بخش جنگل سطح نواحي رويشي و جنگل‌هاي استان هرمزگان

Report
‫بخش جنگل‬
‫سطح نواحي رويش ي و جنگل‌هاي استان هرمزگان‬
‫ناحيه رويش ي‪/‬جنگل‬
‫سطح (هكتار)‬
‫خليج عماني‬
‫‪801000‬‬
‫ايران توراني‬
‫‪213000‬‬
‫مانگرو‬
‫‪20119‬‬
‫دست كاشت‬
‫‪45100‬‬
‫نقشه پراكنش جنگلهاي استان هرمزگان‬
‫ایران و تورانی‬
‫خلیجی عمانی‬
‫مانگرو‬
‫جنگلهاي ناحیه خلیج فارس و دریای عمان‬
‫‪ 801‬هزار هکتار‬
‫مساحت‬
‫بیشترین سطح جنگلهای این ناحیه درمیان استانهای کشور‌‬
‫با گونه هاي شاخص ‪:‬انواع آكاسيا( چتری ‪ ،‬تج ‪،‬مغير) كهور‪ ،‬چوچ ‪،‬كلير و ‪...‬‬
‫( تنها رويشگاه طبيعي گونه آکاسیا تورتيلیس ‌و مغيركشور ‪،‬استان هرمزگان مي باشد )‬
‫تاکنون در ناحیه رویش ی خليج فارس و درياي عمان‬
‫هکتار جنگلهای دست کاشت ایجاد شده است‬
‫‌‬
‫‪45100‬‬
‫جنگلكاري منطقه گچين بندرعباس‬
‫جنگلكاري باورد بندرلنگه‬
‫‪.‬‬
‫جنگل های آکاسیا شهرستان بندر لنگه‬
‫گونه غالب آکاسیا تورتيلیس‬
‫نمايي از جنگل ايران –توراني در ارتفاعات ‪ 3267‬متري كوه هماگ‬
‫بندر عباس‬
‫بارش برف در كوه گنو (‪30‬كيلومتري بندر عباس)‬
‫جنگل بادام كوهي در ارتفا عات كوهشاه احمدي(شهرستان حاجي آباد)‬
‫ذخيره گاه جنگلي (كهور ايراني)موركردي شهرستان رودان‬
‫مقايسه شاخص هاي عمده جنگل استان با کشور‬
‫جنگل مانگر ‌و‬
‫‪20119‬‬
‫جنگل خليج و عماني ‪801000‬‬
‫جنگلهاي ايران و توراني ‪213000‬‬
‫‪25760‬‬
‫‪2130000‬‬
‫‪3300000‬‬
‫درصد‬
‫نسبت به‬
‫كل‬
‫‪78‬‬
‫‪37/6‬‬
‫‪6/4‬‬
‫رتبه در ميان‬
‫استانهاي‬
‫كشور‌‬
‫اول‌‬
‫او ‌ل‬
‫‪--‬‬
‫دشتها‬
‫‪40500‬‬
‫‪919467‬‬
‫‪5‬‬
‫ششم‬
‫مانگرو‌‬
‫‪4600‬‬
‫‪5300‬‬
‫‪85‬‬
‫اول‌‬
‫مساحت (هكتار)‬
‫عنوان شاخص‬
‫جنگل‬
‫دست‬
‫كاشت‬
‫هرمزگان‬
‫كشو ‌ر‬
‫جنگلهای مانگرو استان در سطح ‪20119‬هكتار‬
‫اقدامات احيا و توسعه جنگلهاي مانگرو‌‪:‬‬
‫توليد و كشت ‪ 7680000‬اصله نهال حرا و چندل‬
‫•‬
‫كشت مستقيم نونهال چندل در سطح ‪ 570‬هكتار‬
‫•‬
‫‪ 100‬درصد عمليات با استفاده جوامع محلي‬
‫•‬
‫و بخش خصوص ي اجرا مي گردد‬
‫توليد نهال حرا‬
‫با مشاركت مردم‬
‫در جزيره قشم‬
‫حرا كاري هاي سنواتي‬
‫نهال كاري با گونه چندل‬
‫کشت مستقیم نونهال چندل‬
‫حرا كاري سنواتي‬
‫يك سال پس از‬
‫كشت‬
‫سواحل‬
‫شهرستان‬
‫بندرعباس‬
‫سواحل‬
‫بندرپل‬
‫همان عرصه ‪ 4‬سال پس از كشت‬
‫نهال كاري‌‬
‫چندل خور‬
‫تاسبر‬
‫كشت مستقيم نونهال چندل خور زيارت (انشعابات فرعي خورآذيني)‬
‫سال ‪ 1388‬در سطح ‪ 200‬هكتار‬
‫پاركهاي جنگلي تحت مديريت اداره كل منابع طبيعي ‪:‬‬
‫مجموعا ‪ 9‬پارك جنگلي‬
‫در سطح ‪180‬هكتار‬
‫پارک جنگلی باغو بندرعباس‬
‫(مجاور جاده بندرعباس – ميناب)‬
‫نهالستان باغو‬
‫پارك جنگلي ميناب‬
‫(مجاور محور بندرعباس – چابهار )‬
‫پارک جنگلي دكتر كريم جوانشير حاجي آباد‬
‫(مجاور جاده ترانزيتي بندرعباس –سيرجان )‬
‫بوستانهاي روستايي ‪:‬‬
‫تاكنون تعداد ‪54‬با سطح ‪ 161‬هكتار بوستان روستايي طراحي و با مشاركت دهياري ها‪،‬‬
‫شوراهاي اسالمي و خيرين در حال اجرا ‪،‬اجرا شده و يا در دست اقدام مي باشد‬
‫بوستان تدروئيه‬
‫محور بندرعباس – بستك‬
‫بوستان كوخرد‬
‫بوستان هرنگ‬
‫محور بستك ‪ -‬بندرلنگه‬
‫ذخيره گاههاي جنگلي استان‬
‫مجموعا‪ 5 :‬ذخيره گاه‬
‫در سطح ‪ 446‬هكتار‬
‫محصوالت فرعی جنگلي و مرتعي هرمزگان‬
‫تعداد كل گياهان شامل اين محصوالت در استان بيش از ‪ 250‬گونه مي باشد‬
‫درآمد حاصل از محصوالت فرعي در استان بيش از ‪ 10‬ميليارد ريال تخمين زده مي‬
‫شود‬
‫موارد استفاده محصوالت فرعی ‪:‬‬
‫خوراکی ‪ :‬بنه‪،‬کنار‪،‬بادام کوهی و‪...‬‬
‫داروئی ‪ :‬صبر زرد‪،‬آویشن ‪،‬آنغوزه ‪،‬شيرین بیان و‪...‬‬
‫صنعتی ‪ :‬استبرق ‪ ،‬خرزهره ‪،‬چریش ‪ ،‬گازرخ و‪...‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫بنه‬
‫وجود برخي از گونه هاي نادر‪،‬منحصر بفرد و بسيار با ارزش‬
‫كه با توسعه كشت آنها مي تواند تحولي در اقتصاد روستاييان ايجاد كرد ‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬جك(ششم)‬
‫‪‬صبر زرد(آلئ ‌و ورا)‪:‬‬
‫گازرخ(گزروغن)‬
‫مزرعه كشت آلوورا در شهرستان بندر لنگه‬

similar documents