çevko - türktay sunum 23.10.2014

Report
YAŞAR NADİR ATİLLA
23.10.2014
Ambalaj Önemlidir…
Ambalaj kullanımı hızla artmaktadır.
Ambalaj atığı üretimi
Tüketim
Nüfus artışı
Ve daha çok ambalaj atığı üretilmektedir.
Atık Miktarı
26 Milyon ton atık/yıl x %20 ambalaj atığı/katı atık
5 Milyon ton ambalaj atığı/yıl
Ambalaj atıkları ÇÖP değildir, değerlendirilmelidir…
NASIL ?
Ambalaj atıklarının belirli bir sistem içerisinde, kaynağında ayrı toplanması, taşınması,
ayrılması, tekrar kullanılması, geri dönüştürülmesi, geri kazanılması, bertaraf edilmesi
gerekmektedir.
NEDEN?
•
•
•
•
Ekonomik değerdir.
Geri kazanılabilir.
Enerji tasarrufu sağlanır.
Maliyetler azalır.
Atık yönetimi hiyerarşisinde ÖNLEME yaklaşımı ilk sırada yer almalıdır.
Önleme
Ambalajın ağırlığının azaltılması
Atıktan
Hammadden
Taşıma giderlerinden
Enerjiden
TASARRUF
Ve böylece ambalajın çevresel etkisinin azaltılarak sürdürülebilirliğin sağlanmasıdır.
Sorumlu Taraflar… ?
a.Ambalaj Üreticileri
b.Piyasaya Sürenler
c.Tüketiciler
d.Yukarıdakilerin Hepsi
PET Şişe Ambalaj Ağırlığı (gr) - (Gazlı İçecek)
55
50
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0
%33
%27
48
32
30
1Lt
22
0,5 Lt
1984
2014
PET Şişe Ambalaj Ağırlığı (gr) - (Su)
45
40
35
%43
30
25
42
20
15
10
%55
24
22
10
5
0
0,5LT
1,5LT
1984
2014
250cc Cam Şişe Ambalaj Ağırlığı (gr) - (Gazlı İçecek)
500
420
400
%60
300
170
200
100
0
1984
2014
330cc Metal Ambalaj Ağırlığı (gr) - (Gazlı İçecek)
35
30
%50
25
20
31
15
10
13-16
5
0
1984
2014
29-25 mm
30-25 mm
1,95 gr
1,30 gr
%33 hammadde tasarrufu
22 gr
45.000 adet (0,5 Lt)
1 Ton PET
Resin
10 gr
100.000 adet (0,5 Lt)
Karbon
Salınımı
Azalır
Hammadde
Tasarrufu
Sağlanır
Enerji
Tasarrufu
Sağlanır
Daha Az Atık
Oluşur
Maliyetler
Düşer
TEŞEKKÜRLER…
www.cevko.org.tr
[email protected]

similar documents