ANTI*KA GR*KA UMETNOST

Report
ANTIČKA GRČKA UMETNOST
UMETNOST KRITA
UMETNOST MIKENE
ARHAJSKI GRČKI PERIOD
KLASIČNI GRČKI PERIOD
HELENSKA GRČKI PERIOD
• Mitologija
• Bogovi isto što i ljudi
• Poliklet –”Kanon” - matematički utvrdio
proporcije čoveka
• Aristotel - “Tehne” – visok stupanj zanatske i
umetničke veštine
• U grčkim polisama utvrđuju se prava i
slobode pojedinca ( zakonima)
ARHITEKTURA
1.
2.
3.
4.
5.
6.
HRAMOVI – kuće bogova
POZORIŠTA
STADIONI
ODEONI – za muziciranje
HIPODROMI
PALESTRE – aleja sa stubovima ( filozofi)
- GRADI SE OD KAMENA
KRITSKA UMETNOST
• 3000 – 1100 g pre n.e.
• Artur Evans - arheolog
• Palate – KNOSOS – Palata sekira - lavirint
KNOSOS
SKULPTURA
• Slonove kosti
• Bronze
• Terakote
Boginja zmija
SLIKARSTVO
• FRESKO TEHNIKA
• keramici
• Ljudi, biljke i životinje
Vaza sa oktopodom
Mikenska umetnost
• Zapadna obala male Azije ( Troja)
• na Peloponezu ( Mikena i Tirnis)
• Hajnrih Šliman ( arheolog)
Arhitektura
• podseća na Egipat
• Palate – kraljevske – utvrđenja, od kamena bez
vezivnog materijala
• Grobnice
• Na ulazu u Mikenu – Lavlja kapija
Grad Mikena
Megaron – palata u Mikeni
Predvorje
predsoblje
ognjište
Lavlja kapija
Atrejeva riznica
Hodnik, pod i kupola
Skulptura
•
•
•
•
Zlato, metal,
Pehari
Maske
Nakit
Zlatni pehar iz Vafija
ARHAJSKA UMETNOST
1.
2.
3.
4.
NAOS – sredšnji deo - skulptura
PRONAOS - predsoblje
OPSTODON - ostava
STUBOVI ( KOLONADA)
1. Peripteros - 1 kolonada
2. Pseudoperipteros – 2 kolonade
STUBOVI
- STILOVI
1. DORSKI
2. JONSKI
3. KORINTSKI
Delovi stuba
Artemidin hram u Efesu
Jonski stil
Dorski stil – Zevsov hram
Skulptura
• Kurosi
• Kore
kuros
Miskoforos – Nosač teleta
Kora
Hera sa Samosa
Slikarstvo
• Na vazama :
• Geometrijski stil (šestar i lenijr)
• Crnofigurativni stil
– Crna figura
– Podloga crvena
Dipilonska vaza
Crnofigurativno slikarstvo
KLASIČNI GRČKI PERIOD
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
V – vek
Zlatni vek Atine
Grci su pod Periklom potukli Presijance
Najviši razvoj robovlasničke demokratije
Gradi se na Akropolisu
Partenon – najveći hram
Skulpura Atine – Fidije – hriselefantinska tehnika (1150 kg – zlat , 12
m)
2x8x17 , jonski i dorski
Mermera
Naos i opistodon
Panatenejske svečanosti
Grčki harm, vizantijska crkava, katolička crkva, džamija
Partenon
Akropolis
Partenon
Tri parke - Fidije
Erehteon
Erehteon
• 2 naosa i 3 portika
• jonskom stilu
• Karijatide
Karjatide
Skulptura
•
•
•
•
•
“strogi stil”
Mermera
Brozre
Hriselefantine
Bronzana statua Vozara - AURIGE
Vozar
Skulptori
• Miron
• Poliklet
• Fidije
Miron - Diskobolos
Poliklet - Doriforos
Fidije - Atina
Afrodita
Zevs
Partenon
• Na metopama
– Dubok reljef
– Amazono makije
– Kentauro makije
– Giganto makije
• Na frizu
– Plitak reljef
– Panatenejske svečanosti
– Na zabatu Tri parke
Kentauro makije
IV vek
• TOLOS – križni naos sa kolonadom
• Korintski stil – lišće akantus
Osnova tolosa
Tolos u Delfima
Korintski stil
Korintski stub
IV vek
• Skopas
• Praksitel
• Veća dinamika, kontrast, pokret
Skopas – Mauzelej u Halikarnasu
• Borba između Grka i Amazonki
Praksitel - Hermes
Knidska Afrodita
Crnevofigirativno slikarstvo
Lekita – iz života
Helenistička umetnost
• Od smrti Aleksandra Velikog – osvajanja
Rimljana
• Mešanina Grčkog i Bliskog istoka
Pregam
Aleksandrija
Rodos
Laukon i sinovi
Nika sa Samotrake
Kolos sa Rodosa
Miloska Venera (Afrodita)
Pozoriste u Epidauru ( Peloponez)
Grčka umetnost u bivšoj Jugoslaviji
•
•
•
•
•
Hvaru. Visu, Korčuli, Trogiru, - Hrvatska
Makedoniji
Atenica, N. Pazar - Srbija
Tetovka Menada ( bronzi)
Gradovi :
– Stobi (Velesa)
– Heraklea Linkestis ( Bitola)
Tetovska Menada
Stobi
Heraklea Linkestis
Tanagre ( stojeće ženske figure od
terakote)

similar documents