Πρόσκληση - Δίκτυο Παραγωγικότητας

Report
Υπό την αιγίδα
Πρόσκληση
O ΣΕΒ σύνδεσμος επιχειρήσεων και βιομηχανιών σας προσκαλεί στην Εκδήλωση του Δικτύου Παραγωγικότητας
για τη Λειτουργική Ευελιξία και την Οργανωτική Καινοτομία με θέμα:
«Η Εμπειρία Ελληνικών Επιχειρήσεων από την εφαρμογή Βέλτιστων Πρακτικών για αύξηση της παραγωγικότητας»
την Τετάρτη 4 Μαρτίου 2015, 17.00 μ.μ. – 19.30 μ.μ.
στο Ξενοδοχείο «Domotel Xenia Volos»,
(Πλαστήρα 1, Τ.Κ. 38221, Βόλος, Τηλ.:2421092800)
Το Δίκτυο Παραγωγικότητας, μια πρωτοβουλία του ΣΕΒ, λειτουργεί από τον Νοέμβριο 2013 και σε αυτό συμμετέχουν 254
επιχειρήσεις απ’ όλη την Ελλάδα. Μέχρι σήμερα, το Δίκτυο:
 Έχει υποστηρίξει πάνω από 250 στελέχη επιχειρήσεων στην εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών αύξησης της
παραγωγικότητας, μέσω προγραμμάτων μεταφοράς τεχνογνωσίας και παροχής συμβουλευτικής υποστήριξης,
 Έχει συγκροτήσει Think Tanks στα οποία μετέχουν 26 Διευθύνοντες Σύμβουλοι και ανώτατα διευθυντικά στελέχη με σκοπό
τη συγκέντρωση, ανάλυση και ανάδειξη των βέλτιστων πρακτικών σε 20 θεματικά πεδία αύξησης της παραγωγικότητας,
 Έχει διοργανώσει 5 ημερίδες ευαισθητοποίησης των επιχειρήσεων,
 Έχει θέσει σε λειτουργία εξειδικευμένη ιστοσελίδα ενημέρωσης και Δικτύωσης των στελεχών επιχειρήσεων
(www.productivity.net.gr).
Η εκδήλωση συνιστά Δράση Ανατροφοδότησης της Τεχνογνωσίας και της Εμπειρίας που έχει συλλέξει το Δίκτυο
Παραγωγικότητας από τις δραστηριότητές του μέχρι σήμερα. Στο πλαίσιό της, θα παρουσιαστούν:
 Η εμπειρία των επιχειρήσεων που έλαβαν συμβουλευτική υποστήριξη από το Δίκτυο Παραγωγικότητας
 Παραδείγματα “Best In Class” όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί και αναλυθεί από τα Think Tanks του Δικτύου
Παραγωγικότητας
 Συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τη συμμετοχή εκπροσώπων των Think Tanks, μεντόρων του Δικτύου
Παραγωγικότητας και στελεχών επιχειρήσεων που συμμετέχουν στο Δίκτυο με θέμα την περαιτέρω αξιοποίηση της
προσφερόμενης Τεχνογνωσίας
 Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί Tele Voting για την ανάδειξη των προτεραιοτήτων από το ακροατήριο
Η συμμετοχή στην εκδήλωση είναι χωρίς κόστος
Πληροφορίες: Ρένια Τσιγαρίδα, Τ.: 211 5006 154, e-mail: [email protected]

similar documents