Frank Tonsbergs PowerPoint

Report
Hvordan påvirker VEU rådets
arbejde et AMU og VEU under
forandring?
BAI konference 18/11 2014
VEU-rådets arbejdsform
1. Sætte dagsorden for VEU
2. Inddragelse af efteruddannelsesudvalgene
3. ’Praktiker-inddragelse’
4. Skarpe tema-drøftelser
BAI konference 18/11 2014
Hvor er AMU på vej hen?
AMU-aktiviteten 2008-2013 fordelt efter antal deltagere (kursister), årselever og
(kvartals)personer
Kursister
Årselever
Kvartalspersoner
1,200,000
1,000,000
800,000
600,000
400,000
200,000
11,472.90
15,456.70
15,356.50
0
2008
2009
2010
10,365.00
2011
10,192.50
2012
9,764.4
2013
En årselev svarer til en kursist undervist på fuld tid (37 timer) i 40 uger.
BAI konference 18/11 2014
VEU rådet ”nu”
 Serviceeftersyn
 teknisk eftersyn – efteruddannelsesudvalg
 Regelsanering – efteruddannelse.dk – brugerundersøgelse
 Ændring af beskrivelsessystemet (10/11 2014
efteruddannelsesudvalg)
 Fleksible afholdelsesformer (holder 7,4?)
Det endelige resultat af serviceeftersynet forelægges for
VEU rådet den 16/12.
BAI konference 18/11 2014
VEU millionerne - vækstpakken
Pulje 1 (643 millioner)
 Almen VEU
 Erhvervsrettet VEU
Pulje 2 (347 millioner)
 Videregående VEU
BAI konference 18/11 2014
BAI konference 18/11 2014
Initiativerne på erhvervsrettet VEU i årene
2014 – 2020 er:
• 5% forøgelse af aktivitet (målt i forhold til 2013)
Midlertidig takstforhøjelse (2014)
• Styringseftersyn, herunder taksteftersyn (2016)
• EfterUddannelse.dk forbedres (light udgave)
• Styrkelse af voksenvejledning
• Midlertidig takstforhøjelse til virksomhedsforlagt
undervisning
• Midlertidig takstforhøjelse ved udbud af AMU på alle
tidspunkter (fleksibilitet)
• Midlertidig nedsættelse af deltagerbetaling for tekniske og
merkantile kurser
Fortsættes:
BAI konference 18/11 2014
Initiativerne på erhvervsrettet VEU i årene
2014 – 2020 er:
• Pulje til udvikling af digital læring og styrkelse af lærerkompetencer til digital
læring
• Øget brug af standardmerit og RKV i EUV
• Styrkelse af min kompetencemappe
• Fuld deltagerbetaling for personer med en forældet uddannelse fjernes
midlertidigt
• Ingen deltagerbetaling på AMU-dansk og matematik i kombination med et
andet AMU kursus
• Endvidere er der afsat midler til systemtilpasning og tilsyn
 Udbudsrunde (i 2016?)
 Opkvalificering til SOSU på EUD enkeltfag
 Mere brug af fjernundervisning – e-læring
BAI konference 18/11 2014
VEU råd 2015 - temaer
 Udbud og udbudsstyring (februar 2015)
 Fleksibilitet og læringsstrategier (juni 2015)
 Det regionale samarbejde – herunder erfaringer med
RAR ((september 2015)
 Fremtidens VEU (december 2015)
BAI konference 18/11 2014
Don Quixote eller AMU?
BAI konference 18/11 2014

similar documents