Mikkel Thomassen - Klimaspring

Report
KLIMATILPASNING – HVORDAN SKABES
GRØN VÆKST OG INNOVATION I EN
GAMMEL STRUKTUR?
Mikkel Thomassen, Klimaspring
Et Realdania-initiativ til at fremme klimatilpasning og innovation
BILLEDE AF REGN
BEDRE BYER
Klimatilpasning i tætte byområder
&
GRØN VÆKST
Vækst, arbejdspladser og eksport
KLIMASPRING
Fra Vand til Vækst
 En Realdaniakampagne til at
fremme klimatilpasning og
innovation
 Fokus på regn i tæt eksisterende
by
 60 mio. kr. til virksomhedsdreven
udvikling
 Kampagnen løber fra 2012-2017
 Smith Innovation driver
sekretariatet
KLIMAFLISEN
– PLUG N’ PLAY
Smart realtidsstyringaf
vandsystemer
Klimaparat - social
værdiskabelse i det
almene byggeri
BIOWATER
- Fra faskine
til gadekær
Vejkassen
Vandvej
Grøn
Gentagelse
Mobilisering af
borgere via
sociale teknologier
CAN - Climate Adaptation Navigator
Fremtidens blå tag og
bygningsintegrerede
afløbssystem
Klimatilpasset
plantehul
?
Multifaskinen
.
MANGE TYPER AF
INNOVATION
Planlægning
Drift &
finansiering
Mobilisering
8
3
5
12
6
4
Produkter
7
1
11
2
10
Rammevilkår
Styring
9
NYE IDEER I
EN GAMMEL
STRUKTUR!
VIRKSOMHEDER
KUNDER
VIRKSOMHEDER
KUNDER
MYNDIGHEDER
VIRKSOMHEDER
KUNDER
VIDENSINSTITUTIONER
MYNDIGHEDER
VIRKSOMHEDER
DEL &
HERSK
FRA ”DELHED” TIL HELHED
DILEMMA
De enkeltstående løsninger er lette at
lave, men de sammenhængende
løsninger har den største effekt.
Råd
- Gør det let at købe ind i
helhedsløsninger.
- Styrk koblingen mellem decentrale
og centrale løsninger.
- Skab små løsninger med stort
potentiale.
INKONTINENS
FRA PROBLEM TIL RESSOURCE
DILEMMA
Vi er gode til at komme af med vandet
men de store muligheder består i at
holde på det.
RÅD
- Stil krav, definer og mål på
”merværdi”
- Løs flere (men ikke alle) problemer
af gangen
- Tænk i alle regnhændelser
SPECIALISERINGSFÆLDEN
FRA SILO TIL SAMARBEJDE
DILEMMA
De store gevinster består i at tænke
på tværs, men vi er bedst til i at tænke
i dybden.
RÅD
- Saml aktører på tværs.
- Dyrk de usikre ideer.
- Gå efter systemejere der kan
overskride egne grænser.
(I)DEFOKUSERET
FRA KUVØSE TIL KOMMERCIEL
SUCCES
Dilemma
Vi er bedst til at (op)finde nye løsninger
men det store forretningspotentiale består i
gentagelsen.
Råd
- Tænk kunderne ind fra starten
- Gør markedsmodning og exit til en del
af udviklingsprojektet på lige fod med
teknisk udvikling
- Optimer ikke løsningerne til det enkelte
projekt
Supplerende slides om Klimaspring
SUPPLERENDE SLIDES
OM KLIMASPRING
KLIMASPRING
Præsentation af initiativet
Et Realdania-initiativ til at fremme klimatilpasning og innovation
KLIMASPRING
Fra Vand til Vækst
 Et Realdaniainitiativ til at fremme
klimatilpasning og innovation
 Udvikling af løsninger til
håndtering af regn i tæt
eksisterende by
 60 mio. kr. til virksomhedsdreven
udvikling
 Initiativet løber fra 2012-2017
 Smith Innovation driver
sekretariatet
HVORDAN STØTTER
KLIMASPRING?
PENGE
&
RÅDGIVNING
KRAV TIL PROJEKTERNE
 Klimatilpasning: Regn i
tæt eksisterende by
 Kommercielt forankret
 Skalerbart
 Være markedsmodene i
2017
 Nationalt og internationalt
potentiale
RÅDGIVNING
Kendetegn ved sekretariatets tilgang
DIALOGBASERET
LET AT KOMME I GANG
HELE VEJEN FRA IDE TIL MARKED
SIKRE BALANCEN I INNOVATIONSFORMER
ÅBENHED I FORHOLD TIL LØSNING
FACILITERING AF UDVIKLINGSFORLØB
FOKUS PÅ UDVIKLING SNARERE END MÅLOPFYLDELSE
PANELDEBAT
Del 1: Tværgående konklusioner
• Holdkaptajner genfortæller hvad der er kommet frem under gruppe diskussionerne
og viser det fysiske output.
• Moderator opsamler de tværgående konklusioner, og skitserer disse.
Del 2: Paneldebat
• Moderator sætter diskussion i gang på baggrund af spørgsmål der er fastlagt på
forhånd, men tilpasset den diskussion der har været og de tværgående konklusioner
der er kommet frem.

similar documents