Prenatální a perinatální období (1048268)

Report
Prenatální a
perinatální období
Doba od oplození vajíčka do narození dítěte
Fáze prenatálního období
Celkem 9 kalendářních měsíců, resp. 10 lunárních měsíců po 28
dnech. (40 týdnů)
3 TRIMESTRY (1 trimestr=3 měsíce)
1) Období od oplození do uhnízdění blastocysty ( od
oplození po necelé tři týdny. Blastocysta=masa buněk, ve
kterých vzniká embryo) Vznik tří zárodečných listů a nervové
trubice.
2) Embryonální období ( od 3. do 12. týdne) Tvorba všech
hlavních orgánových základů
3) Fetální období ( od 12. týdne do narození) Dokončování
vývoje orgánových systémů, některé začínají fungovat.
OPLOZENÍ
K oplození dochází ve vejcovodu ženy, po splynutí vajíčka a spermie.
Největší pravděpodobnost početí, je mezi 12.-16. dnem
menstruačního cyklu.
Spermie jsou po vyvrcholení pohlavního styku vstříknuty do zadní
poševní klenby. Odtud pokračují do vejcovodu. Do vajíčka zpravidla
vstupuje jen jediná spermie (výběr není zřejmě náhodný, velikou roli
hraje vajíčko). Vajíčko je po ovulaci schopné oplození pouze cca 12
hodin, spermie jsou schopné žít v pohlavním systému ženy asi 1-2
dny. Z tohoto ohledu jde prakticky o 3-4 dny, kdy k oplození může
dojít. V praxi existují řada odchylek. (* tzv. provokovaná ovulace)
Oplozené vajíčko- ZYGOTA (14 dní) se rýhuje (2, 4, 6…) MORULABLASTULA-GASTRULA a putuje 4-6 dnů do dělohy, kde se uhnízdí
(nidace) do prokrvené sliznice→ Začátek těhotenství. Z
povrchových buněk se vytváří placenta (vývoj placenty je
ukončený ve 3. měsíci, váha 0,5 kg, průměr 15-20 cm), z vnitřních
buněk EMBRYO.(zárodek 15-63 den). Postupně dochází k
diferenciaci buněk a probíhá organogeneze (vznik a vývoj orgánů). K
tomuto všemu dojde v 1. a 2. týdnu těhotenství.
Z GASTRULY vznikají ve 3. týdnu tzv. zárodečné listy → ,začíná
tlouci srdce.
→Zárodečné listy
EKTODERM ( epitely, pokožka a její deriváty, čípky, tyčinky, čichové
buňky, nervová soustava, rohovka, čočka oka)
MEZODERM ( svaly, kostra, oběhová soustava, vylučovací soustava,
pohlavní soustava)
ENTODERM (trávicí soustava, žlázy trávicí soustavy-slinivka, játra,
dýchací ústrojí)
Spojení matky s plodem
 Tuto funkci plní placenta
 Krevní oběhy matky a plodu jsou odděleny a nikde se
nemísí, krev cirkulující mezi oběhem plodu a placentou
je zajištěna srdcem embrya. Placenta funguje jako plíce
plodu.
 Jakákoliv změna v matčině těle se projeví i v organismu
plodu.
 Neurohomorální linka- matka vyplavuje hormony, které
ovlivňují budoucí vnímání světa potomka.
Pohlaví plodu
Všechna embrya jsou primárně samičí. Pohlaví
určuje přítomnost/nepřítomnost chromozomu Y.
(Mezičlánek)
(XX ženy, XY muži)
Podle přítomného chromozomu vznikají buď
varlata, nebo vaječníky. Pohlavní orgány
produkují hormony podle kterých se odvíjí
pohlavní znaky. K tomuto vývoji dochází do 3.
měsíce. Ve fetálním období probíhá vývoj
strukturální.
Interrupce
V ČR povolena zákonem č. 68/1957 Sb. Na žádost matky lze
interrupci provést nejdéle 12. týden těhotenství z genetických
důvodů až do 24. týdne.
 Cena okolo 3 000, Miniinterrupce (do 8. týdne) Chemická (do 9. týdne)/
Chirurgická (do 15. týdne) /Pozdní interrupce (do 2. týdne)
Etické dilema →
 Pro-choise argument: embryo=součást těla matky
 Pro-life argument: člověk jako úplný soubor genů, který má
právo na život i bez vlastního těla a schopnosti samostatné
existence.
•
V Německu zakázána (do 3. měsíce není trestána, pokud matka
navštíví „interrupční poradenství“)
•
Potratová turistika, Eugenetika, Politika
V roce 2005 bylo zaznamenáno 31 000 ukončených těhotenství ku
93 000 živě narozených, z toho cca 21 000 interrupcí a zbytek
spontánních potratů.
4.- 8. týden (25 mm)
Navazuje se na vývojové procesy, k nimž došlo v předchozích
týdnech, a začínají vznikat jednotlivé orgány. Výživu zajišťuje
placenta. Vývoj směřuje k lidskosti.
Konkrétně ve čtvrtém týdnu se uzavírá neurální trubice (stává se z
ní uzavřený dutý útvar), objevují se první náznaky cév a srdce
(kardiovaskulární soustava), vznikají žaberní oblouky, sluchové
jamky a oční váčky, vytvářejí se základy pro budoucí rozvoj
končetin a dochází k ohýbání embrya (z původně plochého
jednoduchého tvaru vzniká složitý prostorový útvar). Šestý týden
už vznikají základy prstů a vnější ucho včetně boltce, oko se stává
zřetelným díky nahromadění očních pigmentů. Sedmý týden jsou
patrné první pohyby. Osmý týden jsou již vytvořeny téměř
kompletní ruce a nohy, vznikají oční víčka, ale co se týče pohlaví,
stále ho nelze rozlišit na základě stavby zevních pohlavních orgánů.
 Plod přirozeně reaguje na různé podněty
 Má schopnost jednoduchého učení (ve 30. týdnu si zvuk
zapamatuje na 10 min, ve 34. týdnu již 4 týdny)
 Chování plodu v tomto období se stává typickým i po narození
(temperament)
3. Měsíc (35 mm-7, 5 cm)
 Od 10. týdne- FETUS-PLOD.
 První pohyby končetin a posléze i hlavy, které matka necítí.

Reakce na dotek v oblasti hlavy.
 Zívání, náznaky sání.
 Nervový systém již reaguje díky vyvinutému mozku, stejně tak
začíná pracovat trávicí soustava.
 Vývoj srdce dokončen.
 Krev do placenty proudí pupečníkovou šňůrou.
 Rizika vad CNS, nebo např. srdečních vad.
 Vrcholí organogeneze, vývoj ale nadále pokračuje.
 Cucá si paleček. Růst nehtů a ochlupení.
 Ve 13. týdnu lze rozeznat pohlavní orgány.
 Na podráždění reaguje sevřením pěsti.
4. Měsíc (7, 5-15 cm)
 Cítí dotek kdekoliv na pokožce
 Osifikace a peristaltika, asymetrie mozkových
hemisfér
 Otevírá a zavírá ústa (polyká plodovou vodu), mění
výraz tváře
 Reakce na podráždění je lokalizovaná
 Vznik základních reflexů
 Zřetelné pohlavní orgány→ lze určit pohlaví
 Kostra se zpevňuje, složitější pohyby
5. měsíc (7. – 20. týden)
- váha 0,5 kg, měří asi 25 cm
- začíná se tvarovat obličej
- vzniká citová vazba a zakládá se emoční ladění dítěte
- hlavička zpomaluje svůj růst
- začíná se tvořit a ukládat tuková vrstva
- mohou se objevit jemné vlásky a také základy nehtů na
rukou
- zvětšují se končetiny a sílí vlasy
- plod reaguje na tlak a začíná vnímat zvukové podněty 
tlukot matčina srdce
- dovede rozlišovat základní chutě
-mezi 18. a 20. týdnem začne matka vnímat pohyby plodu 
pohyblivost výraznější, projevy denní a noční aktivity
19. týden
6. měsíc – 21. – 24. týden
- plod roste rychle
- začínají se vyvíjet mozkové buňky pro uvědomělé
myšlení a vznikají první útržky vzpomínek 
zapamatuje si hudbu, kterou rodiče často poslouchají
- reaguje na řeč a matčino citové rozpoložení
- jeho kůže je ještě zvrásněná, ale stále více se
vyhlazuje podle toho, kolik se miminku v těle ukládá
tuku
- kůži dále chrání tukový povlak, neboli mázek 
fungují potní a mazové žlázy
- již ve 22. týdnu je dítě schopno přežít mimo tělo
matky!!
24. týden
7. měsíc – 25. – 28. týden
- plod měří zhruba 40 cm a váží o něco více než
1 kg
- je to trochu méně aktivní  nemá již dostatek
prostoru pro pohyb a gymnastické cviky
- rozvoj smyslů
- víčka se otevírají a zavírají
- v poslední třetině těhotenství pije plod určité
množství amniové tekutiny  přirozeně
preferuje sladkou chuť
27. týden
8. měsíc – 29. – 32. týden
- velikost 45 centimetrů, váží cca 2,5 kilogramů
- barva jeho pokožky je světlejší a růžovější
- na hlavě jsou dobře viditelné vlásky a na nohou drobné
nehtíky
- dále se zakulacuje a obaluje podkožním tukem
- rozvoj mozku
- ukládaní vápenných solí do kostí
- ve střevech je primitivní stolice, tzv. smolka
- plod aktivně reaguje na nepříjemné podněty
(neobvyklé či
nepříjemné zvuky a pohyby)
- v tomto období (poslední 2 měsíce) plod těží ze zkušeností!
32. týden
9. měsíc – 33. – 36. týden
- v těchto týdnech jsou orgány již dostatečně zralé a
připravené na poporodní život
- plíce se plně dovyvinou až po 34. týdnu
- plod dosahuje hmotnosti většinou 3300 gramů
- relativní nedostatek místa mu brání jeho přetáčení
a pohybům  uložení v dutině děložní je již obvykle
stabilní
- jemné chmýří pomalu mizí, vlásky dosahují délky
až několika centimetrů
- nehtíky dorůstají ke špičkám prstů
- kůže dostává pěknou růžovou barvu
- dítě se dále zaobluje
38. týden
Porod – 3 fáze
1. otevírací – otevírání porodních cest pro průchod plodu,
a to nepravidelnými stahy děložní svaloviny, zrychlování
stahů provázené porodními bolestmi  plod je
vytlačován k děložní brance, tlakem vaku blan a hlavičky
se branka pomalu otevírá
 8-12 hod (u druhorodiček kratší než u prvorodiček)
1. vypuzovací – většinou začíná puknutím plodových blan
následkem zvyšujícího se tlaku ve vaku blan a odtokem
plodové vody , plod je z dělohy vytlačen stahy děložního
svalstva (vyvolané oxytocinem) a stahy bránice a svalů
přední břišní stěny  trvá několik minut až 2 hodiny
2. lůžková – ustávají děložní stahy a asi po 20 až 40
minutách je vypuzena i placenta a zbytky plodových
obalů
 plod při porodu aktivně pomáhá, což ukazuje i
zkušenost porodníků, dítě už chce na svět
(zdravé živé děti se rodí lépe než mrtvé plody)
Děkujeme za pozornost! 

similar documents