Program - TIPS Sør-Øst

Report
Nettverkskonferanse 22. januar 2013:
Relasjonens betydning for behandling av pasienter med psykose
0900 – 0930
Kaffe og finn plassen din
0930 – 0945
Velkommen
0945 – 1005
Heidi Gjermundsen Broch, skuespiller og musiker og Terje Norum, musiker og komponist
Tidevann: Minikonsert med tekster av Inger Hagerup
1005 – 1035
Jan Frich, professor, UiO, Institutt for helse og samfunn
Relasjonen mellom pasient og behandler i litterært perspektiv
1035 – 1050
Kaffepause
1050 – 1120
Per Vaglum, professor emeritus, UiO
Relasjonen til pasienter - behandlernes utfordringer
1130– 1200
Torkil Berge, psykologspesialist, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Vinderen DPS
Relasjonen i kognitiv terapi ved psykosebehandling
1200 – 1300
Lunsj
Nettverkskonferanse 22. januar 2013:
Relasjonens betydning for behandling av pasienter med psykose
1300 – 1330
Irene Norheim, spesialkonsulent, Vestre Viken - Klinikk for psykisk helse og rus
Allianse med familien gjør en forskjell
1340 – 1410
Kjersti Karlsen, psykologspesialist, OUS, TIPS Sør- Øst,
Hvordan få til gode relasjoner med de yngste pasientene?
1410 – 1440
Kaffepause
1440 – 1510
Stein Opjordsmoen Ilner, professor, OUS, Avd FoU
Relasjonens betydning for medikamentell behandling
1520 – 1550
Hans Petter Solli, musikkterapeut og stipendiat, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Musikkterapi som (be)handling for pasienter med psykose
1550 – 1600
Oppsummering – vel hjem

similar documents