Onderwijs Anders De Mate

Report
DE MATE
ANDERS
1 SEPTEMBER 2015 !!
AGENDA VANAVOND
1. Onderwijs anders
2. Groepsindeling, voorstellen collega’s
3. De klankbordgroep
4. Unit 1 en Unit 2
5. Pauze met vragenronde (post-its)
6. Beantwoording vragen (info-avond sept)
7. Verbouwing (rondleiding en tekeningen)
UITGANGSPUNTEN
- Intelligentie, leerstijl, manier van
verwerken, werktempo
- Talenten
- Van omgaan met verschillen
naar uitgaan van verschillen
- Aansluiten toekomstige mij
VERGELIJKEN: NIET MEER
- Geen klassikaal onderwijs
- Volgen vd kinderen via leerlijnen
- Toetsing is: wat weet kind? en
hoe gaat kind verder? (CITO
(LVS) wel!)
WAT OOK ANDERS IS?
- Rijke, maar zeer gestructureerde
leeromgeving (dagelijks voorbereid)
- Waardoor kinderen zelfstandiger!
- Vrijheid, maar wel in gebondenheid!
- Thematisch werken (inzicht)
- Onderwijs geven in teams, lk coach
- Unit 1 en unit 2
- Samenwerking met ouders
VRAGEN OUDERS
-
Aansluiting VO: KERNDOELEN
“wat” vs “hoe”
-
VO: presenteren, samenwerken,
leerstof zelf(st.) verwerken,
opzoeken, plannen,
zelfverantwoordelijkheid
-
Vrije School vs Wittering huidige
wetenschap
GROEPSINDELING
-
Extra formatie, want kantelschool
Mobiliteit
Formatie inzetten in de groep
(Henk, ib bijv.)
Interne begeleiding (expertgroep)
(extra formatie)
Arrangementen
Opleiden id School (OidS)
GROEPSINDELING
-
Gr ½ Reny en Joke
- Gr ¾ Rebekka en Jacqueline
- Gr 5/6 Natasja Luiten en Nelleke
- Gr 7 ochtenden: Edo Krebs en Henk
- Gr 8 ochtenden: Henny en Edo
- Gr 7/8 twee en halve middag: Henny en Edo (+ Mandy)
Studenten:
-
Jasper Alblas maandag en dinsdag unit 2
-
Larissa Beerten unit 1 (eerste half jaar)
-
Lisanne unit 1 (tweede half jaar)
VOORSTELLEN
Natasja Luiten
Edo Krebs
Mandy Looman
Jasper (werkplekstudent, hele jaar)
Larissa (Lio-student)
Lisanna (Lio-student)
Dieneke Kort (vrijwilliger, onderwijsassistent)
Studenten van Graafschap College en PABO (1e en
2e jaars)
VAKANTIEROOSTER
(VOORSTEL NAAR MR)
- Andere Tijden
- Alle kinderen 7520 uren (was 880 en
1000) --- in acht jaar: 940 gem. p/j.
- Middengroepen niet bij 940 p/j: 980
- GelderVestebeleid (max. drie jaar):
- 8.25 (inloop vanaf 8.20) tot 14.05
-

similar documents