p 6.4 - akdc

Report
Een duurzame aarde.



Herhaling paragraaf 6.1 t/m 6.3
Uitleg paragraaf 6.4
Maken opdrachten paragraaf 6.4
• China: Economische groei ten koste
van alles?
• Economie in combinatie tot
bevolkingstoename

Welke soorten milieuproblemen zijn er?
◦ Vervuiling (afvalbak)
◦ Uitputting (het raakt op)
◦ Aantasting

Dit alles vind plaats binnen ecosystemen
P6.2 Driemaal Crisis
Welke drie crisissen?
Voedselcrisis, Energiecrisis en Klimaatcrisis


Wat is het verband tussen de voedselcrisis, de
energiecrisis en de klimaatcrisis?
Voedsel is altijd nodig, maar tegenwoordig gebruiken ze
kostbare landbouwgrond voor ‘duurzame’
biobrandstoffen.
◦ Relatief weinig voedsel, zorgt voor hoge voedselprijzen
◦ Relatief weinig brandstof zorgt voor hoge brandstofprijzen



Hoge olieprijs zorgt voor nog hogere voedselprijzen.
Gebrek aan voldoende brandstof kan leiden tot
energiecrisis.
En zolang we vele fossiele brandstoffen blijven gebruiken
zal CO2 gehalte toenemen (=versterkt broeikaseffect 
Klimaatcrisis)


Wat is duurzame ontwikkeling?
De ontwikkeling die voorziet in de behoefte van de huidige
generatie zonder dat het leefmilieu en de mogelijkheden
van de toekomstige generaties in gevaar te brengen.

Nog vragen over paragraaf 1, 2 en 3 ???

Rond 1960 dacht de Braziliaanse overheid de
oplossing te hebben!?!
1972
1986
2000

De ontsluiting van het Amazone gebied
zorgde voor veel activiteiten (en dus
ontbossing van het tropisch regenwoud):
◦
◦
◦
◦
◦
◦
Boeren
Grootgrondbezitters: Extensieve veehouderijen.
Commerciële houtkap
Plantages (Soja)
Hydro-elektriciteit
Mijnbouw

De ontbossing heeft op diverse schaalniveaus
gevolgen. De meeste spelen zich af op lokale
en regionale schaal.
◦ Afnemen biodiversiteit.
Primair bos:
5 laags bladerdek
Secundair bos:
3 laags bladerdek

De ontbossing heeft op diverse schaalniveaus
gevolgen. De meeste spelen zich af op lokale
en regionale schaal.
◦ Afnemen biodiversiteit.
◦ Toenemende kans op bodemerosie
 Komt door kleiner worden van het sponskarakter van
de bodem

De ontbossing heeft op diverse schaalniveaus
gevolgen. De meeste spelen zich af op lokale
en regionale schaal.
◦ Afnemen biodiversiteit.
◦ Toenemende kans op bodemerosie
 Komt door kleiner worden van het sponskarakter van
de bodem
◦ Kappen bossen  toename CO2, versterkt
broeikaseffect

Stoppen met ontbossing
◦ Waarom doet men dit niet?
◦ Waarom zeggen wij dat ze niet moeten stoppen?

Duurzaam bosbeheer
◦ FSC- keurmerk

Werken aan paragraaf 6.4
◦ Opdracht 1 t/m 11

similar documents