ustvari si prihodnost

Report
U
S
T
V
A
R
I
S
I
P
R
I
H
O
D
N
O
S
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
http://www.fvv.uni-mb.si/
http://www.facebook.com/FVV.INFO
T
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
FVV je edina visokošolska institucija s področja
varstvoslovja v Sloveniji. V študijskem letu 2014/2015
razpisujemo tri dodiplomske študijske bolonjske
programe:
• univerzitetni študijski program Varstvoslovje
• visokošolski študijski program Varnost in policijsko
delo
• visokošolski študijski program Informacijska varnost
U
S
T
V
A
R
I
S
I
P
R
I
H
O
D
N
O
S
T
2
ŠTUDIJSKI PROGRAMI
U
S
T
V
A
R
I
S
I
P
R
I
H
O
D
N
O
S
T
3
ŠTUDIJSKI PROGRAMI
• Struktura študija
– 1. stopnja: 3-letna diplomska stopnja = 180 ECTS
– 2. stopnja: 2-letna magistrska stopnja = 120 ECTS
– 3. stopnja: 3-letna doktorska stopnja = 180 ECTS
ECTS – European Credit Transfer System
1 kreditna točka je 25-30 ur vloženega dela v študij (predavanja, vaje, domače samostojno delo)
U
S
T
V
A
R
I
S
I
P
R
I
H
O
D
N
O
S
T
4
NAZIV DIPLOMANTA/DIPLOMANTKE
Visokošolski strokovni program
• Diplomirani varstvoslovec (VS)
• Diplomirana varstvoslovka (VS)
• Diplomirani varstvoslovec informacijske varnosti (VS)
• Diplomirana varstvoslovka informacijske varnosti (VS)
Univerzitetni program
omogočen pri nekaterih
študijskih programih pod
določenimi pogoji
•* - študij
Diplomirani
varstvoslovec
(UN)
• Diplomirana varstvoslovka (UN)
U
S
T
V
A
R
I
S
I
P
R
I
H
O
D
N
O
S
T
5
VISOKOŠOLSKA STROKOVNA ŠTUDIJSKA PROGRAMA
VARNOST IN POLICIJSKO DELO IN
INFORMACIJSKA VARNOST
•
•
•
Trajanje študija: 3 leta
Vpisni pogoji: Vpiše se lahko kandidat, ki je opravil
zaključni izpit v kateremkoli štiriletnem srednješolskem
programu, poklicno maturo ali maturo.
Kriteriji ob omejitvi vpisa:
- Splošni uspeh pri zaključnem izpitu, poklicni maturi
ali maturi 60% točk
- Splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk
•
•
U
Vrste študija: REDNI in IZREDNI študij
Lokacija: Ljubljana, Maribor (samo za izredne študente
VPD)
S
T
V
A
R
I
S
I
P
R
I
H
O
D
N
O
S
T
6
VPISNA MESTA ZA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
PROGRAM VARNOST IN POLICIJSKO DELO
Vpisna mesta
Varnost in policijsko delo – visokošolski strokovni
program
- Ljubljana
- Maribor
U
S
T
V
A
R
I
S
I
P
R
I
H
O
D
Redni
Izredni
80
-
120
60
N
O
S
T
7
VPISNA MESTA ZA VISOKOŠOLSKI STROKOVNI
PROGRAM INFORMACIJSKA VARNOST
Vpisna mesta
Informacijska varnost – visokošolski strokovni
program
U
S
T
V
A
R
I
S
I
P
R
I
H
O
D
Redni
Izredni
40
30
N
O
S
T
8
UNIVERZITETNI ŠTUDIJSKI PROGRAM
VARSTVOSLOVJE
• Trajanje študija: 3 leta
• Vpisni pogoji: Vpiše se lahko kandidat, ki je opravil
maturo ali je pred 1.6.1995 končal katerikoli štiriletni
srednješolski program
• Kriteriji ob omejitvi vpisa:
- Splošni uspeh pri maturi oziroma zaključnem izpitu
60% točk
- Splošni uspeh v 3. in 4. letniku 40% točk
• Vrste študija: redni in izredni
U
S
T
V
A
R
I
S
I
P
R
I
H
O
D
N
O
S
T
9
VPISNA MESTA ZA UNIVERZITETNI
ŠTUDIJSKI PROGRAM VARSTVOSLOVJE
Vpisna mesta
Redni
60
Varstvoslovje – univerzitetni program
U
S
T
V
A
R
I
S
I
P
R
I
H
O
D
N
O
Izredni
40
S
T
10
1. PRIJAVNI ROK
Datum
Dogodek
Bo naknadno objavljeno
v Razpisu za vpis
Objava RAZPISA ZA VPIS (elektronska
objava)
Bo naknadno objavljeno
v Razpisu za vpis
Informativni dnevi (sredi meseca februarja)
Bo naknadno objavljeno
v Razpisu za vpis
Prva prijava (1. želja, 2. želja, 3. želja)
• Pisna prijava
• E-prijava (http://vpis.uni-mb.si)
Bo naknadno objavljeno
v Razpisu za vpis
SPREJETI – VPIS (od konca julija do začetka
avgusta 2014)
U
S
T
V
A
R
I
S
I
P
R
I
H
O
D
N
O
S
T
11
2. IN 3. PRIJAVNI ROK
U
Datum
Dogodek
Avgust 2014
Objava prostih mest za drugi prijavni rok
Avgust 2014
Druga prijava (1. želja, 2. želja, 3. želja)
September
2014
SKLEP O REZULTATU IZBIRNEGA POSTOPKA, VPIS
Oktober
2014
Objava prostih mest za tretji prijavni rok
Oktober
2014
Tretja prijava (1. želja, ni E-prijave) in vpis sprejetih
kandidatov (do 10. oktobra 2014)
S
T
V
A
R
I
S
I
P
R
I
H
O
D
N
O
S
T
12
FVV
STATISTIKA PRIJAV ZA ŠTUDIJSKI PROGRAM
VARNOST IN POLICIJSKO DELO (VS)
REDNO
IZREDNO
MARIBOR
vpisanivsi roki
Razpis
100
91
100
97
100
88
100
70
100
69
100
47
100
/
LJUBLJANA
Razpis
80
80
80
80
80
80
80
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
U
S
vpisanivsi roki
75
77
87
86
82
90
78
T
V
A
R
I
Razpis
150
150
150
150
150
150
150
S
I
vpisanivsi roki
124
136
126
111
95
66
84
P
R
I
H
O
D
N
O
NOVO MESTO
vpisanivsi roki
Razpis
50
39
50
29
50
22
50
/
50
/
50
/
50
/
S
T
13
STATISTIKA PRIJAV ZA ŠTUDIJSKI PROGRAM
INFORMACIJSKA VARNOST (VS)
REDNO
vpisanivsi roki
Razpis
40
40
40
43
40
40
2011/2012
2012/2013
2013/2014
U
S
T
V
A
R
I
S
I
P
R
IZREDNO
vpisanivsi roki
Razpis
40
18
40
27
40
16
I
H
O
D
N
O
S
T
14
STATISTIKA PRIJAV ZA ŠTUDIJSKI PROGRAM
VARSTVOSLOVJE (UN)
REDNO
vpisanivsi roki
Razpis
60
55
60
57
60
61
60
74
60
63
60
69
60
62
2007/2008
2008/2009
2009/2010
2010/2011
2011/2012
2012/2013
2013/2014
U
S
T
V
A
R
I
S
I
IZREDNO
vpisanivsi roki
Razpis
60
54
60
40
60
45
60
33
60
22
60
28
60
1
P
R
I
H
O
D
N
O
S
T
15
OBŠTUDIJSKE DEJAVNOSTI FVV
•
•
•
•
•
•
•
•
•
U
Dnevi varstvoslovja
Vojaški tabor
Erasmus izmenjave
Strokovne ekskurzije
Dobrote študentske
kuhinje
Potapljaški tečaj
Streljanje
Krvodajalske akcije
Dobrodelnost,…
S
T
V
A
R
I
S
I
P
R
I
H
O
D
N
O
S
T
16
DODATNE INFORMACIJE
FAKULTETA ZA VARNOSTNE VEDE
email: [email protected]
Tel: 01/3008 308, 01 3008 306, 01 3008 335
http://www.fvv.uni-mb.si/
http://www.facebook.com/FVV.INFO
VPIS – Visokošolska prijavno-informacijska služba UM
http://vpis.uni-mb.si
email: [email protected]
Tel: 02/23 55 261, 02/23 55 263, 02/23 55 264
U
S
T
V
A
R
I
S
I
P
R
I
H
O
D
N
O
S
T
17

similar documents