Analiza dorobku naukowego dzięki wykorzystaniu narzędzi: InCites

Report
Analiza dorobku naukowego dzięki
wykorzystaniu narzędzi:
InCites,
Journal Citation Reports,
Essential Science Indicators
Marcin Kapczynski
Strategic Business Manager
Thomson Reuters
Co zapewnia Thomson Reuters w ramach
rozszerzonego dostępu?
Web of Science™ literatura z l.filadelfijskiej
JCR analiza wpływu czasopism
InCites™ narzędzie do analizy badawczej
ESI najbardziej wpływowe publikacje
InCites
InCites ™ to narzędzie wszechstronnej
analizy badawczej przygotowywane w
oparciu o wskaźniki bibliometryczne
wyliczane dla wszystkich typów
publikacji z Web of Science, przy
wykorzystaniu zasad standaryzacji i
normalizacji, stosowanym m.in. do:
oceny badań naukowych,
przeprowadzenie analiz porównawczych
w zakresie produktywności, oraz
efektywności instytucji i badaczy w
zestawieniu z ich odpowiednikami
z całego świata.
Journal Citation Reports
Journal Citation Reports®
zapewnia usystematyzowane,
obiektywne metody pozwalające
oceniać najważniejsze światowe
czasopisma naukowe.
Zebrano w niej i zestawiono liczbę
cytowań i artykułów dotyczących
prawie wszystkich dziedzin nauk
ścisłych i społecznych, dzięki czemu
można w unikatowy sposób oceniać
i porównywać
Essential Science Indicators
ESI opiera się na danych o najbardziej
wpływowych autorach i pracach w
poszczególnych dziedzinach.
Przedstawia ranking autorów, instytucji,
krajów oraz czasopism w obrębie 22
szerokich dyscypliny.
Przedział lat
Percentyl
cytowań
Autorzy
1%
10
Instytucje
1%
10
Kraje
50%
10
Czasopisma
50%
10
Highly Cited Papers
1%
10
Hot Papers
.1%
2
Statystyka używana do prowadzenia
analiz literatury naukowej
identyfikująca:
Najlepszych naukowców i
instytucje w danej dyscyplinie ,
Trendy i „wzrastające” dziedziny
badawcze,
Jak uzyskać dostęp ?
Jak wykorzystywane jest InCites?
Instytucje naukowo
badawcze
Wydawcy
Poznanie: Współpraca i analiza horyzontów badawczych
Wsparcie: Planownie startegiczne / Publikacje/ Finansowanie
Monitoring: Analiza konkurencji
Raportowanie: Tworzenie i dystrybucja raportów
Promocja: Komunikacja, Public Relations
Identyfikacja: Rekrutacje, Identyfikacja ekspertów i potencjałów
Zarządzanie informacją: Tworzenie baz w oparciu o wskaźniki
Instytucje grantowe
Business
Web of Science Core Collection:
Afilacje instytucji praca nad metadanymi
Web of
Science Core
Collection
•
•
•
•
Unifikacja nazw instytucji
Standardyzacja i oczyszczenie danych
Normalizacja
Punkty odniesienia (benchmarks &
baselines)
• 30 lat publikacji
Incites
Reports
Web of Science Core Collection:
Obiektywny i unikatowy proces doboru
Zbiór kryteriów stosowany przez ponad 50 lat
Standardy
wydawnicze
Jakość treści
12700 wybranych
czasopism naukowych
Miedzy narodowość
12000 konferencji
uwzględnianych rocznie
Analiza
wpływu
56000 książek
wyselekcjonowanych
Zakres bazy Core na Web of Science jest dynamiczny i rośnie !
Incites:
Wskażniki, które mają znaczenie
Produktywność i
wpływ
Normalizacja
Najlepsze rezultaty
Współpraca
badawcza
Web of Science
Documents
Percentile and
Average percentile
% Documents in Top
1%
% Industry
Collaborations
Times Cited
Category Normalized
Citation Impact
% Documents in Top
10%
% International
Collaborations
Category Expected
Citation Impact
Category Expected
Citation Impact
International
collaborations
Highly Cited Papers
Highly Cited Papers
Citation Impact
% of documents cited
H Index
Hot Papers
Journal Normalized
Citation Impact
Journal Expected
Citation Impact
Impact relative to
world
Get it here
Incites:
Dlaczego Normalizacja jest tak ważna?
Średnia liczba cytowania znacząca się różni w odrębnych dyscyplinach
POTRZEBA: NORMALIZACJA DLA OBSZARU BADAŃ
Cytowania są dynamiczne, pojawiają się w różnym czasie i nie można
ich porównywać w róźnych okresach. Dodatkowo tzw. dojrzałość
cytowań jest różna w róznych obszarach.
POTRZEBA: NORMALIZACJA ZAKRESU CZASOWEGO
Różne rodzaje dokumentów posiadają odrębną charakterystykę
cytowalności (citation behaviour), np. zwykły artykuł nie zyskuje tak
szybko i dużo cytowań jak artykuł przeglądowy (review)
POTRZEBA: NORMALIZACJA RODZAJU DOKUMENTU
Incites:
Normalizacja na poziomie artykułu
Srędnia ilość
cytowań
uzyskana przez
artykuł
opublikowany w
2006 r w
kategori
Economics
Rodzaj
dokumentu:
Article
Wskaźnik
wpływu w
kategorii
Economics dla
tego artykułu w
2006 roku
Jeśli >1, większy
wpływ niż
średnia
Jeśli <1, miejszy
wpływ niż
średnia
15/12.14 =1.24
Kategoria
czasopisma:
Economics
12
Incites:
Normalizacja na poziomie artykułu
Rodzaj
dokumentu:
Article
15/4.31 =3.48
Średnia ilość
cytowań zdobyta
przez artykuł
opublikowany w
2006 roku w
czasopiśmie
Transformations
in Business &
Economics
Wskaźnik wpływu
tego artykułu w
czasopismie
Transformations
in Business &
Economics
journal:
Jeśli >1, większy
wpływ niż średnia
Jeśli <1, miejszy
wpływ niż średnia
Percentyl to
wartość
mówiąca w
której cześci
zbioru
przypadają dane
obserwacje.
Im miejszy
percentyl tym
wyższa liczba
cytowań.
13
Incites:
Normalizacja dla grupy dokumentów
Analiza rezultatów z uwzględniem czasopism, w
których te prace zostały opublikowane
Analiza rezultatów z uwzględniem dyscyplin, w
których te prace zostały opublikowane
Autor A
Autor B
Porównanie mogą być prowadzone pomiędzy dowolną grupą
dokumentów określoną dzięki zestawom dostępnych filtrów
Instytucja A
Wydawca A
Współpraca A
Grantodawca A
... A
Instytucja B
Wydawca B
Współpraca B
Grantodawca B
... B
Incites:
Skuteczna kombinacja filtrów
Filtruj publikacje poprzez
dostępne:
Organization, Organization type, location,
association, author names/profiles,
document types, journals, Open Access,
Publishers.
Dostosuj listę rezulatów dzięki progom
(thresholds)
Incites:
Twórz własne raporty
Wybierz istotne wskaźniki
Wybierz zawartość bazowego
raportu np. instytucja a następnie
zmień perspektywę na inny
poziom (refocus) np. osób
Incites:
Wizualizacja raportów
Incites:
Poziom wskaźników wybranego artykułu
Zgłębiaj poziom wskaźników
poszczególnych artykułów,
zobacz artykuł w Web of Science
Core Collection
Incites:
Zapisuj, Kataloguj, Dystrybuuj, Edytuj, Eksportuj
SAVE
SHARE
EDIT
EXPORT
ORGANIZE
Dodatkowe informacje i pomoc
• http://ipsciencehelp.thomsonreuters.com/inCites2Live/indcatorsGroup/aboutHandboo
k/appendix/indicatorsTables.html
• http://wokinfo.com
• http://wokinfo.com/poland/
• https://www.youtube.com/user/WoSTraining
Dziękuję za uwagę!
Marcin Kapczyński
Strategic Business Manager
Scientific & Scholarly Research
Office: +48 22 653 97 52
Mobile: +48 693 060 193
[email protected]

similar documents