Kaizen og Tavlemøder

Report
Kaizen og Tavlemøder
Løbende forbedringer
Tavlemøder
5 X Hvorfor
Kaizen
• Kaizen
•
Japansk ord sammensat af kai, som betyder at ændre, og zen, som betyder at forbedre.
Sammensat betyder Kaizen at ændre til det bedre eller løbende forbedringer.
•
Kaizen metoden involverer alle – ledere og medarbejdere på lige fod – som sammen skaber
løbende forbedringer uden at foretage store investeringer. Kaizen grundtanker:
•
•
•
•
•
•
•
•
Glem dine normale, fastlåste idéer.
Fokuser på hvordan det kan lade sig gøre, frem for hvorfor det ikke er muligt.
Brug ikke undskyldninger – vær med til at sætte spørgsmålstegn ved de nuværende metoder.
Søg ikke det perfekte – gør tingene med det samme.
Hvis du laver en fejl – ret den.
Brug ikke penge – brug din kreativitet.
Find grundårsagen til problemer ved at spørge ”hvorfor?” 5 gange.
Kaizen idéer er uudtømmelige.
Løbende forbedringer?
2
Mål
1
Tid
Kaizen
• Forbedrende kaizen aktiviteter
- Løbende forbedringer
- Springvise forbedringer (Event)
• Stabiliserende kaizen aktiviteter
- Løsning af opståede problemer med at holde måltal –
output/takt, effektivitet, levering, kvalitet
- Er obligatorisk efter større ændringer er indført og
processerne i forbindelse med ændringerne er ustabile.
Eksempelvis efter et KaizenEvent spring, indførelse af
nyt udstyr, indførelse af nyt produkt.
Stabiliserende kaizen aktiviteter indsætter kiler ved nuværende niveau således at vi ikke falder
tilbage til før ændringen – Hovedsagligt gennem standardiseret arbejde:
- Findes der en standard for den nye metode?
- Anvendes den nye standard?
- Er den nye standard fyldestgørende?
Eksempel på Kaizen tavle

similar documents