Τμήμα Βιολογικών Επιστημών

Report
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-GR/HOME.aspx
ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής
Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας:
πώς εξελίσσονται, πώς λειτουργούν, πώς αναπτύσσονται, πώς αλληλεπιδρούν
τις σχέσεις τους με τον άνθρωπο: ασθένειες, διατροφή, περιβάλλον
Η βιολογία είναι η επιστήμη του 21ου αιώνα:
σπουδαίες εξελίξεις στη βιοϊατρική, τη γενετική μηχανική, την ανάπτυξη
ευφυών συστημάτων, την αντιμετώπιση περιβαλλοντικών προβλημάτων
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-GR/HOME.aspx
Το Τμήμα Βιολογικών Επιστημών δημιουργήθηκε πριν από 10 χρόνια, δέχθηκε
προπτυχιακούς φοιτητές πριν από 5 χρόνια, και σήμερα διαθέτει
13 μέλη ΔΕΠ (καθηγητές), 6 μέλη διοικητικού και τεχνικού προσωπικού, καθώς και
επισκέπτες καθηγητές και ειδικούς επιστήμονες.
Πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών:
4 έτη (8 εξάμηνα), πτυχίο Βιολογικών Επιστημών
240 πιστωτικές μονάδες: 19 υποχρεωτικά μαθήματα του Τμήματος + 9 από άλλα Τμήματα +
διπλωματική εργασία (δύο εξάμηνα) + 5 μαθήματα επιλογής από το Τμήμα + 3 μαθήματα
ελεύθερης επιλογής από άλλα Τμήματα
Πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών:
Μάστερ (MSc)
Δύο κατευθύνσεις πειραματικού μεταπτυχιακού:
α) Βιοϊατρικές επιστήμες, β) Βιοποικιλότητα και Οικολογία
Ένα θεωρητικό μεταπτυχιακό: Μοριακή Βιολογία
Διδακτορικό (PhD)
Στις Βιοϊατρικές επιστήμες ή σε Βιοποικιλότητα και Οικολογία
Επίσης, το Τμήμα ενθαρρύνει και βοηθά τους φοιτητές του να συνεχίσουν μεταπτυχιακές
σπουδές σε πολύ καλά ιδρύματα του εξωτερικού
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-GR/HOME.aspx
Επιπλέον των μαθημάτων-διαλέξεων:
Εργαστηριακές ασκήσεις – εξοικείωση με μεγάλο εύρος εργαστηριακών τεχνικών και
οργάνων
Εργασία στη φύση – ασκήσεις στο φυσικό περιβάλλον, μέθοδοι οικολογίας, γνωριμία
με ζωντανούς οργανισμούς
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-GR/HOME.aspx
Διπλωματική εργασία:
(Υποχρεωτικό μάθημα – 2 εξάμηνα)
• ερευνητική δουλειά στο εργαστήριο ή/και στο πεδίο
• γνωριμία με το πώς γίνεται η έρευνα
• σε βάθος εκμάθηση σημαντικών τεχνικών και μεθόδων,
χρήσιμων και στην επαγγελματική εξέλιξη
• ανάπτυξη ικανοτήτων μελέτης επιστημονικής
βιβλιογραφίας
• άσκηση στη συγγραφή και δημόσια παρουσίαση
ερευνητικής δουλειάς
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-GR/HOME.aspx
Βασικά γνωστικά πεδία:
Βιοχημεία
Γενετική - Επιγενετική
Μοριακή - Κυτταρική Βιολογία
Αναπτυξιακή Βιολογία
Ανοσολογία
Εξελικτική Βιολογία
Οικολογία
Ζωολογία – Φυσιολογία Ζώων
Βοτανική
Μικροβιολογία
Υπολογιστική Βιολογία
Ιδιαίτερη έμφαση στην έρευνα σχετικά με τον
καρκίνο , τους μηχανισμούς του AIDS και τις
γενετικές ασθένειες του κυπριακού πληθυσμού
Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσεται επίσης
το πεδίο της οικολογίας, της μελέτης του
περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας
Μαθαίνουμε για τους ζωντανούς οργανισμούς από τα βιομόρια, τα κύτταρα και τους ιστούς,
μέχρι ολόκληρα τα άτομα, τους πληθυσμούς, τις βιοκοινότητες και τα οικοσυστήματα
Τμήμα Βιολογικών Επιστημών
http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-GR/HOME.aspx
Επαγγελματικές προοπτικές
Ερευνητικά κέντρα: έρευνα για ασθένειες, βελτίωση τροφίμων, περιβάλλον
Νοσοκομεία, ιατρικά και διαγνωστικά κέντρα: ιατρικές – μικροβιολογικές διαγνώσεις κλπ
Βιομηχανία: βιοτεχνολογία, φαρμακοβιομηχανία, εμβιομηχανική, «πράσινη τεχνολογία»,
αντιρρύπανση, βιολογικοί καθαρισμοί
Παραγωγή τροφίμων: βιοτεχνολογικές εφαρμογές, υδατοκαλλιέργειες, βιολογικές
καλλιέργειες, βιολογική καταπολέμηση φυτοπαθογόνων οργανισμών κλπ.
Δημόσιες υπηρεσίες: υγείας, περιβάλλοντος, δασών, γεωργίας, αλιείας
Εκπαίδευση: δημόσια και ιδιωτικά σχολεία, εκπαιδευτήρια, κέντρα περιβαλλοντικής
εκπαίδευσης & ενημέρωσης
Μελέτες: περιβαλλοντικές μελέτες - διαχειριστικά σχέδια, διαχείριση περιβάλλοντος
Ακαδημαϊκή σταδιοδρομία σε Κύπρο και εξωτερικό, καθώς και μεταδιδακτορική έρευνα
που μπορεί να προσφέρει επιπλέον προσόντα για εύρεση εργασίας

similar documents