Presentasjon arbeidsliv_valg 2013

Report
Noen valg
er viktigere
Arbeidslivet etter
Stortingsvalget 2013
Hva er konsekvensene for arbeidslivet med
Høyre og Fremskrittspartiet i regjering?
LOVENS FORMÅLSPARAGRAF
Høyrepartiene ønsket å ta inn virksomhetenes og
samfunnets behov i formålsparagrafen, slik at
e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv
ble endret til:
e) å bidra til et inkluderende arbeidsliv som på best mulig måte ivaretar
arbeidstakernes, virksomhetenes og samfunnets behov.
Den rødgrønne regjeringen fjernet dette.
Vernebestemmelser kan ikke underordnes
svingende konjunkturer eller virksomhetenes
økonomiske situasjon.
• Arbeidstid
• Midlertidig ansettelse
• Oppsigelser
• Betalt ammefri
• Rettigheter etter
fødselspermisjon
• Sosial dumping
Rett til redusert arbeidstid for arbeidstakere som
har fylt 62 år
Regjeringen har innført en generell rett til
redusert arbeidstid for arbeidstakere som har
fylt 62 år dersom dette kan gjennomføres uten
vesentlig ulempe for virksomheten.
FrP, Høyre og Venstre stemte mot.
…men hva med Venstre?
«En sentral grunn til at vi må skifte regjering er å
få fagbevegelsen ut av regjeringskontorene.
Det går ikke med den koselinja
Høyre legger opp til nå»
Sveinung Rotevatn, førstekandidat
til Stortinget for Sogn og Fjordane
Venstre og leder i Unge Venstre
MODERNE?
«De vil skru klokka
tilbake»
Ebba Wergeland: Vi kan få et
folkehelseproblem!
Er du ansatt i staten er du med på å velge
din arbeidsgiver de neste fire årene.
Er du ansatt i virksomhet som finansieres
av det offentlige velger du de som legger de
viktigste premissene for din arbeidsplass de
neste fire årene
To faktarapporter fra LO;
Forskjellen på rødgrønt og borgerlig,
Arbeidslivssaker på Stortinget siden 2005
Arbeidslivet.no
Stem på partier som deler
vårt syn på velferdsstaten og
arbeidslivspolitikken!

similar documents