Závislosti

Report
Tomáš Berčík a Oliver Zeman 8.D
Poznáme ich mnoho, napríklad:
 Od počítačových hier.
 Od internetu a mailov
a sociálnych sietí.
 Od mobilov.



Človek je svojou závislosťou až príliš
zaujatý, a nedokáže sa pri nej
kontrolovať.
Uprednostňuje ju pred povinnosťami
a inými záujmami, dokonca v nej
pokračuje aj keď si ňou spôsobuje
problémy.
Keď sa nevenuje svojej závislosti,
dostáva abstinenčné príznaky.

Zásady liečby sú vlastne rovnaké, ako pri
závislosti napríklad na alkohole, niektoré z
bodov sú ovládať nutkanie stále prezerať
napríklad mail, alebo si určiť presné
intervaly na prezeranie mailu.


http://zavislosti.webovka.eu/nelatzav.html
http://spravy.pravda.sk/v-amerike-sa-daliecit-zo-zavislosti-na-e-mailoch-ftn/sk_zaujima.asp?c=A070222_140304_sk_za
ujima_p23

similar documents