prezentace

Report
Typografie
formální úprava
Tereza Konečná
VUT FSI
Zdroje
Zdroje
• Brožura SOČ
• LÁZNA, Jan. Formální úprava žákovských
odborných prací. Prostějov 2012
Normy
Normy
• Se zdravým rozumem to dokážete i bez nich
Normy
• Se zdravým rozumem to dokážete i bez nich
• ČSN 01 6910: Úprava písemností zpracovaných textovými
editory
• ČSN ISO 7144: Formální úprava disertací a podobných
dokumentů
• ON 88 2503: Základní pravidla sazby
• ČSN ISO 2145 Dokumentace – Číslování oddílů a pododdílů
psaných dokumentů
Z čeho se skládá SOČ
7/0
Z čeho se skládá SOČ

Obálka
2/1
Z čeho se skládá SOČ


Obálka
Titulní list/patitul
2/2
Z čeho se skládá SOČ



Obálka
Titulní list/patitul
Čestné prohlášení, příp. poděkování
2/3
Z čeho se skládá SOČ




Obálka
Titulní list/patitul
Čestné prohlášení, příp. poděkování
Anotace a klíčová slova
2/4
Z čeho se skládá SOČ





Obálka
Titulní list/patitul
Čestné prohlášení, příp. poděkování
Anotace a klíčová slova
Obsah
2/5
Z čeho se skládá SOČ






Obálka
Titulní list/patitul
Čestné prohlášení, příp. poděkování
Anotace a klíčová slova
Obsah
Vlastní práce (úvod, tělo, závěr)
2/6
Z čeho se skládá SOČ







Obálka
Titulní list/patitul
Čestné prohlášení, příp. poděkování
Anotace a klíčová slova
Obsah
Vlastní práce (úvod, tělo, závěr)
Použitá literatura (obrázky, citace,…)
2/7
Z čeho se skládá SOČ








Obálka
Titulní list/patitul
Čestné prohlášení, příp. poděkování
Anotace a klíčová slova
Obsah
Vlastní práce (úvod, tělo, závěr)
Použitá literatura (obrázky, citace,…)
Přílohy
2/8
Jak má práce vypadat
3/0
Jak má práce vypadat

Rozsah 20-30 stran
3/1
Jak má práce vypadat


Rozsah 20-30 stran
Případné další věci do příloh
3/2
Jak má práce vypadat



Rozsah 20-30 stran
Přílohy
Vazba (ideálně kroužková)
3/3
Jak má práce vypadat




Rozsah 20-30 stran
Přílohy
Vazba (ideálně kroužková)
Jazyková správnost
3/4
Jak má práce vypadat





Rozsah 20-30 stran
Přílohy
Vazba (ideálně kroužková)
Jazyková správnost
Grafická úprava
3/5
Grafická úprava
4/0
Grafická úprava

Papír formátu A4
4/1
Grafická úprava


Papír formátu A4
Jeden font, velikost 10-12 bodů
4/2
Grafická úprava



Papír formátu A4
Jeden font, velikost 10-12 bodů
Řádkování 1 – 1,5 (nejvhodnější 1,2)
4/3
Grafická úprava




Papír formátu A4
Jeden font, velikost 10-12 bodů
Řádkování 1 – 1,5 (nejvhodnější 1,2)
Mezi odstavci volné místo (NE ŘÁDEK!)
4/4
Grafická úprava





Papír formátu A4
Jeden font, velikost 10-12 bodů
Řádkování 1 – 1,5 (nejvhodnější 1,2)
Mezi odstavci volné místo
Okolo nadpisu volné místo (2-nadpis-1)
4/5
Grafická úprava






Papír formátu A4
Jeden font, velikost 10-12 bodů
Řádkování 1 – 1,5 (nejvhodnější 1,2)
Mezi odstavci volné místo
Okolo nadpisu volné místo (2-nadpis-1)
Číslovat stránky, poznámky, obrázky, tabulky
4/6
ZÁKLADNÍ PRAVIDLA SAZBY
Písmo
Písmo
• Patková písma – Times New Roman,
Cambria,...
Písmo
• Patková písma – Times New Roman,
Cambria,...
• Příliš tučných slov v textu znesnadňuje a
zpomaluje čtení
Písmo
• Patková písma – Times New Roman,
Cambria,...
• Příliš tučných slov v textu znesnadňuje a
zpomaluje čtení
• Časté střídání kurzívy unavuje oči ( a
neestetické)
Světlost textu a sazba
Světlost textu a sazba
• Řádkování 1,15 – 1,2 (maximálně 1,5) při
velikosti písma 10 – 12
Světlost textu a sazba
• Řádkování 1,15 – 1,2 (maximálně 1,5) při
velikosti písma 10 – 12
• Sazba na plnou šířku (do bloku)
Úprava sazby do odstavců
Úprava sazby do odstavců
Úprava sazby do odstavců
Úprava sazby do odstavců
Zápis speciálních znaků
Zápis speciálních znaků
•
•
•
•
•
•
•
•
Spojovník
„-“
Větná interpunkce . , ? ! : ;
Uvozovky
„české“, “americké”
Závorky
text_(text)_text
Procenta, stupně, jednotky
Lomítko
Datum a čas
Matematická sazba
DISKVALIFIKAČNÍ CHYBY
Děkuji za pozornost
[email protected]

similar documents