Superb II

Report
Autor prezentace: Jakub
Skála, I1.A
Spuštění tl. F5
Odborný poradce: Ing. K. Vondrák (auto)
Mgr. M. Tunturovová (IT)
ŠkodaOctavia 1959 - 1964
Jednou z podstatných a příznivých změn v oblasti
rozměrů vozu ŠkodaOctavia, je zvětšení
rozvoru proti stávajícímu modelu o 66 mm, což
má za následek zvětšení prostoru pro cestující o
47 mm.
Rozměry vyznačené modře jsou
rozměrové změny oproti vozu
ŠkodaOctavia první generace.

Zavazadlový prostor 560 l

Objem palivové nádrže 55 l

Pohotovostní hmotnost 1230 - 1550 kg

Užitečné zatížení vozu 660 - 470 kg
Maximální povolená hmotnost přívěsu:

Brzděný 1)
900 - 1400 kg

Nebrzděný 1)
600 - 650 kg

Maximální povolené svislé zatížení koule tažného zařízení 75 kg
*) Uvedené hodnoty představují rozsah hmotnosti, který je závislý na použitém agregátu a na mimořádné výbavě vozu.
Charakteristika karoserie
Cílem konstrukčních prací na karoserii vozu:
Cílem ŠkodaOctavia II bylo vytvořit
karoserii zajišťující ještě vyšší bezpečnost, než
tomu bylo u předchozího modelu.
Pomocí moderních matematických výpočtů a
modelů, byly optimalizovány profily karoserie,
čímž byla stanovena nová měřítka v oblasti statické
a dynamické tuhosti. Díky těmto poznatkům bylo dosaženo zvýšené tuhosti karoserie a
zároveň došlo ke snížení její hmotnosti. Odlehčená karoserie se vyznačuje
ještě větší propracovaností detailů, než u předchozího
modelu. Tomu také odpovídá dosažení
nižšího tzv. „koeficientu kvality“ konstrukce karoserie
Počet kW
Nejsilnější
120
100
80
kW
60
40
20
0
1,4 MPI
1,6 MPI
1,6 FSI
2,0 FSI
1,9 TDI PD 2,0 TDI PD
Vedení vzduchu ve vozidle
Teplota vzduchu ve vozidle se reguluje nastavením
rozdělovacích a mísicích klapek, kterými
proudí buď ohřívaný, nebo ochlazovaný vzduch.
Pro zachycení mechanických nečistot, obsažených
v nasávaném vzduchu z okolního prostředí,
je vůz vybaven prachovým a pylovým filtrem.
Pro zamezení vniknutí vzduchu se zvýšenou
koncentrací škodlivin do vnitřku vozidla slouží
režim vnitřní cirkulace vzduchu.
Pro vůz ŠkodaOctavia jsou nabízeny tři varianty
topení a klimatizace:
• Climatronic (plně automatická klimatizace a
topení)
• Climatic (poloautomatická klimatizace a topení)
• Topení a ventilační systém
Pro cestující vzadu jsou montovány také výdechy
v zadní části střední konzoly.
Parkovací pomocný systém
Pomoc při parkování - vzadu i vpředu
Pro snadnější parkování byl vůz ŠkodaOctavia
vybaven systémem pomoci při parkování nejen
vzadu, jako u předešlé generace Octavie, ale i
vpředu.
Pomoc při parkování pracuje na základě
ultrazvukových
signálů, které vysílají a opět přijímají
ultrazvukové snímače. Pokud se v určité
minimální
vzdálenosti od snímačů nachází překážka,
je řidič na tuto skutečnost upozorněn akustickou
signalizací doplněnou o signalizaci vizuální na
displeji autorádia.
Akustická signalizace začíná upozorňovat řidiče
160 cm od překážky a se zkracováním vzdálenosti
se zkracuje interval mezi tónovými impulzy.
Od vzdálenosti 30 cm (tzv. nebezpečná oblast)
se ozývá nepřerušovaný tón.

similar documents