menangani masalah pengabaian jadual guru ganti melalui kaedah

Report
Bil
Program / Aktiviti
Sasaran
Tempoh
Pelaksanaan
Tindakan
1
Taklimat tugas guru
terhadap jadual waktu
20 orang guru
Januari
GPK 1
2
Jadual Ganti / Laporan
Guru Ganti
20 orang guru
Januari Oktober
GPK 1
3
Penyeliaan Klinikal Jadual 20 orang guru
Waktu
Januari Oktober
Guru Besar &
Semua PK
4
Perundingan awal
Guru / Murid
Sepanajang
tahun
Guru Besar &
Semua PK
5
Tindakan Susulan Selepas 20 orang guru
Siasatan
Februari September
Guru Besar &
Semua PK
6
Kursus Perkembangan
Staff – Peranan Guru dan
Tindakan Tatatertib
Berdasarkan FPN
Julai
Guru Besar &
Pegawai PPD
20 orang guru

similar documents