāpe no tēmas
Kāpēc vispār nepieciešams attīstīt valodu tehnoloģijas?
◦
◦
◦
◦
Lai likvidētu komunikācijas barjeras
Lai padarītu informāciju pieejamu ātri un efektīvi
Lai paaugstinātu produktivitāti
Jo valodu tehnoloģiju un pakalpojumu tirgus ir ļoti liels un
augošs!
◦ Pēc Eiropas Komisijas* pētījuma Eiropas 2012. gada valodas
tehnoloģiju un pakalpojumu tirgus apjoma prognozes ir 12,3 miljardi
eiro.
◦ Pēc Common Sense Advisory** pētījuma pasaules 2012. gada
valodas tehnoloģiju un pakalpojumu tirgus apjoma prognozes ir 33,5
miljardi ASV dolāru.
* Study on the size of the language industry in the EU, ISBN: 978-92-79-14181-2, 2009
** Language Services Market 2012, Nataly Kelly, Donald A. DePalma, Robert G. Stewart, 2012
Kādam mērķim mums
nepieciešama mašīntulkošana?
1. Lai uztvertu tekstā ietverto informāciju
◦ ziņas, tūrisma informācija, jebkura veida informatīvs
saturs
◦ Prasības var atšķirties
◦ No lasītāju/lietotāju skatupunkta
◦ No pakalpojumu sniedzēju skatupunkta
Tīmekļa lapu tulkošana, izmantojot
specializētus tīmekļa pakalpojumus
Tīmekļa lapu tulkošana,
izmantojot logrīkus
Piemērs: Transposh tulkošanas logrīks, kas izmanto Google
Translate pakalpojumu.
Tīmekļa lapu tulkošana, izmantojot
pārlūkprogrammu spraudņus
Piemērs: Google Chrome pārlūkprogrammas
Google Translate tulkošanas spraudnis
Kādam mērķim mums
nepieciešama mašīntulkošana?
2. Lai palīdzētu tulkot tekstu (rediģējot saturu)
◦ Amatieriem
◦ Profesionāliem tulkiem
Apšaubāmas kvalitātes satura veidošana,
izmantojot brīvi pieejamus
mašīntulkošanas risinājumus
Teksta rediģēšana
Profesionāla satura veidošana, izmantojot
specializētus mašīntulkošanas risinājumus
Kādam mērķim mums
nepieciešama mašīntulkošana?
3. Lai aizstātu cilvēku (tulku)
◦ Nepieciešama perfekta (šobrīd neiespējama)
mašīntulkošanas sistēma vai kontrolēta valoda
◦ Piemērs 1: Vienkāršota tehniskā angļu valoda
(ASD Simplified Technical English)
◦ Izstrādāta aviācijas industrijas tekstu standartizācijai
◦ Piemērs 2: Medicīnas
kontrolēta tulkošana
produktu
aprakstu
◦ Uwe Muegge, "Fully automatic high quality machine translation
of restricted text: A case study", Translating and the computer
28. Proceedings of the twenty-eighth international conference
on translating and the computer, 2006. gada 16. – 17.
novembris, Londona.
Kāpēc nepieciešama SMT
sistēmu adaptēšana?
• Sistēmas būvētas citas nozares vai vairāku nozaru tekstu tulkošanai
The ship’s screw propeller rammed into the ground.
The airplane’s screw propeller started rotating.
There is a screw loose somewhere. I do not believe it.
There is a screw loose in the stand.
(dzenskrūve)
(propelleris)
(kaut kas nav kārtībā)
(vaļīga skrūve)
• Mašīntulks prot analizēt tikai to kontekstu, ko tam iemāca analizēt
• Robežas (daži vārdi, teikums, rindkopa, viss teksts, ārpus teksta informācija)
• Informācija par nozari un tās specifisko terminoloģiju
• Informācija par dažādiem apzīmējumiem (vietvārdi, netulkojami fragmenti,
speciāli apstrādājami fragmenti)
• lokalizācijas informācija (mērvienību sistēmas, valūtas, utt.)
Tipiska mūsdienu statistiskās
mašīntulkošanas sistēma
• Ko nedara
• Neidentificē teksta nozari (domēnu) – tiek izmantota fiksēta
sistēma
• Neidentificē terminus – nenošķir no citiem fragmentiem
• Neidentificē fragmentus, kas būtu jātulko ar specifiskām
metodēm (vietvārdi, personvārdi, datumi, mērvienības, utt.)
• Ko dara
• Angļu-latviešu virzienā veic teksta dalīšanu vārdos,
pieturzīmēs (atsevišķos gadījumos morfosintaktiski marķē)
• Analizē teksta kontekstu noteiktās robežās (līdz noteiktam
teksta vienību skaitam pa kreisi un pa labi)
SMT adaptācija ar
ierobežotiem resursiem
Pieņemsim, ka pie mums ierodas klients, kas vēlas
mašīntulkošanas sistēmu kādā šaurā nozarē
◦ Klientam līdzi ir paņemti:
◦ Neliels apjoms (2-3 tūkstoši teikumu) tulkotu tekstu (dokumenti
divās valodās, vai jau sastatīti teikumi no tulkošanas atmiņām)
◦ un/vai terminu vārdnīca
◦ Mums ir pieejams liels vispārīgs (ne konkrētās nozares)
paralēls korpuss
1. Iegūstam terminus
salīdzināma korpusa vākšanai
• Ja klients ieradies ar dokumentiem, tad:
•
•
•
•
sastatām dokumentus teikumu līmenī
izveidojam frāžu tabulu (ar Moses SMT sistēmas rīku palīdzību)
Marķējam terminus atsevišķo valodu dokumentos
Iegūstam terminu (frāžu) vārdnīcu
• Terminus sakārtojam
• Atlasam terminu pārus, atkarībā pēc to informatīvā svara (izfiltrējam
vispārīgās valodas frāzes)
• Metodes aprakstītas:
• M. Pinnis un R. Skadiņš, MT Adaptation for Under-Resourced Domains –
What Works and What Not, Proceedings of the Fifth International
Conference Human Language Technologies — The Baltic Perspective, Tartu,
Igaunija, 2012. gada 4. – 5. oktobris.
2. Vācam salīdzināmu korpusu
• Ar fokusētiem korpusu vākšanas rīkiem, piemēram
ACCURAT FMC (Focussed Monolingual Crawler)
• Rezultāts:
• Divu valodu salīdzināms korpuss
• Korpusu sastatām dokumentu līmenī tā, lai dokumenti
būtu viens ar otru salīdzināmi (saturs, ar noteiktu slieksni,
pārklātos)
• Izmantojam salīdzināmības metrikas – rīkus, kas analizē
dokumentus un nosaka satura pārklāšanās daudzumu robežās no 0
līdz 1.
• Piemēram, ACCURAT DictMetric vai ComMetric.
• Metodes aprakstītas:
• Inguna Skadiņa et al., Collecting and Using Comparable Corpora for Statistical
Machine Translation, Proceedings of the Eight International Conference on
Language Resources and Evaluation (LREC 2012), 438. – 445. lpp., Stambula,
Turcija, 2012.
3. Izvelkam jaunu terminu
(frāžu) vārdnīcu
ACCURAT korpusu vākšanas rīki
Salīdzināms korpuss
no tīmekļa
• Salīdzināmajā korpusā marķējam
terminus
• Tos savstarpēji sastatām ar terminu
sastatīšanas rīkiem
Ārējs
morfosintaktsks
marķētājs
• Metodes aprakstītas:
• M. Pinnis et al., Term Extraction, Tagging,
and Mapping Tools for Under-Resourced
Languages. Proceedings of the 10th
Conference on Terminology and Knowledge
Engineering (TKE 2012), 193. –208. lpp.,
Madride, Spānija, 2012.
Vienas valodas
dokumenti (TXT)
Dokumentu
sastatījums
Otras valodas
dokumenti (TXT)
ACCURAT terminu sastatīšanas darbplūsma
Priekšapstrādāts
dokuments (TST)
Priekšapstrādāts
dokuments (TSV)
Tilde’s Wrapper System
for CollTerm (TWSC)
Teksta dokumnts
(TXT)
Marķēti dokumenti Dokumentu
(TXT+tags)
sastatījums
CollTerm
Terminu kandidātu saraksti
Marķēti
dokumenti
(TXT+tags)
TerminologyAligner (TEA)
Terminu pāri (TSV)
4. Meklējam paralēlu teikumu
pārus salīdzināmajā korpusā
• Sastatām teikumus ar teikumu sastatīšanas rīku
ACCURAT LEXACC
• Ja korpuss ir pietiekami salīdzināms (tajā ir teikumi, kas ir viens otra
tulkojumi), rezultātā tiks iegūts saraksts ar sastatītiem teikumiem
• Metodes aprakstītas:
• D. Ştefănescu et al., Hybrid parallel sentence mining from
comparable corpora. Proceedings of the 16th Conference of the
European Association for Machine Translation (EAMT 2012), Trento,
Itālija.
5. Trenējam mašīntulkošanas
sistēmu
• Izmantojam mērķa valodas specifiskās nozares korpusu
valodas modeļa trenēšanai.
• Papildinām paralēlo datu korpusu ar iegūtajiem teikumu
pāriem un terminu vārdnīcu (!).
• Modificējam frāžu tabulu, lai nozares terminoloģija tiktu
augstāk novērtēta.
• SMT sistēmas trenēšanai izmantojam Let’sMT! tīmekļa
platformu (ietver Moses SMT platformu).
Vairāk informācijas
M. Pinnis, R. Ion, D. Ştefănescu, F. Su, I. Skadiņa, A. Vasiļjevs un B. Babych, ACCURAT
Toolkit for Multi-Level Alignment and Information Extraction from Comparable
Corpora, Proceedings of the ACL 2012 System Demonstrations, 91. – 96. lpp.,
Association for Computational Linguistics, Jeju, Dienvidkoreja, 2012.
M. Pinnis, N. Ljubešić, D. Ştefănescu, I. Skadiņa, M. Tadić un T. Gornostay, Term
Extraction, Tagging, and Mapping Tools for Under-Resourced Languages,
Proceedings of the 10th Conference on Terminology and Knowledge Engineering
(TKE 2012), 193. – 208. lpp., Madride, Spānija, 2012.
M. Pinnis un R. Skadiņš, MT Adaptation for Under-Resourced Domains – What
Works and What Not, Proceedings of the Fifth International Conference Human
Language Technologies — The Baltic Perspective, Tartu, Igaunija, 2012. gada 4. – 5.
oktobris.
I. Skadiņa, A. Aker, N. Mastropavlos, F. Su, D. Tufiș, M. Verlic, A. Vasiļjevs, B. Babych,
P. Clough, R. Gaizauskas, N. Glaros, M.L. Paramita un M. Pinnis, Collecting and Using
Comparable Corpora for Statistical Machine Translation, Proceedings of the Eight
International Conference on Language Resources and Evaluation (LREC 2012), 438.
– 445. lpp., Stambula, Turcija, 2012.
D. Ştefănescu, R. Ion un S. Hunsicker. 2012. Hybrid parallel sentence mining from
comparable corpora. Proceedings of the 16th Conference of the European
Association for Machine Translation (EAMT 2012), Trento, Italy.
Ieskats netālā nākotnē
• Apskatītais piemērs neskāra sekojošus jautājumus:
• Pieejamo terminu datu bāžu (piem., EuroTermBank) utilizācija
tulkošanas procesā (FP7 projekta TaaS darbības sfēra)
• Terminu izpildlaika integrācija mašīntulkošanas risinājumos
• Apzīmējumu integrācija mašīntulkošanas risinājumos
• Projekti, kas skar (var skart) latviešu valodas saistītu
mašīntulkošanas risinājumu attīstību:
• TaaS (Terminology as a Service)
• MultilingualWeb-LT (paplašināti tīmekļa standarti daudzvalodu
atbalsta nodrošināšanai)
Paldies par uzmanību!
Šis darbs izstrādāts ar Eiropas Sociālā fonda
atbalstu projektā «Atbalsts doktora studijām
Latvijas Universitātē»

similar documents