File - Gaelcharraig

Report
Sraith 17
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Foclóir•
An ghrian ag spalpadh
Ag taisteal
Ag caint is ag comhrá
Ag glanadh
Buaigh
Ag féachaint
An Iodáil, An Róimh
Atmaisféar leadránach
Dubh le daoine, plódaithe
Daoine bochta, na bochtáin
Radharcanna
Séipéal
Ag obair in óstán
Ag ithe
Ag baint taitneamh as béile breá
blasta
Gléasta go proifisiúnta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Ag caint faoi pleananna an tSamhraidh
Daoine gan dídean
Agallamh
Pictiúrlann
Cluiche ceannais
Obair dheonach
Airgead a thuilleadh
Phléigh siad an tSamhraidh
Bhí Samhradh den scoth ag na cailíní
Áine agus Niamh
Éadaí spóirt
An corn
Bhí an bua ag na cailíní
Ag tabhairt bia
Pop arbhar
Ag dul ar saoire cathrach
Pictúir 1
1. Tá an sraith seo bunaithe ar Samhradh
iontach.
2. Bhí Áine agus Niamh ag seasamh os comhair
an tséipéal.
3. Bhí sé ceathrú tar éis a trí.
4. Phléigh siad an Samhraidh amach rompu.
5. Bhí an ghrian ag spalpadh go hard sa spéir sa
phictiúr.
6. Bhí a lán plean acu le plé faoin Samhradh.
Pictiúr 2
1. Sa phictiúr seo feicimid Niamh agus Áine in oifig
bhainisteoir an Óstáin.
2. Bhí na cailíní faoi agallaimh.
3. Is léir go raibh siad neirbhíseach.
4. Bhí an bainisteoir gléasta go proifisiúnta, chaith
sé culaith, léine agus carbhat deas.
5. Chuir sé a lán ceisteanna ar na cailíní.
6. Is léir go raibh áthas orthu ar deireadh nuair a
bhfuair siad an post agus thosaigh siad ag obair
gan mhoill.
7. Ghlan agus réitigh siad na seomraí leaba.
Pictiúr 3
1. Sa phictiúr seo, d’fhill na cailíní ó
siopadóireacht sa chathair.
2. Cheap Áine go raibh an chathair gleoite.
3. Bhí an ghrian ag taitneamh anuas.
4. Thug siad cuairt ar an Colosseum.
Pictiúr 4
1. Sa phictiúr seo bhuaigh foireann na gcailíní an
cluiche peile.
2. Ghlac siad an corn agus bhí áthas an domhan
orthu go léir.
3. Chaith siad éadaí spórt, lámhíní, t-léinte agus
brístí gearra.
4. Ansin sa phictiúrlann bhí an áit plódaithe agus
bhí sceitimíní ar an lucht féachana.
5. Chuaigh siad chun scannán mór an tSamhraidh
a fheiceáil agus bhain siad siad an-sult as.
Pictiúr 5
1. I bpictiúr a cúig feicimid daoine bochta agus
na cailíní ag cabhrú leo.
2. Bhí siad ag déanamh obair deonach do
Naomh Uinseann de Phól.
3. Bhí an bhean bocht an-bhuíoch as an bosca a
bhfuair sí.
4. Bhí an bosca lán le bia agus deoch di.
5. Is léir go raibh na cailíní an-chabhrach.
Pictiúr 6
• Bhí Niamh agus Áine ag caint faoin samhraidh.
• Bhí áthas orthu leis an samhraidh a bhí acu.
• Cheap Niamh gurb é an samhraidh ab fhearr
riamh.
• Phléigh siad na heachtraí go léir, an spórt, an
saoire, an aimsir agus an obair.
• Bhain siad taitneamh agus tairbhe as.
• Phléigh siad dul ag taisteal an bhliain seo
chugainn/dár gcionn.
Ceisteanna
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Cé mhéad cailíní a bhí sa chéad phictiúr.
Cá raibh na cailíní i bpictiúr a 3?
Cén sórt aimsire a bhí ann?
Cad a bhuaigh siad i bpic 4?
Cad a thug siad don bhean bocht?
Cád a phléigh siad I bpic 1?
Cén t-am é sa chéad phictiúr?
Cad a cheap siad faoin samhraidh?

similar documents