prezentācija

Report
Kas ir projekts “Esi Līderis!”
o Vislatvijas skolu projekts, kas dod iespēju skolēniem iegūt daudzpusīgas zināšanas
uzņēmējdarbībā un personības attīstībā.
o Konkursi, zināšanu olimpiādes, ideju sanāksmes, attīstības un biznesu spēles, ideju
un uzņēmējdarbības inkubātori, prakses zināmos Latvijas uzņēmumos, izzinošie
ceļojumi pa Eiropu un vēl daudzi citi personības un profesionālo prasmju attīstoši
pasākumi 3 gadu garumā.
o Projektu dalībnieki ir drosmīgi un mērķtiecīgi kā arī, protams, uz veiksmi tendēti
jaunieši visā Latvijā!
Apgūstamie priekšmeti:
 Lietišķā etiķete
 Mārketings
 Uzņēmējdarbības
 Lietvedība
 Grāmatvedība
 Likumdošana
 Menedžments
3 pusēji ieguvumi
Skolai
+
Iemaņas uzņēmējdarbībās,
projektu veidošanā
Esošo skolēnu noturēšana
+
Sekmē individuālo konkurenci
darba tirgū
Ļauj skolā radīt vidi talantu
attīstībai un reāli
izmantojamu prasmju ieguvei
+
Veicina studiju uzsākšanu.
+
Valsts akreditēta
profesionālās pilnveides
apliecība
+
Virza jauniešus uz
sasniegumiem
+
Skolēnu brīvā laika lietderīga
pavadīšana
+
Jaunu kontaktu veidošana
+
Izzinoši ceļojumi - mācību
prakses uz ārvaltīm
+
Skolēnu skaita palielināšana
( nauda seko skolēnam)
+
+
+
Dalība projektā dod tās
dalības pedagogiem iegūt
kvalifikācijas paaugstināšanas
sertifikātu
+
Starptautiski pedagogu
semināri - apgūt bezmaksas
dažādas pedagogu
profesionālās kvalifikācijas
pilnveides programmas
+
Skolēniem
Skolas prestiža veicināšana un
attīstība
Pašvaldībai
+
Infrastruktūras attīstība
+
Kopējais ekonomiskais
ieguvums
+
Skolas attīstībai uzticamas
ārējais partneris
Nodrošinājums
Skola
o Telpas
o Pedagogs
o Informatīvais laukums pie
ziņojuma dēļa
o Informatīvais atbalsts skolas
saziņas kanālos
o Transports vienu reizi gadā
Mēs
o Tematiskais plāns pedagogiem
o 7 unikālas mācību grāmatas
o Metodiskie materiāli
pedagogiem
o Testi un pārbaudes darbi(kā arī
pārbaudes darbu atbildes)
o Konkursi
o Izzinoši ārzemju ceļojumi
o Pedagogu starptautiskie
semināri
Projekta norise – sadarbībā ar skolu
•
Tiek apkopots skolēnu skaits, kas piedalīsies projektā;
•
Šī informācija un skolēnu līgumi tiek nosūtīta projektam “Esi Līderis!”;
•
Skolas izvēlas, ar kuru mācību priekšmetu uzsāk projektu, vai arī izvēlas mūsu izstrādāto variantu:

10. klase: Uzņēmējdarbība (38 stundas) un Mārketings (38 stundas)

11 klase: Grāmatvedība (16 stundas), Lietvedība (16 stundas), Lietišķā etiķete (32 stundas)

12. klase: Menedžments (48 stundas), Likumdošana 22 (stundas);
•
Uzsākt projektu var arī 11. klases skolēni, tas nozīmē, ka skolēns 2 gados apgūst 7 mācību priekšmetus;
•
Projekts “Esi Līderis! sagatavo skolēnu mācību grāmatas , kas ir nepieciešamas un 2 nedēļu laikā pēc
informācija saņemšanas par izglītojamo skaitu un mācību priekšmetiem, grāmatas izsūta uz skolu;
•
Kopā ar skolēnu mācību grāmatām, tiek nosūtīti pedagogu metodiskie materiāli;
•
Par konkursiem, dažādām projekta aktivitātēm utt., projekts “Esi Līderis!” sazināmies ar pedagogu, kas
tālāk nodod informāciju skolēniem. Saziņa notiek izmantojot e-pastu starpniecību un tālruni;
•
Skola savos saziņu kanālos– mājas lapās, sociālajos tīklos, informē citus par dažādām aktivitātēm, kas
saistās projektu, tāpat arī projekts ”Esi Līderis!” visu informāciju ievietot savos sociālo tīklu kontos un
mājas lapā;
•
Skola pie sava informatīvā laukuma izvieto informāciju par projekta aktivitātēm (Ziņojumu dēlis utt.)
Projekta norise – sadarbībā ar skolēnu
•
Lai skolēns saņemtu profesionālās pilnveides apliecību, skolēnam 3 gadu laikā (ja projektu
uzsāk 11. klasē – attiecīgi 2 gadu laikā) ir jānokārto visi 7 mācību priekšmeti;
•
Katrā mācību priekšmetā ir 1 pārbaudes darbs – kārtojot šo pārbaudīju, skolēns var izmantot
visus pieejamos materiālus – mācību grāmatas, dažādus konspektus prezentācijas, interneta
resursus utt. ;
•
Projekts “Esi Līderis!” norises laikā organizētie konkursi un pasākumu kopumi skolēniem nav
obligāti, bet ļoti ieteicami;
•
No katras skolas tiek izvirzīts viens skolēns, kas darbojas projekta “Esi Līderis!” parlamentā –
ar iespēju kļūt par parlamenta prezidentu (to nosaka kopējs parlamenta balsojums);
•
Katru gadu viena no komandām, kas aktīvi piedalās projektā (Skolēniem ir labas sekmes,
veiksmīgi piedalās dažādos konkursos utt.) – dodos bezmaksas ceļojumā uz kādu no Eiropas
valstīm (Piemēram, pagājušajā gadā tā bija Vācija)
•
Profesionālās pilnveides apliecības tiek izsniegts, tiem skolēniem, kas ir veikuši visus
maksājumus
Pedagogu starptautiskie semināri
Izzinošie ceļojumi – mācību prakses
Biznesa spēļu konkursi
Projekts – “Es savai videi”
....un daudzi citi notikumi
Finanses
Vecāki
Izlīdzinātais maksājums
7,90€ mēnesī
Pašvaldība
7,90€ mēnesī
-10% atlaide
Dalītais maksājums
Vecāki + pašvaldība
7,90€ mēnesī
-10% atlaide
Mūsu kontakti
Mūsu adrese:
Alberta iela 13, Rīga, LV-1010
Darba laiks:
Darbadienās no plkst. 9:00 līdz
18:00
Tālrunis: 67261182
Fakss: 67135516
E – pasts: [email protected]
Uz drīzu tikšanos!

similar documents