doc. dr. Danijela Frangež

Report
Naslovi in način izdelave
zaključnih del ter izbirni postopek
doc. dr. Danijela Frangež
Naslovi zaključnih del
Pomen verzij pri ogledu kraja kaznivega dejanja
Kriminalističnotehnična analitika pri preiskovanju kaznivih dejanj
Energijski odtisi na kraju kaznivega dejanja
Šolanje službenih psov policije
Kriminalističnotehnični psi
Odkrivanje nasilja nad moškimi
Preiskovanje detomorov v Sloveniji
Omejevanje poštnih ropov v Sloveniji
Način dela
• Aktivno sodelovanje z mentorico/somentorjem-somentorico
• Pošiljanje besedila v pregled po poglavjih
Prijava
•
PRIJAVA: Prijavite se z dispozicijo, ki jo napišete za izbrani naslov
zaključnega dela.
•
DISPOZICIJO pošljete na e-naslov: [email protected]
•
ROK ZA ODDAJO: 16. 02. 2015 do 10.00 ure. Prijave, ki bodo
oddane po tem roku, ne bodo upoštevane.
Izbirni postopek
•
Če se bo za posamezni naslov prijavilo več študentov, bo izbran tisti,
ki bo v dispoziciji najbolje utemeljil obravnavano tematiko ter
upošteval vse napotke za izdelavo dispozicije in navajanje virov.
Vabljeni k sodelovanju.

similar documents