Initiera arbetet med att utöka den fratagna lösningen inom ramen för

Report
Införande av Picsara 10.2
Oslo Universitetssjukhus
• Ett av Scandinaviens största
sjukhus
• Ögonavdelningen
• 60 läkare
• > 20 000 anställda
• Forskning & Utveckling
• Budget på 18 mdkr
• Utbildning
• Aktiva på ca 40 platser
• 900 000 patientbesök
Målbild – Effekthemtagning - Förväntningar
• Centralisering!
• Tidsbesparingar!
• Patientsäkerhet!
• Valfrihet!
Projektet – Införande av Picsara 10.2 (fas 1)
• April 2014 – Maj 2014
• Agilt arbetssätt
• 240 st användare (full users + read)
• Arbetade med tre paralella spår
• 7 + 1 st integartioner
• Ny infrastruktur (MTU-net)
• Utbildning
• Utrullning
• Gå i drift
• Integration
• Infrastruktur
• Verksamhet
• Korta avstämningar och
transparense
• Tydliga delmål
Optos 200Tx
Picsara
Picsara Server
Watch folder
Web Services
Vantage pro
Integration (Mirth)
Error folder
Dicom Server
DICOM file
Nästa steg för projektet
• Avslutning innan sommaren
• Full anslutning mot DIPS
• OUS fokus på införande av DIPS
• Integrationsarbete med 10 nya
integrationer
• Uppstart fas 2 under oktober
• Validering av fas 1
• Målet = Heltäckande lösning för
Ögonavdelningen
Initiera arbetet med att utöka den fratagna lösningen
inom ramen för hela OUS verksamhet för bilddiagnostik
Framgångsfaktorer
• Nära sammarbete med kund
• Sammarbete med leverantörer av MTU
• Erfarenhet av införandeprojekt
• Verksamhets kompetens
• Öppen dialog
• Stabil och modern version av Picsara

similar documents