FSM

Report
FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT
2015-2016
1
PROGRAMMA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Wat kun je met Financial Services Management?
Waarom FSM aan deHvA?
Je profiel
Beroepstaken / competenties
Opbouw schooljaar
Studieprogramma
Verschil diverse financiële opleidingen
HvA Economie en Management / HES
Na je opleiding
Toelatingseisen
Studiekeuzeproces
Inschrijving en decentrale selectie
Studiekosten
Zie je wat in Financial Services Management?
2
WAAROM FSM AAN DE HVA
•
Naast verplichte onderdelen (Wft) ligt de nadruk op financiële,
bedrijfseconomische kant.
•
Klanten regelen steeds meer zelf online; je leert ze hierin proactief te
adviseren.
•
Studeren in Amsterdam, omringd door vele grote bedrijven voor
projecten, stage, baan.
•
Internationale ontwikkelingen en werkomgeving vragen om
internationale skills.
•
Naast gedegen vakkennis veel aandacht voor ontwikkelen
professionele beroepshouding.
3
WAT KUN JE MET FINANCIAL SERVICES
MANAGEMENT
Werkveld:
•
•
•
•
•
•
•
Banken
Verzekeringsmaatschappijen
(Assurantie) tussenpersonen
Pensioenfondsen
Beurzen
Beleggingsinstellingen
Multinationals met een professionele financiële afdeling
4
WAT KUN JE MET FINANCIAL SERVICES
MANAGEMENT
Functies:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Financieel Adviseur
Consultant
Schade-acceptant
Assurantiemedewerker
Hypotheekadviseur
Beleggingsadviseur
Relatiebeheerder
Junior productmanager Sparen
Junior accountmanager Zakelijke Relaties
5
JE PROFIEL
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Dienstverlenend aan klanten en medewerkers
Ethisch
Communicatief vaardig
Commercieel
Financieel inzicht
Analytisch vermogen
Communicatief vaardig
Extraverte persoonlijkheid
Veranderingsbereidheid
60% valt uit in het eerste jaar, 27% van het totaal aantal eerstejaars
behaalt binnen 6 jaar het diploma.
6
FSM-BEROEPSTAKEN
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Integrale benadering bedrijfsfuncties
Adviseren van particuliere en zakelijke cliënten
Verkopen van financiële producten
Beheren en onderhouden van een cliëntennetwerk
Risicomanagement
Administratieve handelingen en beheer
Monitoren van financieel en commercieel resultaat
Innoveren van financiële producten
Actuele (internationale) marktontwikkelingen
7
FSM-COMPETENTIES
•
•
•
•
Vakkundigheid, innovatief vermogen, ethisch handelen
Resultaatgerichtheid, ondernemend gedrag
Communiceren, samenwerken, klantgerichtheid
Ontwikkelingsgericht handelen
8
OPBOUW SCHOOLJAAR
Per jaar
• 42 weken studie in vier kwartalen: 10-10-10-12 weken
Per kwartaal
• 8 of 7 weken projecten/colleges/training/coaches
• 2 of 3 weken beoordelingsperiode
Per week
• Gemiddeld 16 contacturen
• Gemiddeld 24 uur zelfstandig werken
9
STUDIEPROGRAMMA
Thematisch, projecten en onderwijseenheden
semester 1
semester 2
1e jaar propedeuse
Ondernemingsplan
Hypotheken
2e jaar
CRM
Consumptief Krediet
Beursgenoteerd Bedrijf
Productontwikkeling
3e jaar
Toekomstvoorzieningen
Virtuele bank
Stage (buitenland)
4e jaar
Minor
Afstudeeropdracht
Relatie, Risico, Rendement
10
STUDIEPROGRAMMA
Semester 1
Semester 2
1e jaar
WFT Basis
Bedrijfsadministratie, -Economie
Commerciële Economie
Engels
WFT Hypothecair Krediet
Bankmanagement
Verzekeringsleer
Wiskunde / Statistiek
2e jaar
WFT Consumptief Krediet
Verzekeringsleer (leven)
Bedrijfsadministratie, -Economie
Financiële Dienstenmarketing
Belastingrecht
Bankmanagement
Algemene Economie
Bedrijfsadministratie
Zakelijk Krediet
Engels
3e jaar
Beleggingsleer
Verzekeringsleer (schade)
Bankmanagement
Bank Fehrmann Polak
Stage
4e jaar
International banking
Business Consultancy
Beleggen
Afstudeeropdracht
Relatiemanagement
Finance, Risk & Treasury
11
STUDIEPROGRAMMA
• Studie- en beroepsoriëntatie
• Opleidingscommissie (OC)
• Promotie- en
activiteitencommissie (PAC)
• Frankfurt
• FSM-en
• Alumni-Commissie (ALCO)
12
VERSCHIL DIVERSE FINANCIËLE
OPLEIDINGEN
Inhoud
Beroep
AC
inzicht in de (controle) van financiën van bedrijven, en leidt
op tot adviseur op financieel administratief en fiscaal
gebied
accountant
BE
inzicht in de financieel economische bedrijfsvoering van
een organisatie (financiële en administratieve processen)
(assistant-)controller
financieel medewerker
financieel analist
(assistent-)treasurer
FRE
doorgronden van het belastingstelsel en advisering
hieromtrent van particulieren en bedrijven
fiscalist
belastingdeskundige
financieel planner
FSM
adviseren en verkopen van diensten en producten en het
afstemmen van inhoudelijke en organisatorische
werkzaamheden daarop, het uitvoeren van financiële
analyses (bijvoorbeeld kredietanalyses)
financieel adviseur
hypotheekadviseur
beleggingsadviseur
schadeacceptant
relatiebeheerder
13
HVA ECONOMIE EN MANAGEMENT / HES
Bij ons kan iedere student het beste uit zichzelf halen:
•
•
•
•
•
•
Competitief: programma’s voor excellente studenten
Internationaal: je volgt minstens één internationaal semester
Ondernemend: gericht op succesvol ondernemerschap en ondernemende
houding
Uitgebreid relatienetwerk in binnen- en buitenland
Veel persoonlijk contact met medestudenten en docenten
Alle ruimte en mogelijkheden om je talenten optimaal te ontwikkelen
14
NA JE OPLEIDING
• Bachelor of Business Administration
• De arbeidsmarkt nu:
•
•
•
•
vergrijzing
aantal vacatures is gedaald
financiële dienstverleners blijven zich richten op hbo’ers
high tech, human touch
• Loopbaanperspectief
• diverse functies in diverse bedrijfstakken op dit moment
• Verder studeren
15
TOELATINGSEISEN
Profielen
N&T
N&G
E&M
C&M
HAVO
ec of m&o
ec of m&o

(ec of m&o) +
(wia of wib)
VWO
ec of m&o
ec of m&o

ec of m&o
Je kunt in principe met elke mbo-opleiding niveau 4 een hbo-opleiding starten.
NB: Om door te mogen naar het tweede jaar moet je in het eerste jaar minimaal 50 van de 60
studiepunten halen. Haal je dit niet, dan krijg je een negatief bindend studieadvies (BSA). Dit betekent
dat je niet verder kunt gaan met je opleiding. Samen met je studiebegeleider bespreek je dan of je bij
een andere opleiding beter op je plek bent.
16
STUDIEKEUZEPROCES
•
Het studiekeuzeproces bestaat
uit verschillende stappen:
• Verken jezelf
• Verken de mogelijkheden
• Ga actief op pad
•
•
Een dag meelopen? Kijk op
hva.nl/meeloopdagen
Ben jij er nog niet helemaal uit?
Kom dan naar het
Studiekeuzeplein in de
bibliotheek, daar helpen we je
bij het doorlopen van je
studiekeuzeproces
17
INSCHRIJVEN EN
DECENTRALE SELECTIE
•
Waarom:
Er schrijven zich meer studenten in dan er opleidingsplaatsen zijn (90
opleidingsplaatsen beschikbaar)
•
Voor wie:
Voor iedereen
•
Selectiedag:
Verplichte deelname
•
Doel:
De opleiding selecteert op grond van de door jou behaalde resultaten
•
Inhoud selectiedagen: Huiswerkopdracht en thuis bestuderen literatuur over Verzekeringsleer
en Engels. Volgen hoor- en werkcolleges Bankmanagement en
Financiering en maken van een multiple choice toets.
•
Data selectiedagen:
28 maart en 18 april 2015
•
Inschrijven:
Uiterlijk op 15 maart 2015 via www.hva.nl/fsm (studielink)
•
Uitslag:
Half juli door DUO bekendgemaakt
18
STUDIEKOSTEN
• Studiekosten
• Collegegeld 2014-2015: € 1.906,• Je kunt betalen in negen termijnen, de 1e termijn wordt dan
verhoogd met administratiekosten van € 24,• Overige kosten in eerste jaar (boeken e.d.): ca. € 500,• Studiereis in tweede jaar ca. € 100,-
19
ZIE JE WAT IN FINANCIAL SERVICES
MANAGEMENT?
• Ben je geïnteresseerd in het reilen en zeilen van de financiële
wereld?
• Heb je gevoel voor commercie én rekenkundig inzicht?
• Vind je het interessant om mensen financiële adviezen te geven?
Dan is Financial Services Management misschien wel iets voor jou.
20
FINANCIAL SERVICES MANAGEMENT
VRAGEN?
Bedankt, en succes bij het maken van de keuze.
Deze presentatie is na te lezen op de internetpagina
van Financial Services Management
(http://www.hva.nl/fsm).
21

similar documents