De Grafische Rekenmachine in CE 2016 (ppt)

Report
TEACHERS TEACHING
WITH TECHNOLOGY
Toetsen met een lege GR
Regeling toegestane hulpmiddelen
(2016)
“Tijdens de
centrale examens wiskunde A, B en C van 2016
dient het
geheugen van de grafische rekenmachine
te zijn
geblokkeerd door een examenstand,
dan wel te zijn gewist door een
‘reset’ van de gehele machine.”
Over toetsen en controle
Doel toetsen: Gelijke omgeving/hulpmiddelen voor alle
leerlingen
• Geeft vergelijkingsmogelijkheden (ook landelijk)
• GR gaf daarin verschillen
Controle:
• 100% hoeft niet
• Pakkans moet groot genoeg zijn
Centrale examens wiskunde A, B en C
CvTE spreek allen over centrale examens
• School mag beslissen over toetsen en
schoolexamens
Wiskunde A, B en C
• Voor wiskunde D is er geen centraal examen
Andere vakken
• Voor andere vakken mag de GR op het CE niet
(meer) worden gebruikt
• Voor andere vakken bij andere toetsen is de
keuze aan de school
2016
De regeling beïnvloedt leerling die dit schooljaar
zitten in:
• HAVO 4
• (VWO 4 en) VWO 5
Toegestane TI-machines: Examenstand
Examenstand inschakelen
blokkeert gebruik van aanwezige
- apps
- programma’s
- (en documenten).
Examenstand uitschakelen
verwijdert gegevens die tijdens de toets zijn ingevoerd.
Uitschakelen examenstand: verbinden met GR of PC.
Praktijkvoorbeeld: Oefenen
Oefening 1:
- Controle op examenstand UIT
- Controle op examenstand AAN
Oefening 2:
- Gegeven er in zetten
- Examenstand AANzetten
- Gegevens er in zetten
- Examenstand UITzetten
- Checken welke gegevens er in staan.
Demonstratie: update TI-84 OS
Update OS:
• Handheld -> handheld
• PC -> TI-connect -> handheld
Organisatie: Wat beslissen?
• Beslissing door wiskundesecties tijdens welke toetsen
GR leeg moet zijn.
• Vastleggen verantwoordelijkheid en taak leerling
• Vastleggen straf bij overtreding
• Vastleggen verantwoordelijkheid en taak docent
• Door wie te controleren
• Hoe te controleren
Praktijkvoorbeeld
Organisatie bij wiskundetoetsen gelijktijdig in verschillende
lokalen:
• Leerling is verantwoordelijk voor in- en uitschakelen
examenstand
• Surveillant is verantwoordelijk voor opdracht
inschakeling en controle
Stappen:
• Vóór de toets: Leerling zet examenstand UIT
• Tijdens de toets: Surv. controleert (steekproef) op UIT
• Tijdens toets: Surv. geeft opdracht AANZETTEN
• Tijdens toets: Surv. controleert (steekproef) op AAN
Praktijkvoorbeeld: Alternatieven
Tijdens examen/toets in weinig lokalen/zalen:
• 1 docent controleert (eventueel: surveillant doet niets).
Gelijke toetsen die niet gelijktijdig worden afgenomen:
• Ook het UITschakelen van de examenstand in de zaal
doen
Praktijkvoorbeeld: perfectie
•
•
•
•
•
Tijdens toets: Een leerling die langdurig op scherm kijkt?
Gebruik alleen het meest recente OS
Kabeltje achter de hand
GR-docent stand-by
Ontdekken van hacken
Geheugen GR
•
•
•
•
•
•
•
Instellingen (deg/rad/grad, afronding etc.)
Data van de gebruiker (y1=x2)
Documenten gebruiker (≈spiekbriefjes)
Afbeeldingen
Apps (van fabrikant, bijvoorbeeld finance)
Programma’s (abc-formule, normsolve, spelletjes etc)
GR software (anders is het een knoppendoos)
Wetenschappelijke rekenmachine
Niet toegestaan is het gebruik van apparaten die
• op het lichtnet aangesloten moeten worden;
• tijdens het examen opgeladen moeten worden;
• geluidsoverlast bezorgen;
• zijn voorzien van een schrijfrol, alarminstallatie, dan wel
zend- en/of ontvangstmogelijkheden;
• alfanumeriek zijn;
• grafieken kunnen weergeven in het afleesvenster.
Nog te regelen
TI-Nspire handhelds
TI-84 Plus Color handhelds
Unit-to-unit kabeltjes
Geprinte instructies (NL) voor surveillanten en leerlingen,
voor zwart/wit, color en TI-Nspire
TestGuard nog interessant?
Filmpjes over inschakelen Examenstand die we gemaakt
hebben?
Filmpje van Mark voor CVWE ???
Reset/Examenstand
Reset:
Methode om gedeelte van het geheugen definitief
- te wissen of
- terug te zetten naar standaardwaarden.
Examenstand:
Methode om gedeelte van het geheugen tijdelijk
- te blokkeren of
- terug te zetten naar standaardwaarden.
Opheffen examenstand: verbinden met andere GR of PC.
Voordeel examenstand op reset
• Eenvoudiger controle (weinig knoppen in te drukken)
• Bij uitschakelen examenstand worden tijdens de toets
ingevoerde gegevens gewist.
• Zwaarder beveiligd tegen hacken
• Leerling heeft na uitschakelen van examenstand oude
gegevens weer terug.
• Eventueel: Gedetailleerde keuze in uitschakelen van
sommige functionaliteit (logbase en ∑).
Demonstratie
• Examenstand TI-84 Plus via PC UITschakelen via TIconnect
• Enkele TI-Nspires examenstand INschakelen via
handheld in examenstand.

similar documents