Kwaliteit van de gegevens

Report
06 november 2013
Kwaliteit van de gegevens : een
overzicht van beschikbare controles
Koen Raymakers
Overzicht
• Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ?
• Zijn alle informatietypes aanwezig?
• Zijn informatietypes correct ?
• Toekomstvisie ?
06 november 2013
2
Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ?
(1/7)
• Wat ?
Dienst Applicaties stelt rapporten op.
• Actie
Regionale delegaties ontvangen rapporten en
zoeken samen met gemeenten oorzaken &
oplossingen.
• Nazorg
Regionale delegaties stellen een verslag op.
06 november 2013
3
Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ?
(2/7)
• Per maand, per gemeente :
- IT001 – Gemeente van beheer
- IT020 – Adres van de hoofdverblijfplaats
- IT141 – Gezinslid
• Termijnen : < 21d, 21-31d, > 31d
06 november 2013
(+ detail)
4
Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ?
(3/7)
• Per maand, per bevoegd organisme :
- IT001 – Gemeente van
beheer
- IT005 – Aangifte
aanvraag tot inschrijving
- IT010 – familienaam en
voornamen
- IT012 – adellijke titel
- IT019 – aangifte
adreswijziging
- IT020 – adres
hoofdverblijfplaats
- IT031 – Nationaliteit
- IT070 – Beroep
- IT120 – Burgerlijke staat
- IT141 – Gezinslid
- IT150 – Plaats en datum
van overlijden
• Termijnen : < 7d, 7-15d, 16-31d, > 31d
06 november 2013
(+ detail)
5
Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ?
(4/7)
• Statistieken geboortes (collectes)
- Per gemeente van geboorte de tijd (in aantal dagen)
tussen de datum van de collecte en de datum van de
geboorte
- Per gemeente van beheer de tijd (in aantal dagen)
tussen de datum van de collecte en de datum van het
hernemen van het dossier door de gemeente van
beheer
06 november 2013
6
Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ?
(5/7)
• Statistieken huwelijken
- Per gemeente van huwelijk de tijd (in aantal dagen)
tussen de datum van het huwelijk en de datum van
ingave.
- Per gemeente van beheer de tijd (in aantal dagen)
tussen de datum van het huwelijk en de datum van
ingave.
06 november 2013
7
Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ?
(6/7)
• Statistieken overlijdens
- Per gemeente van overlijden de tijd (in aantal dagen)
tussen de datum van het overlijden en de datum van
ingave.
- Per gemeente van beheer de tijd (in aantal dagen)
tussen de datum van het overlijden en de datum van
ingave.
06 november 2013
8
Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ?
(7/7)
• Controlelijst IT 019 – aangifte adreswijziging
• Controlelijst IT 024 – referentieadres
• Controlelijst IT026 – Tijdelijke afwezigheid
• Audit Rekenhof – Wachtregister
 Alle informatietypes wachtregister
06 november 2013
9
Overzicht
• Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ?
• Zijn alle informatietypes aanwezig ?
• Zijn informatietypes correct ?
• Toekomstvisie ?
06 november 2013
10
Zijn alle informatietypes aanwezig ? (1/2)
• IT001 – gemeente van beheer

zijn fusies van gemeentes correct
geregistreerd ?
• IT020 – adres hoofdverblijfplaats : geen IT020
• IT031 – nationaliteit : geen actief IT031
• IT070 – beroep : geen IT070 voor 18plussers
• IT100 – geboorteplaats : geen actief IT100
06 november 2013
11
Zijn alle informatietypes aanwezig ? (2/2)
• IT110 – afstamming : geen IT110
• IT120 – burgerlijke staat  geen IT120
• IT195 – identiteitsbewijs

geen actief IT195 voor 12plussers
• IT253 – collectedatum : geen actief IT253
• IT254 – datum laatste bijwerking  geen IT254
06 november 2013
12
Overzicht
• Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ?
• Zijn alle informatietypes aanwezig ?
• Zijn informatietypes correct ?
• Toekomstvisie ?
06 november 2013
13
Zijn informatietypes correct ?
(1/10)
• Controles op correctheid :
•
Volgens data in hetzelfde informatietype
•
Volgens informatie in informatietypes :
– binnen hetzelfde dossier
– binnen gerelateerde dossiers
06 november 2013
14
Zijn informatietypes correct ?
(2/10)
• IT001 – gemeente van beheer
 fictieve datum
• IT020 – adres van de hoofdverblijfplaats
 combinatie “postcode-straatcode” niet
gekend.
• IT120 – burgerlijke staat
 foutieve periodes
 meerdere keren zelfde/andere persoon
 verschil in registratie partner 1 ten opzichte van
partner 2
06 november 2013
15
Zijn informatietypes correct ?
(3/10)
• IT123 – wettelijke samenwoning
 informatie dubbel geregistreerd
• IT140 – referentiepersoon
 fictieve datum / foutieve periodes /
foutief gesupprimeerd
• IT141 – gezinslid
 fictieve datum / foutieve periodes /
foutief gesupprimeerd
• Diverse informatietypes  controle op NIS code
06 november 2013
16
Zijn informatietypes correct ?
(4/10)
• IT001 (gemeente van beheer)
↔ IT50 (plaats & datum van overlijden) :
 IT150 aanwezig, maar IT001 bevat
niscode ≠ 99990 (code “overleden”)
 Informatie code “overleden” in IT001
niet in overeenstemming met IT150
• Informatiedatum IT100 (geboorteplaats)
≠
informatiedatum IT101 (geboortedatum)
06 november 2013
17
Zijn informatietypes correct ?
(5/10)
• Persoon zowel geregistreerd in België als in
buitenland :
IT001- Gemeente van beheer
↔
IT018 – aangifte adres in buitenland
IT022 – verblijfplaats in buitenland
06 november 2013
18
Zijn informatietypes correct ?
(6/10)
• IT140 – referentiepersoon ↔ IT141 – gezinslid
 geen van beide aanwezig
 volgens IT140 alleenstaande, maar toch
gezinslid volgens IT141.
 beide actief
 conflicterende periodes
• IT140 – referentiepersoon, IT141 – gezinslid
↔ IT100(geboorteplaats),IT101(geboortedatum)
 geen IT140, IT141 vanaf geboortedatum
(geboortes vanaf 1984)
06 november 2013
19
Zijn informatietypes correct ?
(7/10)
• IT140 – referentiepersoon ↔ IT001 – Gemeente
van beheer gezinslid
 IT140 actief, met IT001 :
- overleden / schrapping / geannuleerd
- afvoering van ambtswege
- afvoering van ambtswege in het buitenland
- vrijgesteld van inschrijving / afwezig verklaard
- afgevoerd – “verlies recht op verblijf”
- afgevoerd – “geen recht op inschrijving”
06 november 2013
20
Zijn informatietypes correct ?
(8/10)
• IT140 – referentiepersoon ↔ IT020 (adres)

meerdere gezinshoofden op hetzelfde adres
• IT140 – referentiepersoon  gezinsleden
↔ IT020 (adres)

referentiepersoon niet op hetzelfde adres als
gezinsleden
06 november 2013
21
Zijn informatietypes correct ?
(9/10)
• IT140 – referentiepersoon, IT141 – gezinslid
↔ IT120 – burgerlijke staat

persoon A gehuwd met persoon B (IT120) :
volgens IT140 – IT141 niet verwant

persoon A en B gescheiden (IT120) :
volgens IT140 – IT141 gehuwd

periode huwelijk volgens IT120
≠ periode huwelijk volgens IT140 / IT141
06 november 2013
22
Zijn informatietypes correct ?
(10/10)
• IT120 – burgerlijke staat
↔ IT123 – wettelijke samenwoning

gehuwd volgens IT120, maar volgens IT123
wettelijk samenwonend in dezelfde periode.
06 november 2013
23
Overzicht
• Worden informatietypes tijdig bijgewerkt ?
• Zijn alle informatietypes aanwezig ?
• Zijn informatietypes correct ?
• Toekomstvisie ?
06 november 2013
24
Toekomstvisie ?
• Nauwe samenwerking met
- Regionale delegaties & gemeentes
- Externe partijen : KSZ, FOD Economie, FOD Financiën, …
• Software :
- Toepassing “Declare” : zelf fouten signaleren
- Programma’s actualiseren die controlelijsten maken
- Programma’s controleren die bijwerkingen verwerken
• Duidelijke planning volgen
• Driemaandelijkse evaluatie ( februari 2014)
06 november 2013
25
VRAGEN ?
06 november 2013
26
Contactgegevens
FOD Binnenlandse Zaken / SPF Intérieur
Instellingen & Bevolking / Institutions & Population
Rijksregister / Registre National
[email protected]
[email protected]
[email protected]
[email protected]
06 november 2013
27
EINDE
06 november 2013
28
Extra (1)
• Lijst van informatietypes :
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/Registre/nl/in
structies/IT_NL_20111202.pdf
• Lijst van beroepen (ook werkloze, student, …) :
http://www.ibz.rrn.fgov.be/fileadmin/user_upload/Registre/nl/in
structies/nl_codes_professions_registre_national_20081114.p
df
•…
06 november 2013
29

similar documents