Document

Report
Elektronik ticaret 1960’lı yıllardan itibaren
özellikle ABD’de Elektronik Veri Alıverişi(EDI) tekniği ile
elektronik ticaret yapılmaktaydı. EDI tekniği,
işletmelerin bilgisayar sistemleri arasında ticari işlem
yapmayı sağlayan, standart dokümanların iletilmesine
imkan veren bir faaliyettir ve herkese açıktır.
1980 yıllarında ise gelişmiş ülkelerde büyük ölçekli
işletmeler EDI uygulamasına geçmeye başlamıştır. 1990 lardan
itibaren ise geniş ölçüde özel ağlar VAN (the vaule-added
network) kullanılarak gerçekleştirilmiştir.
İş süreçlerine ilişkin
belge ve dökümanların bir
bilgisayardan başka bir
bilgisayara aktarılmasına
denir.
doğal olarak,
Internet'in gelişimine paralel olduğu gözlenmektedir.
E-ticaret kavramı; herkese açık elektronik ağ
üzerinden gerçekleştirilen ticari faaliyetleri ifade
etmektedir.





EDİ farklı kuruluşlardaki uygulamalar arasında veri
değişimi şeklinde tanımlanmaktadır:
Hızlı ve doğru veri akışı
Daha etkin denetim yöntemlerinin geliştirilmesi
Üretkenliliğin ve karlılığın artması
İş ilişkilerini geliştirilmesi
Müşteri memnuniyetinin ve rekabet gücünün arttırılmasını
sağlar
Geleneksel ticaret ise elektronik ticaretin alt
kademesi olarak görülür. Nedeni ise oneline
üzerinden değil de Görüşmelerle
Dergilerler
Reklamlar
Telefonlarla
Yazılı form, fax vb….
• Elektronik ticaretin geleneksel ticarete göre pek çok
avantajları mevcuttur.
• İşlemlerin gerçekleştirilmesinde standart işlem
yapmamızı sağlayan bilgisayar ağları,üretimden
tüketime kadar olan zincirde ve tedarikte kolaylığını
sağlar.





Mal ve hizmetlerin elektronik alışverişi
Tanıtım reklam ve bilgilendirme
Sipariş verme
Araştırma yapma
Elektronik banka işlemleri ve fon transferi
Geleneksel ticaret ifadesiyle, elektronik ticaretin sağladığı
imkanlardan faydalanmadan yapılan ticaret kastedilmiştir.
 İşlem maliyetlerinin azalması.
 Ürün geliştirmenin hızlanması.
 Tüketici tepkilerinin hızla alınabilmesi,sunulan ürün
seçeneklerinin çokluğu.
 Tüketicilerin aldıkları ürünleri evlerinde teslim alabilmeleri.
 Pazara oranla maliyetlerin
daha düşük olması.
 Nakit ödemeler yerine kredi
kartı veya isteğe bağlı
siparişlerde kapıda
ödemenin olması.
 İstenilen bilgilere kolay
ulaşabilmemiz.(ZAMAN)
Geleneksel ticarette yapılan sosyal görüşmeler artık
günümüzde online ortamda yerini almıştır.
Artık hemen hemen herkesin facebook, twitter var ve
teknolojinin sürekli ilerlemesiyle birlikte akıllı telefonlar,
tabletler yerini almıştır
Eğitimi göze alırsak elektronik bilgi teknolojisi sayesinde
online ortamda uzaktan eğitim, finans , bankacılık, havale
işlemlerimizi yapabiliriz.
Alıcı ve satıcının biraraya gelmeleri gerek kalmıyor.
 Bir çok acılan yeni siteler müşteriler karşısında
hemen güven kazanamaması
 Fiyatların normalden daha düşük olması bazı
tereddütleri yaratması
 Ürünlerin piyasaya ulaşım sorunları
 Facebook twitter gibi sosyal sanal alemlerin özel
hayatın korunmaması
 Alt yapı, yasal sorunların olması ve kredi kartlarının
alışverişte bilinçsizce kullanılması
GELENEKSEL TİCARET: Bir ürünün
markalaşma süresi 10 yıl iken
ELEKTRONİK TİCARET:Bir ürünün markalaşma
süresi 2 yıla düşmüştür.







http://www.elektronikticaretrehberi.com/e-ticaret_genel_bilgiler.php
http://www.e-ticaret.gov.tr/
www.igeme.org.tr/TUR/ETRADE/etkk/teknik
http://tr.wikipedia.org/wiki/Elektronik_ticaret
http://www.eticaret.com/
http://www.bilginet.com.tr/
http://www.sosyalbil.selcuk.edu.tr/sos_mak/makaleler/Burcu%20KES
%C4%B0C%C4%B0%20%20Halil%20EL%C4%B0BOL/Elektronik%20Ticaret%20.pdf

similar documents