Rang a Sé

Report
Rang a Sé
Litriú
Mo Chlann
Lgh 2-3
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Méanscoil
Idirbhliain
Monarcha
deartháireacha
Foireann
Leabharlann
Ficheall
Cumann peile
Scannán
pictiúirlann
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Méanscoil
Idirbhliain
Monarcha
Deartháireacha
Foireann
Leabharlann
Ficheall
Cumann peile
Scannán
pictiúirlann
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Secondary school
Transition year
Factory
brothers
Team
Library
Chess
Football association
Film
cinema
Ag an Margadh
lgh 8/9
1. Liamhás
2. Meacan
3. Beacán
4. Breaca
5. Iasc Sliogán
6. Ag stánadh
7. Piobar
8. Iodáil
9. Príomhchócaire
10. Torthaí
Aimsir: Weather
1. Fuar
2. Fliuch
3. Te
4. Tirim
5. Gaofar
6. Breá
7. Tais
8. Grianmhar
9. Scamallach
10. Ceomhar
1. Cold
2. Wet
3. Hot
4. Dry
5. Windy
6. Fine
7. Damp
8. Sunny
9. Cloudy
10. Foggy
Scéalta Dhaideo
1. ospidéal
2. seomra suí
3. ag taisteal
4. sa charráiste
5. an stáisiún
6. an ardán
7. ag miongháire
8. go deimhin
9. liathróid
10. an fheadóg
1. Hospital
2. Sitting Room
3. Travelling
4. In the carriage
5. The station
6. The platform
7. Smiling
8. Certainly
9. ball
10. The Whistle
Sa Stiúideo Teilifíse
1. comórtas
2. Cór na scoile
3. Na moltóirí
4. An deireadh seachtaine
5. Bhuaigh mé
6. speisialta
7. An stáisiúin teilifíse
8. An dara leath
9. Na marcanna
10. An stiúideo nuachta
1. competition
2. School choir
3. The judges
4. The weekend
5. I won
6. special
7. TV Station
8. The second half
9. The marks
10. The news studio
Tubaiste ar scoil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Seomra codlata
Ag caint
Go luath
Bosca crián
Ró-ghnóthach
Ag pleidhcíocht
Ceapairí
Ag cur fola
An príomhoide
oifig
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bedroom
Talking
Early
Crayon box
Messing
Sandwiches
Bleeding
Principal
office
Oíche Shamhna
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Oíche Shamhna
Splancóga
Dainséarach
I bhfolach
An ghealach
Deatach
An buacaire
An taibhse
Go tobann
Cipíní solais
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Halloween Night
Sparklers
Dangerous
Hiding
The moon
Smoke
The tap
The ghost
Suddenly
Matches
San Ionad Siopadóireachta
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Culaith Spóirt
An deireadh seachtaine
Tuismitheoirí
Rogha
Speaclaí gréine
Scáthán
Tuirseach traochta
Sciorta
Bríste
T-léine
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Track suit
The weekend
Parents
Choice
Sun glasses
Mirror
Wrecked tired
Skirt
Pants
T-shirt
Turas Scoile
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Campa eachtraíochta
Na ceannairí
Léarscáil
Ag bádóireacht
Tonn mhór
An maide rámha
Ag dreapadóireacht
Ag imirt gailf
Tóraíocht taisce
Éad
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Activity Camp
Leaders
Map
Boating
Big wave
Rowing oars
Climbing
Playing golf
Treasure hunt
Jealous
Ar an Idirlíon
1. Idirlíon
2. Irisleabhar
3. Freastalaí
4. Meiriceá
5. Fón póca
6. Cineálta
7. Nua Eabhrac
8. Barróg
9. Díomá
10. Ionadh
1. Internet
2. Magazine
3. Waiter
4. America
5. Mobile phone
6. Kind
7. New York
8. Hug
9. Disappointment
10. Wonder/surprise
Timpiste Bhóthair
Leac oighir
Go cúramach
An cosán
Lá fuar feannaideach
Tuismitheoirí
I bpreab na súl
Bindealán
Banaltra
Plástar phárais
dainséarach
1. Ice
2. Carefully
3. Footpath
4. Piercing cold day
5. Parents
6. In the blink of an eye
7. Bandage
8. Nurse
9. Plaster of Paris
10. Dangerous
Cuairt ar an Meánscoil
An príomhoide
Cuireadh
An mhéanscoil
Rang adhmadóireachta
Rang cócaireachta
Seomra ealaíne
Ag péinteáil
Sa bhialann
Peileadóir
oigheann
1. Principal
2. Invitation
3. Secondary School
4. Woodwork class
5. Cooking class
6. Art room
7. Painting
8. The restaurant
9. Footballer
10. Oven
ÁITEANNA
places
1. Bialann
2. Teach ósta
3. Linn snámha
4. Bunscoil
5. Meánscoil
6. Seomra foirne
7. Conchró
8. Séipéal
9. Garáiste
10. Halla
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Restaurant
Hostel
Swimming pool
Primary School
Secondary School
Staff room
Kennel
Church
Garage
Hall
Déanach don Scoil
Leithscéal
Go luath
Ag tabhairt íde béil
Déanach
Go luath
Uaireadóir
Roth pollta
Fón póca
I dtrioblóid
Cuidigh
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Excuse
Early
Giving out
Late
Early
Watch
Puncture
Mobile phone
In trouble
To help
Lá gan Éide Scoile
An teilifís
Gorta mór
Éadaí giobalacha
Éadaí aisteacha
Seó faisin
Éadaí ildaite
Carbhat
Spéaclaí gréine
Cuaráin
Seomra foirne
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Television
Famine
Rags
Fancy dress
Fashion show
Colourful clothes
Tie
Sunglasses
Sandals
Staff room
Ag Sciáil san Iodáil
Saoire Sciála
Bialann
Folláin
An scoil sciála
Buataisí sciála
Ag sciáil
An sliabh
Neirbhíseach
Sínteán
An lá dar gcionn
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Skiing Holiday
Restaurant
Healthy
Ski School
Ski Boots
Skiing
The Mountain
Nervous
Stretcher
The next day
Sa Bhialann
Cuireadh
Freastalaí
Sa chúinne
An biachlár
Stéig
Glasraí
Prátaí
Crúiscín uisce
Sú oráiste
Cárta creidmheasa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Invitation
Waiter
In the corner
The menu
Steak
Vegetables
Potatoes
Jug of water
Orange juice
Credit card
An Carnabhal
An carnabhal
An traein taibhse
An tollán
Roth an áidh
Na cnapcharranna
I gcoinne
An roth mór
Uachtar reoite
An Aimsir
Márta
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Carnival
Ghost train
Tunnel
Lucky Wheel
Bumper Cars
Against
The big wheel
Ice cream
The weather
March
Lgh 122/123
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Faoin tuath
Sa spéir
Mála droma
Tuirseach traochta
Ag stealladh báistí
Fliuch báite
An seanfhear
An gabhar
Ocras an domhain
Ar scoil
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Country side
In the sky
Exhausted
Lashing rain
Soaking wet
The old man
The goat
Starving
At school
Cuairt an Uachtarán
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
Leabharlann
Go moch
Fleasc bláthanna
Foirgneamh
Comhgairdeas
Fógra
Maisiúcháin
Péint
•
•
•
•
•
•
•
•
Library
Early
Bouquet of flowers
Interview
Congratulations
Notice
Decorations
Paint

similar documents