A fonológia alapjai

Report
Fonetika és fonológia
 Fonetika: a beszédhangok fizikai tulajdonságai
 Fonológia: A beszédhangok viselkedése
 Közgazdaságtan - numizmatika
A - Á, E - É
 Fonetika: nem hosszú-rövid pár (minőségbeli
különbség)
 A: veláris, alsó nyelvállású, labiális
 Á: veláris, alsó/legalsó nyelvállású, illabiális
 O: veláris, középső nyelvállású, labiális
 Ó: veláris, középső nyelvállású, labiális
A - Á, E - É
 Fonológia: hosszú-rövid pár (viselkedésüket tekintve)
 Pl.: ló - lovat -> nyár - nyarat
tűz - tüzet ->
kéz - kezet
Fonológia
 Hangkészlet
 Hangsorok felépítése
 Folyamatok (pl.: alternáció)
Fonéma
Pszichológiai felfogás:
 A fonéma a beszédhang lelki megfelelője
(Jan Baudoin de Courtenay)
 Az adott nyelv legkisebb általános hangképzete, amely
képes jelentésképzetekkel társulni és szavakat
megkülönböztetni
(Scserba)
Fonéma
Funkcionális felfogás:
 Rendszert alkotó hang
(Čiževśkyj)
Fonéma
Szociológiai felfogás:
 A nyelvi kollektívumban előforduló hang
(Sor)
 A hang szociális (társadalmi) tartalma
(Vinokur)
 A nyelv szociálisan (társadalmilag) értékes hangja
(Tomasevszkij)
Fonéma
 A legkisebb nyelvi egység (?)
 Megkülönböztető erővel bíró nyelvi egység
 Minimálpárok:
méz – kéz
virág – világ
lát – lét
agy – ágy
kor – kór
Probléma:
zsemle - zsömle
törölköző - törülköző
Allofónok
 A fonéma környezettől függő változatai
 H fonéma allofónjai:
ház,
potroh
 N fonéma allofónjai:
nagy,
telefonkagyló,
színpad (NEUTRALIZÁCIÓ)
Komplementáris disztribúció
 Ha két beszédhang mindig csak egymást
kölcsönösen kizáró környezetben fordul elő,
feltételesen
ugyanazon
fonémához
sorolhatjuk őket.
(kiegészítő eloszlás)
Köszönöm a figyelmet!
Források:
Siptár Péter: A fonéma tündöklése és …
www.c3.hu/~magyarnyelv/064/siptar.pdf
Kis Tamás: A fonológia kialakulása, irányzatai
mnytud.arts.klte.hu/tananyag/fonologia/iranyzatok.pdf

similar documents