Yderområder i Danmark Hvad er problemet

Report
Yderområder i Danmark
Hvad er problemet
Anne Lorentzen
[email protected]
Hvor?
Yderkant
• Nordjylland
– Morsø, Thisted, Frh,
Norddjurs
• Syddanmark
– Tønder, Ærø, Langeland,
Lolland Falster
• Vest og Sydsjælland
– Odsherred, Kalundborg,
Slagelse, Vordingborg
Vækstcentre
• Hovedstadsområdet
– Allerød
– Egedal
– Lejre
• Århusområdet
• Odder, Skanderborg,
Silkeborg
• Trekantområdet
• Vejle, Hedensted
• Ålborgområdet
• Rebild
2
AE 2010. 3. maj. Pressemeddelse
3
AE 2010
3. Maj
Presse
meddelse
4
Kilde:
AE 2010
3. Maj
Presse
meddelelse
5
Regeringen siger om forskellene:
2000: Ressourcer, særkender, jævn fordeling
2003: Balancen er udfordret, differentieret udvikling
2006: Det nye Danmarkskort, by-netværk
2010: Globaliseringens udfordringer er regioner og
kommuners ansvar, turisme, traditionel industri
‘Den nye periferi’ efter 2000?
• Teknologisk udvikling
• Fra landbrugs- over industri- til videns og
oplevelsessamfund
• Globalisering
• Forstærket international konkurrence om ALT
investeringer, varer, viden, mennesker, opmærksomhed
• Koncentration
•
Af investeringer, arbejdskraft, penge, viden i storbyer
Udkant som ‘restområde’
Storbyerne
• Mange virksomheder
• Hovedsæder for MNS
• Universiteter
• Vidensvirksomheder
• Servicesektor stor
• Beslutningstagere
• Stort arbejdsmarked
• Mange specialister
Den nye periferi
• Traditionel industri
• Landbrug og fiskeri
• Få vidensvirksomheder
• Små virksomheder
• Lokale virksomheder
• Lille arbejdsmarked
• Få specialister
• Faglige uddannelser
Den nye periferi som politisk
konstrueret
• Placering af fx motorveje, sygehuse,
universiteter, statslige arbejdspladser
• Kommunernes økonomiske råderum
• Aktuelle reformer
• Skattereformer (lettelser til velhavere, skatteloft)
• Kvalitetsreformen (stordrift vs. tryghed)
• Kommunalreformen (små byer mister funktioner)
• Hvis er ansvaret?
Regeringens visionsgruppe 2012
• Vi har konstateret, at der er liv derude, der er
folk, der tænker og er kreative, der er
innovationskraft og stor lyst til at gøre noget
• Søren Hermansen 23. ok. 2012, Nordjyske
Regeringens visionsgruppe 2012
• Jeg har indset, at det er inde i vores hoveder,
tingene skal ændres
• Vi skal vænne os til, at vi er i en IT tidsalder, hvor
man uafhængigt af geografi kan arbejde i en
virksomhed (Hausgaard, NS 23.10.2012)
• Man skal sikre sig, at folk bliver lidt længere, ved
at tilbyde dem aktiviteter, services og oplevelser
(Søren Hermansen, NS, 23.10.2012)
• Landdistrikternes image skal gøres lidt mere
trendy (Mikkel Ryberg Kristensen, NS 23.10.2012)
Vidensøkonomiens udfordringer
• Hvordan kan yderområderne deltage i
vidensøkonomien
• Kan Danmark undvære store områder og
befolkningsgrupper i vidensøkonomien?
• Hvad er forudsætningerne?
Kilde: EBST 2009:38
Tabel 5: Uddannelsesniveau blandt nordjyske
kommuner 2008
Baseret på Statistikbanken
Andel i procent af beskæftigede med
Kommuner rangordnet efter andel
Grundskolen som højeste uddannelse
Lang videregående uddannelse
Aalborg Kommune
22,84
8,30
Rebild Kommune
28,29
6,57
Brønderslev Kommune
28,54
3,56
Mariagerfjord Kommune
30,56
3,59
Hjørring Kommune
30,41
3,18
Frederikshavn Kommune
31,61
2,64
Jammerbugt Kommune
32,59
3,03
Vesthimmerland Kommune
33,02
2,39
Thisted Kommune
33,51
2,79
Morsø Kommune
35,85
2,70
Læsø Kommune
37,75
2,67
Kilde: Lorentzen 2012:115
Opkobling i stedet for afkobling
1. Infrastruktur à la videnssamfund
1. Internet, offentlig transport,
2. Uddannelsesløft
1. Ny organisering og teknologi
3. Fjernarbejde i videns-og service fag
4. Netværksbyer og arbejdsdeling
5. Bosætning og herlighedsværdier

similar documents