klikken - Het Visnet

Report
Informatie
avond
groep 4/5
Hartelijk welkom!
Even voorstellen…
een dag in groep 4/5:






Leescircuit
Godsdienst
Rekenen
Voorlezen/eten & drinken/buiten spelen
Taal
Schrijven
Spelling
 nieuwsbegrip (begrijpend lezen)
 zaakvakken: aardrijkskunde/geschiedenis/natuniek
 Engels

rekenen
rekenen: doelen
1e helft groep 4
2e helft groep 4
- getallen tot en met 100 - optellen en aftrekken tot
- optellen en aftrekken tot 100 verder automatiseren
20 (automatiseren)
- tafels van 4, 6 (kennismaken
- optellen en aftrekken tot met 7, 8, 9)
100 (40+30 / 38+5 / 94-- meten ( meter, centimeter,
10)
kilogram, gram, liter)
- tafels (0, 1) 10, 2, 5, 3
- geldrekenen (gepast betalen,
- klokkijken: hele en halve terugbetalen en het
uren (analoog/digitaal)
vergelijken van
geldhoeveelheden
- klokkijken: kwartieren
(analoog/digitaal)
rekenen: doelen
1e helft groep 5
- Vermenigvuldiging en delen
(herhaling tafels 0 t/m 6 en 10 +
oefenen tafels van 7,8,9)
- Herhaling optellen en aftrekken tot
100
- Optellen en aftrekken tot en met
1000
- Geld (gepast betalen en terug
geven t/m 100 euro + komma
behandelen €0,35)
- klokkijken: hele en halve uren
(analoog/digitaal) herhalen,
introductie minuut. Tijdsduur (van
9.45 tot 10.00)
- Meten: introductie km (herhaling
cm en m.) Introductie gram
(herhaling kg) Introductie ml
(herhaling L)
2e helft groep 5
- Oriëntatie op de getallen tot en met
10.000
- Optellen en aftrekken tot en met 100
en 1000 (herhalen moeilijke optel en
aftreksommen)
vermenigvuldigen en delen
(automatisering van de tafels 1 t/m 10)
- geldrekenen
- klokkijken: introductie seconde,
herhalen tijdsduur/kalender.
- Meten: introductie dm + mm (herhaling
mm,cm,dm,m,km) introductie dl
(herhaling l, ml en kg, g)
- Introductie lijngrafiek
- Rekenen met verhoudingen
schrijven
godsdienst
startpunt
-maandag: psalm aanleren
-3 Bijbelverhalen per week
(maandag/dinsdag/woensdag)
-op donderdag/vrijdag verwerking (lied of
werkblad)
spelling
link website
taal: boek
taal: werkschrift
nieuwsbegrip
nieuwsbegrip
engels
link filmpje
engels
methodes; zaakvakken:
aardrijkskunde: “de blauwe planeet”
 geschiedenis: “speurtocht”
 biologie/techniek: “natuniek”
________________________________


verkeer: jeugd verkeerskrant “op voeten
en fietsen”
deonderwerpen:
blauwe planeet gr. 4
- wanneer is het water op?
- hoe ga je naar school?
- waar komen onze groenten vandaan?
- kies jij de auto of de bus?
- wat zit er in de grond?
- wil jij naast het vliegveld wonen?
- hoe ziet het land eruit zonder mensen?
-hoe
groot is Nederland?
deonderwerpen:
blauwe planeet gr. 5
- Kan de regen opraken?
- Koop je sla in de Kalverstraat?
-
Waar is de ingang van de supermarkt?
-
Kun je alle wegen zien?
-
Welke schat ligt er onder jouw school?
-
Woon jij in de allerleukste straat?
-
Wat is niet door mensen bedacht?
-
Wanneer heb je een goede vakantie?
Speurtocht gr. 4
onderwerpen:
-op het land
-op een kasteel
-op een zeilschip
-op een feest
-op een oude school
Speurtocht gr. 5
onderwerpen:
- Jagers en boeren
- Romeinen in het land
- Het kasteel
- Naar de stad
- Ontdekken en uitvinden
Natuniek gr. 4
Onderwerpen:
-Gezondheid (het gebit)
-Beweging (hefbomen)
-Planten en dieren (in de sloot/in het bos)
-Techniek helpt jou (water)
Natuniek gr. 5
Onderwerpen:
- Leven (eten)
- Jouw zintuigen
- Omgeving (energie)
- Techniek om je heen
jeugd verkeerskrant
“op voeten en fietsen”
onderwerpen:
-voorrang nemen en voorrang krijgen
-kijken bij afslaan, met en zonder
voorsorteren
opbrengstgericht onderwijs
◦ een goede afstemming van ons onderwijs op
de onderwijsbehoeften van de leerlingen.
 instructie op meerdere niveaus (basis, meer- en weergroep)
 na een periode evalueren en plannen (doelen stellen) voor de
komende periode op basis van de niveaus in de groep
werken met uitgestelde
aandacht
leerlingenzorg
- aandachtspunten:
 Bij bijzonderheden krijgt u een telefoontje of mailtje van
de juf.
 Kom gerust binnen voor een afspraak wanneer u dat
nodig vindt.
 In principe extra hulp in de klas (wanneer nodig)
 In sommige gevallen Remedial Teaching buiten de klas (juf
Saskia en juf van Leerdam)
 IB (juf van Voorthuijsen)
spreekbeurten
-Elke
leerling houdt dit jaar een
spreekbeurt en boekenbeurt in
groep 5
-Elke leerling houdt dit jaar een
spreekbeurt over ‘de tas van
IK’ en een spreekbeurt over
een vrij onderwerp in groep 4
-Brief met daarin de nodige
informatie
de website:
schoolgids: op de site (veel actuele
informatie)
 e-mail: informatie vooral via email
(nieuwsbrief, enzovoort)

rapporten:
hoe komen cijfers/rapporten tot stand?
 werkwijze rapporten:
 2 rapporten per schooljaar:
 2 keer per schooljaar ouderspreekavonden
 de eerste ouder-spreekavond
(november) gaat over “Sociaalemotionele ontwikkeling” en eerste
resultaten

rapport
steeds meer cijfers
i.p.v. letters:
-rekenen
(minimumtoets/
basistoets/
projecttoets)
-taal (woord- en
zinsbouw/
woordenschat)
-spelling
-schrijven
vragen!?!?!?

similar documents