Slayt 1 - bewise

Report
BÜYÜK PATLAMA TEORİSİNİN
TARİHÇESİ
•1910’lu yıllarda Vesto Slipher ve Carl Wilhelm
Wirtz o zamanlar spiral nebula (bulutsu) olarak
bilinen galaksilerin bizden uzaklaştığını hesapladı.
• Aynı yıllarda Albert Einstein da, yayınladığı genel
görelilik kuramı ile evrenin statik (durgun) bir yapıya
sahip olamayacağını, ya genişleyeceğini ya da
büzüleceğini bulmuştu.
•1927 yılında Belçikalı bir papaz olan Georges
Lemaitre Einstein alan denklemlerinin statik
olmayan bir evrene işaret ettiğini bulmuştur.
•1929 yılında Edwin Hubble’ın spiral galaksilerin
uzaklıklarını bulması ve Hubble Kanununun ortaya
çıkması.
• Hubble Kanununun Sonuçları:
1) Büyük Patlama Modeli
2) Durağan Evren Modeli
Edwin Hubble
Georges
Lemaitre
• 1948’de George Gamow, Büyük Patlama’dan
arda kalan bir “kalıntı” ışınımın varlığını
teorik olarak öngördü.
• 1960’lı yıllarda Gamow’un önerdiği bu ışınımın birkaç
kelvinlik bir sıcaklığa ve dolayısıyla radyo bölgesine
karşılık geleceği bulunmuştu.
BÜYÜK PATLAMA’NIN TEMELLERİ
1-) Einstein’in Özel ve Genel Görelilik Teorisi:
Özel Görelilik Kuramı: Eylemsiz referans
sistemlerini içeren problemlerle uğraşır.
Genel Görelilik Kuramı: Birbirlerine göre ivmeli
olan referans sistemlerindeki problemlerle
uğraşır.
2-) Kozmolojik Prensip: Büyük ölçeklerde,
maddenin evrende dağılımı hemen hemen
tekdüze ve homojendir.
Bilim adamları
evrenin oluşumu hakkında
tarih boyunca değişik fikirler ve
teoriler ortaya atmışlardır. Fakat
diğer
konulardaki
anlaşmazlıklara
rağmen
günümüzde evrenin başlangıcı
konusu,
bilim
adamları
arasındaki tam bir fikir birliği ile
"Big Bang" adı verilen teoriye
dayandırılmaktadır.
Yaklaşık 13.7 milyar yıl önce
zamanın
başlangıcı
olarak
varsaydığımız büyük patlama
ile evren oluşmaya başlamıştır.
Bu teori, evrenin “yoktan var
edildiğini” ileri sürmektedir.
"Big Bang" teorisi ilk olarak 1922 yılında
Alexander Friedmann tarafından ortaya atıldı.
Ünlü astronom Edwin Hubble 1929 yılında
yaptığı gözlemler sonucunda evrenin devamlı
genişlemekte olduğunu ispatladı, bu ispat Big
Bang teorisi için çok büyük bir kanıttı.
Teorik hesaplamalara göre büyük patlamadan
arda kalması gereken radyasyonu araştırmak
üzere NASA tarafından 1989 yılında fırlatılan
COBE uydusu bu radyasyonu fırlatılışından sekiz
dakika sonra belirleyerek "Big Bang" teorisini
kesin olarak kanıtladı.
1965’te keşfedilen "kozmik arka plan" Big Bang’ın en açık kanıtlarından biridir. Bu
keşiften sonra kozmik arka plan dalgalanmaları COBE (1992) ve WMAP (2003)
uzay uydularınca incelenmektedir.
BÜYÜK PATLAMAYI DOĞRULAYAN KANITLAR
Genel
Görelilik
Kozmik
Mikrodalga Fon
Işıması
Entropideki
Artış
Evrenin
Genişlemesi
Kararlı Durum
Modelinin Çökmesi
EVRENİ OLUŞTURAN PARÇALAR







Gökadalar (Galaksiler)
Kara Delikler
Beyaz Cüceler
Kırmızı Devler
Yıldızlar
Süpernovalar
Karanlık Madde
GÖKADALAR (GALAKSİLER)
Galaksi; gazlar,
yıldızlar, tozlar ve
gezegenler içeren en
büyük madde
topluluğudur.
Galaksiler ilk başta
yoğun birer gaz bulutu
olarak ortaya çıkmışlar
ve daha sonra bu
gazdan, yoğunlaşma
yoluyla yıldızlar
meydana gelmiştir.
KARA DELİKLER
Kara delikler
büyük kütleli
yıldızların
çökmesiyle
oluşur.
BEYAZ CÜCELER
Beyaz cüceler evrimlerinin son aşamalarında bulunan ve başlangıç kütleleri yaklaşık 7
güneş kütlesinden az olan yıldızlardır.Enerjilerini sağlayan çekirdek tepkimelerinin yakıtı
bittikten sonra böyle bir yıldız kararsız hale gelir ve sonunda dış tabakasını uzaya fırlatır.
Yıldızın arta kalan kütlesi soğur ve atomları çekirdeklerinin üstüne çöküp elektronları
sıkıştırıncaya kadar kütle çekimiyle büzüşür. Sonunda geriye yıldızın orijinal kütlesinin
yüzde onunu oluşturan ve genişlemekte olan iyonlaşmış bir gaz kabuğuyla çevrelenmiş
karbon bir çekirdek kalır. Gezegenimsi bulutsunun merkezinde sıcak olmakla birlikte hızla
soğuyan bir yıldız kalıntısı vardır. Bu yıldız bir beyaz cücedir.
KIRMIZI DEVLER
Big Bang'den sonra evrende
sadece hidrojen ve helyum
atomlarının ortaya çıktığını
belirtmiştik. Bir başka işlemin,
bu iki gazı daha ağır
elementlere çevirmesi
gerekmektedir. Bu ağır
elementlerin üretim merkezleri,
kırmızı devlerdir, yani
Güneş'ten ortalama 50 kat
daha büyük olan devasa
yıldızlar. Kırmızı devler, Güneş
tipi normal yıldızlardan çok
daha sıcaktırlar ve bu nedenle
de normal yıldızların
yapamadığı bir şey yaparlar:
Helyum atomlarını karbon
atomlarına dönüştürürler.
YILDIZLAR
Uzayda galaksilerin içinde,
nebula olarak adlandırılan, soğuk
ve karanlık toz bulutları vardır.
Bunlar az sayıdaki helyum
atomları ile hidrojen
atomlarından meydana gelen
seyrek gazlardır. Bu gaz ve toz
bulutları, galaksi etrafındaki şok
dalgalarının ve gaz bulutlarının
kendi çekiminin neden olduğu
etki ile büyük bulut ve küreler
halinde yoğunlaşarak, sıkışıp
ısınırlar. Böylece yıldız taslağı
büzülmeyi, merkezdeki basınç ve
sıcaklık da artmayı sürdürür
(basınçla sıcaklık doğru
orantılıdır). Sonunda da yıldız
taslağının merkezindeki sıcaklık
on milyon dereceye ulaşınca
hidrojen yanması başlar ve yıldız
oluşur.
SÜPERNOVALR
Büyük kütleli yıldızlar tıpkı küçük
kütleliler gibi, çekirdeğindeki helyum
tükendiğinde dev hatta süper dev
bir yıldıza dönüşür. Yüksek kütle
çekimi nedeniyle çekirdekteki enerji
son damlasına kadar tüketilir. Tüm
reaksiyonların sonucunda oluşan
demir sıkışarak hiçbir şekilde enerji
üretilmez. Yıldızın çekirdeği çöker
ve enerji stokları bir anda tükenir.
Demir atomlarının çekirdekleri
parçalanarak proton ve elektronlara
ayrışır. Bu parçacıklar kendi
aralarında kaynaşarak nötronları
oluşturur. Artık bir süpernova
doğmuştur.
KARANLIK MADDE
Karanlık madde doğrudan "görülemez“, ışığı ne soğurur, ne
yansıtır, ne de yayar. Kısacası, elektromanyetik spektrumun hiçbir
bölgesinde gözlemlenmesi söz konusu değildir. Yıldızların
gökadalar içinde sergiledikleri, başka şekilde açıklanamayan
hareketler, "kara madde" varsayımı ile açıklanmaya çalışılıyor.
Karanlık maddenin niteliğinin anlaşılması niçin bu derece büyük
önem taşıyor? Çünkü böyle bir bilgi, bizlere evrenin boyutları,
biçimi ve geleceği hakkında önemli ipuçları verecektir.
EVRENİN BİLEŞİMİ
Atomlar
4%
Karanlık Enerji
74%
Karanlık Madde
22%
• %4 Atomlar:
yapıtaşları
Yıldız
ve
gezegenlerin
• %22 Karanlık Madde: Bu madde atomdan
farklı olarak ışığı yansıtmaz veya yaymaz.
• %74 Karanlık enerji: Anti gravitenin bir
çeşididir. Karanlık maddeden farklı olarak
evrenin
genişlemesinin
hızlanmasının
nedenidir.
KAYNAKLAR:
http://tr.wikipedia.org/wiki/Büyük_Patlama
http://www.bigbang.gen.tr
http://www.kuantumevreni.com
http://www.zamandayolculuk.com/cetinbal
www.biltek.tubitak.gov.tr
http://www.fizikportali.com
http://www.historicalsense.com

similar documents