File

Report
le hÉilis Ní Dhuibhne
• B’é an mac ab óige.
• Bhí sé 13 bliana d’aois.
• Níor bhuaileamar leis
arís tar éis an túis.
• 18 mbliana d’aois
• “Beidh sé cool”.
• Dúirt sé an rud ceart
dá mháthair (ar nós
gach duine eile).
• “stócach mór” de
mhac
• Bhí an-ghrá aige dá
mháthair.
• Thug Lisín moladh
agus spreagadh dó .
• Ach fós féin, chuir sí
lagmhisneach air i
gcónaí. Níor thuig sé
an fáth.
• Dhún sé an doras go
tapa ar an Uasal Mac
Gabhann.
• Bhí sé
míshuaimhneach ag
caint leis.
• B’í an mháthair / bhí sí ina máthair ar an
gclann.
• Bhí beirt mac aici: Ruán agus Cuán.
• Bhí sí pósta le Pól.
• Bhí chuile rud foirfe aici.
• Bean tí iontach, thanaí,
dhathúil, ghealgháireach
a bhí inti.
• Bhí sí cosúil le cailín óg.
• “níos faiseanta agus
níos néata ná aon duine
eile. I mbeagán focal,
bhí sí foirfe.”
• Bhí sí foirfe i súile an
phobail / os comhair an
tsaoil.
• Bhí chuile rud i gceart
aici i gcónaí.
• Ní raibh aon rud riamh
ar strae.
• Bhí sí ina ball dena lán
clubanna sa cheantar. Bhain
na clubanna sin le...
léamh leabhar
ag déanamh dea-obair ar son
na mbocht
stair áitiúil
geolaíocht áitiúil
litríocht áitiúil
garraíodóireacht
maisiú an tí
• Bhí a comharsana in éad léi.
• Bhí talann iontach aici ina
lán ábhar éagsúil:
d’fhreastail sí ar ranganna
teanga: Spáinnis, Rúisis, Sínis,
Seapáinis
bhí suim aici i scannáin agus i
ndrámaí
bhí sí ábalta labhairt ar aon
ábhar ar bith faoin ngrian
• Bhí gach cuma ar an scéal go
raibh Lisín foirfe, agus go
raibh chuile rud ina saol
foirfe.
• Fear céile Lisín a bhí ann.
• ciallmhar, cliste, éirimiúil
– léachtóir san ollscoil
• saibhir
– ag ceannach stoc ar an idirlíon
– tithe aige ar cíos ar fud na
hEorpa
– airgead infheistithe aige ionas
nach mbeadh go leor cánach le
híoc aige
• Nuair a bhuail siad lena chéile
ar dtús, bhí Pól...
– óg
– “gan mhaoin” / leanbaí
– gan uaillmhaoin
• Ach diaidh ar ndiaidh, d’fhás sé,
le cabhair óna bhean chéile
– “Ise a d’aithin na féidearthachtaí a
bhí ann.”
• Bhí saol difriúil aige anois.
– meas ag cách air
– teach mór
– clann chliste dhathúil
• Duine de na comharsana
• Bhí sé ag caint le Ruán, ag
freagairt cuiridh chuig an
gcóisir
• deas, cairdiúil,
greannmhar, ag moladh
Ruáin agus Lisín
• Bhí Ruán míchompordach
ina theannta
– súil ghéar
– ag stánadh ar Ruán
• Bhí siad ina gcónaí in
Ascaill na Fuinseoige.
• Bhí gruaig chuile bhan ann
fionn.
– ní raibh gruaig liath ar
bhean ar bith
• Bhí gruaig chuile fhear ann • Ní raibh ach bean amháin le
gruaig
dhorcha
...
“Ach
bhí
dorcha (nó liath).
sise aisteach ar mhórán
bealaí.”
• Thug siad boird agus cathaoireacha
ar iasacht do Lisín don cheiliúradh.
• Bhí ‘caighdeán ard’ ar an mbóthar.
 Bhí gruaig fhada fhionn ar na
máithreacha go léir, agus iad
faiseanta agus dathúil.
 Bhí siad de shíor le smidiú agus
éadaí deasa orthu.
 Ag fágáil amach an brúscair:
gúna oíche orthu, gruaig
chíortha
• Pósadh Lisín agus Pól 20
bliain ó shin.
• Bheadh cóisir acu i
gceann seachtaine.
• Cheap Lisín go raibh sé
tuillte aici – d’athraigh sí
Pól ó ógánach míaibí go
fear léannta, saibhir.
• Bhí cuirí ag na
comharsana go léir dul
chuige.
• Bhronn sí comhghairdeas
uirthi féin
d’athraigh sí Pól ó ógánach
míaibí go fear léannta, saibhir
bhí chuile rud ina shaol foirfe
anois – a bhean chéile, a
chlann, a phost
• Bhí chuile rud eagraithe aici
don chóisir
gloiní fíona ordaithe ón siopa
dhá reoiteoir lán go béal le bia
bia speisialta don ócáid
dhá phlean don lá, ag brath ar
an aimsir
boird agus cathaoireacha ar
iasacht óna comharsana
gach rud glan, néata, álainn
péint nua ar na ballaí, snas ar na
hurláir, bláthanna sna potaí.

similar documents