IPA 1. Dönem 2007-2013

Report
BİLİM,SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI
Bölgesel Rekabet Edebilirlik
Operasyonel Programı
25 Mart 2014
ANKARA
Sunum İçeriği
IPA 1. Dönem 2007-2013 ve BROP
▫
▫
▫
▫
IPA Sistemi
Bölgesel Rekabet Edebilirlik OP
Proje Seçimi ve geliştirilmesi
Proje Süreçleri
IPA 2. Dönem 2014-2020 Çalışmaları
IPA 1. Dönem 2007-2013
Avrupa Birliği 2007-2013 dönemi için aday ve potansiyel aday
ülkelere sağlanacak tüm katılım öncesi mali yardımları tek bir
program çerçevesinde toplamıştır.
……..- 2006
PHARE
ISPA
SAPARD
CARDS
TÜRKİYE İçin Katılım
Öncesi Mali İşbirliği
2007- 2013
KATILIM ÖNCESİ YARDIM
ARACI
IPA
INSTRUMENT FOR
PRE-ACCESSION
ASSISTANCE
IPA kapsamındaki mali yardımların temel amacı Türkiye’yi üyelik
sonrası “Yapısal Fonlar”ın programlanması, yönetimi ve
uygulanmasına hazırlamaktır.
IPA 1. Dönem 2007-2013
IPA YARARLANICISI ÜLKELER
11,5
Milyar
Avro
Aday Ülkeler
Potansiyel Aday Ülkeler
Türkiye
Makedonya
Hırvatistan
Sırbistan
Karadağ
4,8
Milyar
Avro
Arnavutluk
Bosna-Hersek
Kosova
IPA’NIN BİLEŞENLERİ
1.Geçiş Desteği ve Kurumsal Yapılanma 1,6
2.Sınır Ötesi İşbirliği 0,03
3.Bölgesel Kalkınma 1,8
4. İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi 0,485
5. Kırsal Kalkınma 0,874
Bölgesel Kalkınma
Alt Bileşenler
1.BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK
2. ULAŞTIRMA
3. ÇEVRE
IPA 1. Dönem 2007-2013
Yetkili Akreditasyon Görevlisi (CAO)
Avrupa
Komisyonu
Ulusal Görevlendirme Yetkilisi (NAO)
ULUSAL FON (NF)
Mali İşbirliği
Koordinasyon Kurulu
NIPAC – AB Bakanlığı
Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı
Çevre ve Şehircilik
Bakanlığı
Ulaştırma
Bakanlığı
PROGRAM OTORİTELERİ
DENETİM OTORİTESİ
Hazine Kontrolörler Kurulu
SAYIŞTAY - DIŞ DENETİM
Kırsal Kalkınma
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji
Bakanlığı
İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi
III. ve IV.
Bileşenler
Koordinasyon Komitesi
SEKTÖREL İZLEME
KOMİTELERİ
RCOP SMC
ENV SMC
TRNS. SMC
HRD SMC
RD SMC
Gıda, Tarım ve
Hayvancılık
Bakanlığı
Bölgesel Kalkınma
Sınır Ötesi
İşbirliği
Geçiş Desteği ve
Kurumsal
Yapılanma
Merkezi Finans ve
İhale Birimi
Avrupa Birliği
Türkiye Delegasyonu
III. ve IV. Bileşenler için
Stratejik Koordinatör
(Kalkınma Bakanlığı)
IPA 1. Dönem 2007-2013
2007-2013 Bölgesel Rekabet Edebilirlik
Operasyonel Programı (BROP)
• 565 Milyon Avro Bütçe (482 Milyon Avro AB
Katkısı)
• 43 İl (12 Düzey 2)
• 3 Öncelik 8 Tedbir
• Sektöre Yatırım Desteği, Program Otoritesi ve
Faydalanıcılara yönelik Teknik Yardım
• 63 Proje 603 Milyon Avro
IPA 1. Dönem 2007-2013
BÖLGESEL REKABET EDEBİLİRLİK OPERASYONEL PROGRAMI
480.666.206 €
2.1. İşletmelere temel bilgi ve danışmanlık desteği sağlanması,
2.2. Sanayi sektörleri arasında işbirliğinin güçlendirilmesi,
58.789.737 €
1.1. Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi,
1.2. Yeni Finansal Araçların Oluşturulması ve Geliştirilmesi,
1.3. Ar-Ge, İnovasyon, Teknoloji ve Bilgi Teknolojileri
Altyapısının Geliştirilmesi,
1.4. Turizm altyapısının geliştirilmesi ile pazarlama ve
tanıtım faaliyetlerinin iyileştirilmesi,
3.1. Operasyonel Programın Hazırlanması, Yönetimi,
Uygulanması İzlenmesi ve Değerlendirilmesinin
Desteklenmesi,
3.2. Tanıtım ve Halkla İlişkiler
25.696.477 €
TEKNİK YARDIM
T E D B İ R L E R
ÖNCELİK 1
İŞLETME
KAPASİTELERİNİN
ARTIRILMASI VE
GİRİŞİMCİLİĞİN
TEŞVİK EDİLMESİ
ÖNCELİK 3
İŞ ORTAMININ
İYİLEŞTİRİLMESİ
ÖNCELİK 2
2007-2013
IPA 1. Dönem 2007-2013
MERKEZİ KAMU KURUMLARIMIZ İLE
DOĞRUDAN MÜZAKERE YÖNTEMİ
PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİ
Max % 85
AB Min % 15
BSTB
PROJE SUNMAYA UYGUN KURULUŞLAR
• KAMU KURUMLARI,
• SİVİL TOPLUM
KURULUŞLARI,
• ODA, BİRLİK VE BORSA BENZERİ İŞ DÜNYASI
TEMSİLCİSİ ÇATI KURULUŞLAR,
• DERNEKLER, VAKIFLAR, KOOPERATİFLER,
• ÜNİVERSİTELER,
• KSS – OSB YÖNETİMLERİ,
• ARAŞTIRMA MERKEZLERİ,
• BELEDİYELER,
• KAYMAKAMLIKLAR, VB.
Hibe Değil, AB
Kurallarına Göre
İhale
Minör<10Mi. Avro OIS
Majör≥10 Mi. Avro MPAF
IPA 1. Dönem 2007-2013
Hedefler
Proje Geliştirme Süreci
•
•
•
•
Proje teklifi
İnşaat
Mal Alımı
Müşavirlik
Teknik Yardım
Proje Fikrinin
Olgunlaştırılması
Sonuçlar
Yüklenici
Sözleşme
PTD
Onayı
İhale
Dokümanlarının
Hazırlanması
Satın Alma
Tekliflerin
Değerlendirilmesi
İhale İlanı
Uygulama (Hedefe Ulaşma,
Sorunun Çözülmesi)
Uygulama
Ödemeler
İzleme
Proje
Kapanışı
SATIN ALINABİLECEKLER
Proje Fikrinin Olgunlaştırılması
Bütçe AZ
Zaman AZ
Uygulama
• 15 Yıl Sürdürülebilir Projeler
Olgun Proje Fikri ??
• Proje kim için yapılacak?
• Harcanan para hangi sorunları çözecek?
• Projede bittikten sonra kurulan yapılar nasıl
devam ettirilecek?
• Sorunlar mı çözülecek yoksa sadece bina,
makine ekipman israfı mı yapılacak?
• …..
• …..
2007-2013 Tecrübeleri
•
•
•
•
Çözümden Başlama 4 değil 2+2=4 yada 2x2=4
Eksik Sorun Analizi/talep analizi
Gerekçe eksikliği
Fiyatlandırma, faaliyetlendirme (çözüm önerisi)
eksikliği
• Zaman planlaması eksikliği
• Projenin sorun ağacında konumlanamaması
Stratejik Yaklaşım/Durum Tespiti
S(G)
W(Z)
O(F)
T
Sorunlar (Zayıf yanlar/tehditler)
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
Sorun
SORUN AĞACI YAKLAŞIMI
Üst Sorun
Orta Sorun
1
Alt Sorun-1.1
Alt Sorun1.1.1
Alt Sorun1.1.1.1
Alt Sorun1.1.2
Alt Sorun1.1.1.2
Alt
Sorun1.1.3
Orta Sorun 2
Alt Sorun2.1
Alt Sorun-1.2
Alt
Sorun1.1.4
Alt
Sorun1.2.1
Alt
Sorun1.2.2
Alt
Sorun1.2.3
Alt
Sorun2.1.1
Alt
Sorun2.1.2
Alt
Sorun2.1.3
ÇÖZÜM AĞACI
Üst Çözüm
Orta Çözüm 1
Alt
Çözüm1.1
Alt
Çözüm1.1.1
Alt
Çözüm1.1.2
Proje 1
Faliyet1
Faliyet2
Orta Çözüm 2
Alt
Çözüm1.2
Alt
Çözüm1.1.3
Alt
Çözüm1.1.4
Proje 2
Alt
Çözüm1.2.1
Alt
Çözüm1.2.2
Proje 3
Alt Çözüm-2.1
Alt
Çözüm1.2.3
Alt
Çözüm2.1.1
Alt
Çözüm2.1.2
Proje 4
Alt
Çözüm2.1.3
A-Proje Fikrinin PTD’ye Dönüşmesi
1.
▫
▫
2.
▫
▫
Gerekçe
Durum ve Sorun Analizi
Talep Analizi
Projenin Ana Faaliyetleri ve Çözüm Yöntemi
Faaliyetler (Yapılacaklar, Satın alınacaklar,)
Tahmini Bütçe, Zaman Planlaması, Performans
Göstergeleri, Uygulamanın Yönetimi
▫ Fizibilite Çalışmaları
3. Ek Bilgiler
▫ İnşaat’a İlişkin Belgeler, Avan Çizimler,
Proforma Faturalar
A-Proje Tanımlama Dokümanı Sonrası
Olgunlaştırma
• Projenin İhale Dokümanlarının Hazırlanması ve
Prag’a Göre İhaleye çıkılması
1. İnşaat İhalesi için 5 Bölümden oluşan ihale
dosyası (Tender Dossier)
2. Tedarik İhalesi için Teknik Şartname (Tech.
Spec.)dosyası
3. Teknik Yardım ve Müşavirlik İçin İş tanımı
(Terms of Reference) dosyası
B-Satın Alma
• İhale ilanın yayınlanması
• İhalelerin değerlendirmesi
• Her bir ihale Proje Sahibi kurum tarafından
değerlendirilir (en az 3 kişi)
• Yüklenici firmanın belirlenmesi
• Kontratın uygulanmasına başlangıç
C-UYGULAMA ve ÖDEME
▫
▫
▫
▫
Aylık yönlendirme toplantıları
Yüklenici, Müşavir, Proje Sahibi, BSTB, AB Del.
Hak edişler ve ilerleme raporlarının onaylanması
Yüklenici firmaya ödemeler ve muhasebe
kayıtlarının tutulması
▫ Uygulama süresince projenin izlenmesi
IPA 2 2014-20
???
IPA 2. Dönem 2014-2020
IPA 2014-2020 Sektörler
POLİTİKA ALANLARI
SEKTÖRLER
Geçiş Süreci ve Kapasite
İnşası
1. Yönetişim ve Kamu İdari
Reformu
Alt Sektör 1.1: Sivil Toplum
Alt Sektör 1.2: Düzenleyici Reform ve Müktesebat
Uyum Mekanizması (RRAAF)
Alt Sektör 1.3: Türkiye’nin Birlik Programları ve
Ajanslarına Katılımının Desteklenmesi
2. Adalet, İçişleri ve Temel
Haklar
Alt Sektör 2.1:Yargı ve Temel
Haklar
Alt Sektör 2.2: İçişleri
Bölgesel Kalkınma
3. Çevre
4. Ulaştırma
5. Enerji
6. Rekabetçilik ve Yenilik
İstihdam, Sosyal Politika ve
İnsan Kaynaklarının
Geliştirilmesi
Tarım ve Kırsal Kalkınma
Bölgesel ve Alansal İşbirliği
7. Eğitim, İstihdam ve Sosyal Politikalar
8. Tarım ve Kırsal Kalkınma
9. Sınır Ötesi ve Bölgesel İşbirliği
2007-2013
• Bölgesel Rekabet Edebilirlik
Operasyonel Programı
• 482 Milyon Avro AB Katkısı
• 43 İl (12 Düzey 2)
• Sadece Sektöre Yatırım
Desteği
2014-2020
 Rekabetçilik ve Yenilik Sektör
Operasyonel Programı
 368 Milyon Avro AB Katkısı
 81 İl (26 Düzey 2)
 Sektöre Yatırım ve
Müktesebatla İlgili Kapasite
Geliştirme Desteği
IPA 2. Dönem 2014-2020
Yenilik
Kapasite
Geliştirme
Faaliyetler
Özel Sektörün
Geliştirilmesi
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Araştırma Kapasitesinin Güçlendirilmesi
Ar-Ge ve İnovasyonun Ticarileştirilmesi
Ar-Ge ve İnovasyon Altyapısının Geliştirilmesi
Teknoloji Transferinin Teşvik Edilmesi
Sosyal İnovasyonun Desteklenmesi
Üniversite Sanayi İşbirliğinin Desteklenmesi
Enerji Verimliliği, Temiz Teknolojiler, Endüstriyel Simbiyoz
(Ortak yaşam), Yeşil Ekonomiler gibi konularda AR-GE
faaliyetleri (İhtisas Ar-Ge merkezlerinin kurulması vb. gibi)
110.400.000 €
220.800.000 €
• KOBİ’lerin ve İşletmelerin Desteklenmesi
• Sanayi Altyapısının Geliştirilmesi (ortak kullanım üretim ve
depolama tesisleri, inkübatörler, iş geliştirme merkezleri vb.)
• Kümelenme, Ağ Oluşturma ve KOBİ’lerin uluslararasılaştırılması
• Hizmet Sektörünün ve Altyapısının Desteklenmesi (turizm sektörü ve
pilot lojistik projeleri başta olmak üzere)
• Yaratıcı Endüstrilerin ve Altyapılarının Geliştirilmesi
• KOBİ’lerin Finansmana Erişiminin Desteklenmesi ve
Finansal Araçların Çeşitlendirilmesi
36.800.000 €
EYLEM 3
EYLEM 2
EYLEM 1
REKABETÇİLİK VE YENİLİK SEKTÖR DESTEK PROGRAMI
(2014-2020)
Program Otoritesi ve Proje Faydalanıcılarına yönelik Teknik Yardım
KOBİ Destek Programları Uygulayan Ulusal Kurumların
Kapasitesinin Geliştirilmesi (BSTB, KOSGEB, TÜBİTAK )
KOBİ’lerin Topluluk Programlarına katılımının arttırılması
(Horizon 2020, COSME)
TEŞEKKÜRLER
Bölgesel Rekabet Edebilirlik Programı
Koordinasyon ve Uygulama Dairesi Başkanlığı
Telefon: 201 69 51
e-posta: [email protected]
Web adresi: ipa.sanayi.gov.tr

similar documents