Παρουσίαση - Τμήμα Ηλεκτρονικής

Report
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
ΠΕΙΡΑΙΑ
www.teipir.gr
Παρουσίαση:
ΜΑΡΙΑ ΡΑΓΚΟΥΣΗ
Διευθύντρια Σχολής Τεχνολογικών Εφαρμογών
[email protected]
ΣΤΗΑΔ, 29 Μαρτίου 2012
Το ΤΕΙ Πειραιά από ψηλά…
ΤΕΙ Πειραιά
Απόψεις των εγκαταστάσεων
ΤΕΙ Πειραιά - Γενικά Στοιχεία
 Το ΤΕΙ Πειραιά βρίσκεται στο Αιγάλεω, στην ιστορική περιοχή του
Ελαιώνα των Αθηνών – περιοχή όπου τοποθετείται η Ακαδημία του
Πλάτωνα στην Αρχαία Αθήνα.
 Το ΤΕΙ Πειραιά ιδρύθηκε το 1983.
 Σήμερα ανήκει στην Ανώτατη Τριτοβάθμια Εκπαίδευση και δέχεται
εισακτέους μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων.
 Προσφέρει 4-ετή προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα
σπουδών επιπέδου MSc.
 Κεντρική θέση στο παρεχόμενο έργο του παράλληλα με την
Εκπαίδευση κατέχει η Έρευνα, σε συνεργασία με κοινωνικούς και
παραγωγικούς φορείς.
ΤΕΙ Πειραιά – Αριθμητικά στοιχεία
 Δύο (2) Σχολές, δέκα (10) Τμήματα, δύο (2) Γενικά Τμήματα,
ένα (1) Κέντρο Ξένων Γλωσσών και Φυσικής Αγωγής.
 17000 περίπου σπουδαστές, 150 μόνιμοι καθηγητές και
περίπου 250 έκτακτοι εκπαιδευτικοί πλήρους απασχόλησης,
250 περίπου διοικητικοί υπάλληλοι και τεχνικοί εργαστηρίων.
 Ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Αιγάλεω (Θηβών 250 & Π.
Ράλλη) – εννέα (9) βασικά κτίρια και ορισμένα βοηθητικά –
Βιβλιοθήκη, Κέντρο Δικτύου Η/Υ, Αθλητικές εγκαταστάσεις,
Εστιατόριο, Αμφιθέατρο, Ιατρείο.
 Υποστήριξη σπουδαστών από
 Γραφείο ERASMUS & Διεθνών Σχέσεων,
 Γραφείο ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ,
 Γραφείο ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗΣ -Συμβουλευτική Υπηρεσία,
 Σπουδαστικό Παράρτημα IEEE Student Branch,
Παράρτημα IET, κλπ.
ΤΕΙ Πειραιά - Ακαδημαϊκή Δομή
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
Σχολή
Τεχνολογικών Εφαρμογών
Σχολή
Διοίκησης & Οικονομίας
Τμήματα
Τμήματα
•
•
•
•
•
•
•
Αυτοματισμού
Διοίκησης Επιχειρήσεων
Ηλεκτρολογίας
Λογιστικής
Ηλεκτρονικής
Τουριστικών Επιχειρήσεων
Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστ.
Κλωστοϋφαντουργίας
Εκπαιδευτικά Κέντρα
Μηχανολογίας
Κέντρο Ξένων Γλωσσών
Πολιτικών Δομικών Έργων
Κέντρο Φυσικής Αγωγής
ΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Ηλεκτρονικής
 Ιδρύθηκε το 1948 σε μια πρώτη μορφή και αποτέλεσε το πρώτο
Τμήμα του ΤΕΙ Πειραιά το 1983. Προήλθε από ένωση των δύο
παλαιότερων
Σχολών
Ηλεκτρονικής
(Αναστασιάδη
και
Σιβιτανιδείου).
 Προσφέρει 4-ετείς προπτυχιακές
σπουδές επιπέδου MSc.
και
2-ετείς
μεταπτυχιακές
 Δέχεται περί τους 160 εισακτέους κατ’ έτος – συνολικά οι
σπουδαστές ανέρχονται σε περίπου 1200.
 Διαθέτει 22 μόνιμους καθηγητές και περίπου 18 έκτακτους
εκπαιδευτικούς πλήρους απασχόλησης.
 Κύρια αντικείμενα ενδιαφέροντος: Τηλεπικοινωνίες – Δίκτυα,
Εφαρμογές Ηλεκτρομαγνητικής Διάδοσης, Υπολογιστές – Δίκτυα
Δεδομένων, Αναλογικά και Ψηφιακά Συστήματα, Ενσωματωμένα
Συστήματα, Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων – Τεχνολογίες Audio,
Video, Βroadcasting, Αισθητήρες, Προηγμένα υλικά για
ηλεκτρονικές εφαρμογές, Ευφυή Συστήματα, κ.α.
ΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Ηλεκτρονικής
 Προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών 40 μαθημάτων – το 75% εξ’
αυτών περιέχουν και εργαστηριακό μέρος.
 Ανανεώνεται τακτικά (1998, 2003, 2008, …)
 Οι σπουδές διασυνδέονται με τον τομέα της παραγωγής και των
υπηρεσιών στην Ηλεκτρονική. Οι σπουδαστές υποχρεωτικά
ολοκληρώνουν 6-μηνη πρακτική άσκηση στο επάγγελμα για να
αποφοιτήσουν.
 Ενεργός ρόλος σε 2 μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών:
1. MSc “Networking and Data Communication” (σε συνεργασία
με το Kingston University, London, UK,
2. MSc “ICT for Education” (σε συνεργασία με το Εθνικό και
Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ΤΕΑΠΗ).
 Το προσωπικό δραστηριοποιείται έντονα στην οικοδόμηση διεθνών
σχέσεων και συνεργασιών, μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων
ανταλλαγών και κινητικότητας φοιτητών και προσωπικού (ERASMUS,
TEMPUS, LEONARDO, COST, etc.)
ΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Ηλεκτρονικής
Ποιότητα στην Εκπαίδευση
Από το 2008 το Τμήμα ακολουθεί πλήρως τα διεθνή πρότυπα των:
ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher
Education)
ΑΔΙΠ (Αρχή Διασφάλισης Ποιότητας στην Ανώτατη Εκπαίδευση)
Το Παράρτημα Διπλώματος συνοδεύει τον τίτλο σπουδών του
αποφοίτου – εκδίδεται στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα.
Τα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών
δομήθηκαν σύμφωνα με το European Credit Transfer System
(ECTS) για να υποστηρίξουν τη φοιτητική κινητικότητα σε
ευρωπαϊκό πλαίσιο.
ΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Ηλεκτρονικής
Ερευνητικοί στόχοι και κατευθύνσεις
 Βασικές και κλασσικές περιοχές εφαρμογής της Ηλεκτρονικής
(διατάξεις και συστήματα, μετρήσεις και Η/Μ συμβατότητα,
βιομηχανικά ηλεκτρονικά, επικοινωνίες – δίκτυα Η/Υ (κινητές,
δορυφορικές, ασύρματες, οπτικές), συστήματα επεξεργασίας και
εκπομπής audio & video, πολυμεσικές επικοινωνίες, κ.α.)
 Νεο-αναδυόμενες
περιοχές
σύγχρονου
ερευνητικού
ενδιαφέροντος, που αποτελούν και πεδία διεπιστημονικής
συνεργασίας, όπως τα Οργανικά Ηλεκτρονικά, τα Φορετά
Ηλεκτρονικά, τα Πολύ-λειτουργικά υλικά, τα ηλεκτρονικά για το
Περιβάλλον και τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, κ.α.
 Αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας
(ΤΠΕ, ICT) στην Εκπαίδευση – ένα ερευνητικό πεδίο
διεπιστημονικού ενδιαφέροντος.
ΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Ηλεκτρονικής
Ερευνητικές Ομάδες
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
MicroElectronics / OptoElectronics / Organic Electronics
Advanced Materials for Electronics Apps.
Digital Design, VLSI and Embedded Systems
Analog Electronics and RF Design
Audio and Video Engineering / Broadcasting
Computer Networks and Mobile Apps.
Antennae, Radio, Telecommunications and RADAR
Sensors and Wireless Sensor Networks
Multimedia Communications
Intelligent Control and Smart Systems
Renewable Energy Sources and Electric Power Grids
ΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Ηλεκτρονικής
Πόροι για την Έρευνα
Ανθρώπινοι πόροι
22 Μόνιμοι Καθηγητές με αποδεδειγμένη εφαρμοσμένη /
βιομηχανική επαγγελματική εμπειρία, περίπου 25 έκτακτοι
συνεργάτες ερευνητές, μεταπτυχιακοί φοιτητές και 5 τεχνικοί
εργαστηρίων.
Υποδομές
Ιδιόκτητο σύγχρονο κτίριο (2007); 20 καλά εξοπλισμένες αίθουσες
εργαστηρίων, συνεδριακό κέντρο ΤΕΙ Πειραιά και αίθουσες
συνεδριάσεων, καλωδιακή και ασύρματη πρόσβαση στο Internet,
εξοπλισμός για τηλεδιάσκεψη και τηλεκπαίδευση.
ΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Ηλεκτρονικής
Χρησιμοποιούμενες Τεχνολογίες
FPAA (Field Programmable Analog Arrays)
SMD discrete and integrated components
DSP Analog Devices and Texas Instruments
Open source embedded SW design
Εμπειρία σε
Analog and Mixed-Mode Circuit / Systems Simulation
DSP Algorithm Simulation
PCB Design for prototypes
Rapid Prototyping
ΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Ηλεκτρονικής
10.0V
3
D1
02BZ2_7
V1
10V
10.0V
Εργαλεία Ηλεκτρονικής Σχεδίασης
2
R1
100
V2x
V2
10.0V
1
C2 0V
V5
47u
4
ICAP4/WINDOWS (Spice)
200m
-800m
0
10.0m
20.0m
time in seconds
V6
R5
5.6k
7.02V
7.50V
V7
6
6.48V
15
R7
3.3k
X2
LM258
9
6.61V
10.0m
20.0m
time in seconds
V2
D2
1N4148
C7
8
1u
v16

y13
Y13
-5.00m
0
V0
6.49V
V13
13
R9
33k
6.48V
5.00m
0
VCC
200m
0
6.49V
10
1.20
16
12
6.50V
R3
431
2.20
X3
LM258
V12
6.61V
14
VEE
V16
R6
150k
C6
6.8n
VCC
Simulink
R4
100k
VEE
Matlab
1.20
???
5
0V
R2
150
v5 in volts
C1
47u
V4
C10
10n
C4
3.3n
C8
33n
D3
1N4148
C5
1n
R8
330
R12
51k
R11
100
C9
22n
R10
100
6.50V
11
10.0m
20.0m
time in seconds
C3
1u
V17
V8
6.48V
Other specialized tools
v8 in volts
2.20
v17
Super Filter / Filter Master Active, Passive
2.20
1.20
200m
0
10.0m
20.0m
time in seconds
1.20
200m
0
10.0m
20.0m
time in seconds
ΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Ηλεκτρονικής
Ολοκληρωμένα Προγράμματα R&D (2000-2008)
 “Flexible wireless network for process automation and control,” tender: National Center
for Scientific Research “Demokritos” (1999 - 2000).
 “Digital System for Automatic Surveillance of TV and radio content”, Greek Ministry of
Development & MDM S.A., Greece, framework “PABE’99”, (1999-2000).
 “Electrically conductive fabrics”, E.U./European Social Fund, Operational Programme
“EPEAEK-II”, call “Archimedes-I” (1/2004 – 12/2006).
 “Tele-controlled intelligent robot in a mixed reality environment,” E.U./European Social
Fund, Operational Program “EPEAEK-II”, call “Pythagoras-II” (1/2005 – 12/2006).
 “Noise pollution suppression in work/public environments using a digital active noise
control system,” E.U./European Social Fund, Operational Program “EPEAEK-II”, call
“Archimedes-II-Environment” (1/2005 – 8/2008).
 “Development of novel technologies for the spectrum control of Organic Light Emitting
Diodes and applications in advanced optoelectronic devices,” E.U./European Social Fund,
Operational Program “EPEAEK-II”, call “Archimedes-II-Technology” (1/2005 – 8/2008).
 “VEMUS (Virtual European Music School),” FP6-IST-4-027952 (10/2005 – 10/2008).
ΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Ηλεκτρονικής
 E.U./European Social Fund, O.P. “Education and Life-Long Learning (EDULLL)”,
research call “Archimedes-III”:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
“MULTI-ERM: Multifunctional Fabric Structures with Conductive Polymers and Incorporated Electro-rheological Materials”,
“ESOUNDMAPS: A distributed microelectronic system for environmental monitoring with emphasis on sound mapping,”
“RF-PSS: RF powered smart wireless sensor system”,
“OSPWSN: Development of an Open-Source Platform for Education and Research on Wireless Sensors Networks”,
“NHyOPV: Novel and highly efficient Hybrid organic photovoltaic cells (HyOPVs)”,
“NHyOLED: Novel low power consumption Hybrid OLEDs with improved operational characteristics”.
 E.U./European Social Fund, O.P. “Education and Life-Long Learning (EDULLL)”,
research call “Thales”:
1. “ALMI: Advanced RF Localization systems for Multipath propagation Indoor environments”,
2. “DAPHNE: Novel Technologies for High Resolution Multichannel Digital Audio Processing, Enhancement, Amplification and
Direct Emission”,
3. “URANUS: Ultra-Fast True Random Number Generators With Applications To Cryptography”,
4. “ANEMOS: Analytical and Numerical Electromagnetism with Applications in Photonics and Nano-devices”,
5. “PHOTOPOLIS: Polymeric photonic systems for application in information technologies”.
 E.U./European Social Fund, O.P.“Education and Life-Long Learning (EDULLL)”,
research call “Aristeia (Excellence)”:
1. “FIF-EQ: Fracture induced fields: investigation of earthquake precursors in the laboratory and validation by field
observations”,
2. “RF-CLOWN: Smart RF Framework for Cross-Layer Optimization in Wireless Networks”.
ΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Ηλεκτρονικής
Προγράμματα R&D σε εξέλιξη
 “Flexible Galileo/GPS Textile Antennas”, European Space Agency (2011),
 “PIMACTex: Applications of textile products based on smart materials on the
monitoring, display and control of physiological parameters”, OPCE ΙΙ «Competitiveness
and Entrepreneurship», call “COOPERATION 2009” .
 “SoundSignage: Intelligent system for stereoscopic audiovisual public information” ,
OPCE ΙΙ, call “COOPERATION 2010 – SMEs” .
 “SENS-ERA: Strengthening sensor research links between the Georgian Technical
University and the European Research Area,” FP7-INCO-2011-6.1, ERA WIDE.
 “SAVELEC: Safe control of non cooperative vehicles through electromagnetic means”,
FP7-SEC-2011.1.4-2.
ΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Ηλεκτρονικής
Εταίροι σε ερευνητικές προτάσεις που υποβλήθηκαν το 2011
(υπό αξιολόγηση)
“Textile Antennas for Body Area Sensor Network and RFIDs for a Health
Monitoring and Prevention System”, OPCE ΙΙ call “COOPERATION 2011” - SMEs .
“SENSING: Development of sensorized composite structures for continuous
structural monitoring of vehicles during operation,” OPCE ΙΙ call “COOPERATION
2011” – SMEs (with HAI corp., NKUA, NTUA, etc.)
“BRITE GreenHouse: Energy autonomous smart greenhouse ,” OPCE ΙΙ call
“COOPERATION 2011” - SMEs (with FORTH/ICE-HT, TEI-Patras, NAGREF, etc)
“GAMETEX”, FP7-NMP-2012.4.0-1-SME-6 (with TekInst / Dept. Textiles, DK)
“IRENE”, FP7-SECURITY-2012-1, Topic: SEC-2012.3.1-1, "Increasing
trustworthiness of vessel reporting systems” (with NTUA/Marine Eng., etc.)
“SURFING,” FP7-TRANSPORT-2012-RTD-1, Topic: SST 2012.5.2-5, "E-guided
vessels: the 'autonomous' ship” (with NTUA/Marine Eng., etc.)
“MESMERIZE,” FP7 - SEC-2012-1 / IP.
“COBE,” FP7-ICT-2011-C, Future and Emerging Technologies, ICT-2011.9.3 "FET
Young Explorers“ (under preparation).
ΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Ηλεκτρονικής
Ομάδα Ψηφιακής Σχεδίασης & Ενσωματωμένων Συστημάτων
Σχεδίαση και ανάπτυξη ψηφιακών συστημάτων
Μεθοδολογίες συ-σχεδίασης υλικού και λογισμικού
Σχεδίαση VLSI και εφαρμογές
Σχεδίαση υλικού ειδικού σκοπού και εφαρμογές
Μικρο-επεξεργαστές / Μικρο-ελεγκτές
Ανάπτυξη εφαρμογών RFID
Αρχιτεκτονικές και λογισμικών πολυπύρηνων επεξεργαστών
Ανάπτυξη λογισμικού πραγματικού χρόνου
Σχεδίαση System-On-a-Chip (SoC )
Ενσωματωμένα Συστήματα για ευρυζωνικές υπηρεσίες σε DSL, Δίκτυα
Διανομής Ψηφιακού Περιεχομένου και
Δίκτυα Αισθητήρων.
ΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Ηλεκτρονικής
Ομάδα Ψηφιακής Σχεδίασης & Ενσωματωμένων
Συστημάτων
Παναγιώτης ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑΣ, Καθηγητής,
([email protected])
H/W and S/W (co-)design, embedded systems, RFIDs and location-based
services, design and implementation of electronics for SODARS, sensors signal
conditioning and DSP, electronics for environmental monitoring
Ε. ΚΥΡΙΑΚΗΣ-ΜΠΙΤΖΑΡΟΣ, Αν. Καθηγητής,
([email protected])
Sensor interfaces and systems, reconfigurable digital system using FPGAs,
power harvesting for low-power microcontroller apps, circuit models for highspeed light emitting devices for short-range optical interconnects, low-power
CMOS VLSI circuit design, real-time DSP algorithms.
Δημήτριος ΜΕΤΑΦΑΣ, Καθηγητής Εφ.,
([email protected])
Microelectronics, System-On-a-Chip (SoC) application specific processors
design, Embedded Systems design, Real-Time software development for
Wireless Broadband and Mobile Communications, software development for
multicore processors, sensor embedded system software.
 Συνεργαζόμενοι Ερευνητές
 Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
 Τεχνικοί Εργαστηρίων
ΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Ηλεκτρονικής
Ομάδα ARCoR (Antennae, Radio Comm & RADAR)
Σχεδίαση και τεχνολογίες Κεραιών
Ευφυείς κεραίες σε δίκτυα αισθητήρων
Διάδοση και RADARs
Μικροκύματα και Η/Μ διάδοση – Μικροκυματικές εφαρμογές Ισχύος
Ασύρματα δίκτυα και εντοπισμός θέσης κινούμενου χρήστη
ΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Ηλεκτρονικής
Προσωπικό Ομάδας ARCoR
Στυλιανός ΣΑΒΒΑΪΔΗΣ, Αν. Καθηγητής,
([email protected])
E/M Waves Propagation and Apps., Mobile Communications,
Communication Networks and Protocols
Νικόλαος ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ, Καθηγητής,
([email protected])
E/M Waves Propagation and Waveguides, Propagation in non-linear
media, Optoelectronics and Optics Communications, Sensors and
Measurements
Στυλιανός ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ, Καθηγητής Εφ.,
([email protected])
Antennas and propagation, smart antennas and microwave
components, mobile communications and mobile channel simulation,
and position location
Συνεργαζόμενοι Ερευνητές
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Τεχνικοί Εργαστηρίων
ΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Ηλεκτρονικής
Ομάδα Φορετών Ηλεκτρονικών - Ευφυών Κ/Υ Προϊόντων
Δραστηριότητες R&D
Κλωστοϋφαντουργική Μηχανική
Ηλεκτρικά Αγώγιμες Ίνες και Υφάσματα
Πολυλειτουργικά / Ευφυή Υλικά και Δομές
Ενσωμάτωση Αισθητήρων σε Κ/Υ προϊόντα
Φορετά Ηλεκτρονικά – Δίκτυα Περιοχής Σώματος για Ασφάλεια
Μικρομηχανική μοντελοποίηση ινών και υφασμάτων (FEM/BEM)
Ινώδη και εύκαμπτα υλικά
Ηλεκτρορεολογικά ρευστά και εφαρμογές
Θερμο- και Πιεζο-χρωμικά υλικά
Αισθητήρες και ενεργοποιητές για την ενσωμάτωση ποιοτικών
χαρακτηριστικών σε Κ/Υ προϊόντα.
ΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Ηλεκτρονικής
Ομάδα Φορετών Ηλεκτρονικών - Ευφυών Κ/Υ
Προϊόντων
 Σάββας ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ, Αν. Καθηγητής , ([email protected])
Digital systems, microcontrollers, sensors, textiles engineering,
micromechanical modeling of fibres and fabrics, FEM & BEM modeling,
multifunctional materials and structures, smart materials, conductive
textiles, wearable electronics, body area networks for health and safety.
Στυλιανός ΠΟΤΗΡΑΚΗΣ, Επίκ. Καθηγητής,
([email protected])
Audio Engineering, Acoustics-Electroacoustics, Analog & Digital Electronics
Design, Digital Signal Processing, Fuzzy / Genetic Algorithms and Apps.,
measurements and material characterization.
Κλεάνθης ΠΡΕΚΑΣ, Καθηγητής Εφ., ([email protected])
Automatic Control, Power Electronics, Electronic
Measurements, Electro-rheological fluids in smart apps.
Συνεργαζόμενοι Ερευνητές
Μεταπτυχιακοί Φοιτητές
Τεχνικοί Εργαστηρίων
ΤΕΙ Πειραιά – Τμήμα Ηλεκτρονικής
Ευχαριστώ για την προσοχή σας!

similar documents