Odborna_zpusobilost_JSDHo

Report
por. Ing. Antonín Bastl, OIZS HZS JMK
por. Ing. Radek Miškařík, OIZS HZS JMK
1) Získání odborné způsobilosti v kurzech V-40.
2) Možnost získání odborné způsobilosti
V-40 formou e-learningu.
•
•
v
kurzu
16 hod. výuky pomocí prezentací na internetu doma, na obci
či zbrojnici zakončených závěrečným testem;
následně 3 dny (24 hodin) prezenčního studia na určené
požární stanici územního odboru nebo v Zařízení Tišnov HZS
JMK.
3) Prodloužení odborné způsobilosti získává člen
absolvováním kurzu V-8. Musí se zúčastnit minimálně
3x za pět let. Pátý rok se člen navíc přezkouší a
způsobilost se prodlouží na dalších 5 let.
učební osnovy kurzů: http://www.hzscr.cz/clanek/ucebni-osnovy-kurzu-urcenych-pro-jednotky-sdh-obci-a-jednotky-sdh-podniku.aspx
1) Velitelé, kteří prodlužovali odbornou způsobilost v roce
2014 museli absolvovat kurz V-8, následně byli
přezkoušeni a bylo jim vystaveno osvědčení na kurz V-40
s platností 5 let od data vystavení.
2) Velitelé, kteří prodlužují odbornou způsobilost v roce
2015 musí absolvovat kurz V-8 v roce 2014 a 2015, v roce
2015 budou přezkoušeni a nově jim bude vystaveno
osvědčení na kurz V-40 v roce 2015 s platností 5 let od
data vystavení.
3) Velitelé, kteří prodlužují odbornou způsobilost v letech
2016, 2017 a 2018 musí absolvovat kurz V-8 alespoň 3x v
následujících letech. V roce prodloužení budou
přezkoušeni a nově jim bude vystaveno osvědčení na kurz
V-40 s platností 5 let od data vystavení.
1) Získání odborné způsobilosti v kurzech S-40.
2) Možnost získání odborné způsobilosti
S-40 formou e-learningu.
•
•
v
kurzu
16 hod. výuky pomocí prezentací na internetu doma, na obci
či zbrojnici zakončených závěrečným testem;
následně 3 dny (24 hodin) prezenčního studia na určené
požární stanici územního odboru nebo v Zařízení Tišnov HZS
JMK.
3) Prodloužení odborné
probíhá 1x za 5 let.
způsobilosti
v
kurzu
S-16
učební osnovy kurzů: http://www.hzscr.cz/clanek/ucebni-osnovy-kurzu-urcenych-pro-jednotky-sdh-obci-a-jednotky-sdh-podniku.aspx
1) Získání odborné způsobilosti v kurzech S-16.
2) Prodloužení odborné způsobilosti v kurzu
probíhá 1x za 5 let.
S-16
učební osnovy kurzů: http://www.hzscr.cz/clanek/ucebni-osnovy-kurzu-urcenych-pro-jednotky-sdh-obci-a-jednotky-sdh-podniku.aspx
1) Získání odborné způsobilosti v kurzech S-8.
2) Prodloužení odborné způsobilosti v
probíhá 1x za 5 let.
kurzu
S-8
učební osnovy kurzů: http://www.hzscr.cz/clanek/ucebni-osnovy-kurzu-urcenych-pro-jednotky-sdh-obci-a-jednotky-sdh-podniku.aspx
1) Technik technické a chemické služby dobrovolné jednotky:
•
absolvují technici dobrovolné jednotky v kurzu „TCH-16
technik dobrovolné jednotky PO“ v rozsahu 16 hodin.
2) Nositel dýchací techniky:
•
absolvují určení členové dobrovolné jednotky v kurzu „NDT –
nositelů dýchací techniky“ v rozsahu 16 hodin. V rámci
pravidelné odborné přípravy procvičí použití izolačních
vzduchových dýchacích přístrojů nejméně 1x za 3 měsíce.
3) Technik ochrany obyvatelstva v jednotce SDH obce:
•
absolvují určení členové jednotky nebo technici ochrany
obyvatelstva pro ochranu obyvatelstva jednotky SDH obce
v kurzu „TOOB-16 technik ochrany obyvatelstva“ v rozsahu 16
hodin.
4) Základy zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných
jednotek:
•
absolvují určení členové jednotky v kurzu „Základy
zdravotnických znalostí pro členy dobrovolných jednotek PO“
v rozsahu 16 hodin.
učební osnovy kurzů: http://www.hzscr.cz/clanek/ucebni-osnovy-kurzu-urcenych-pro-jednotky-sdh-obci-a-jednotky-sdh-podniku.aspx
5) Práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO:
•
absolvují určení členové dobrovolných jednotek v kurzu
„Práce na vodě pro členy dobrovolných jednotek PO“
v rozsahu 16 hodin.
6) Člen jednotky SDH obce, předurčené k zásahům při
silničních dopravních nehodách zabezpečující odbornou
úroveň připravenosti jednotky SDH obce k záchranným
pracím při dopravních nehodách:
•
absolvují určení členové jednotky SDH obce v kurzu
„Vyprošťování zraněných osob z havarovaných vozidel“
v rozsahu 40 hodin.
učební osnovy kurzů: http://www.hzscr.cz/clanek/ucebni-osnovy-kurzu-urcenych-pro-jednotky-sdh-obci-a-jednotky-sdh-podniku.aspx
7) Obsluha motorových pil v jednotce PO:
•
•
•
absolvují určení členové dobrovolných jednotek v kurzu
„Obsluhovatele motorových pil v jednotce PO“ v rozsahu 64
hodin;
24 hodin teoretické části lze získat formou e-learningu;
obsluhovatel musí každoročně absolvovat 8 hodin odborné
přípravy (3 hod. praktického výcviku a 5 hod. teoretického
výcviku).
8) Instruktor obsluhy motorových pil v jednotce PO:
•
•
absolvují členové, kteří budou provádět odbornou přípravu
hasičů ve specializačním kurzu „Obsluha motorových pil v
jednotce PO“, kontroly, údržbu a opravy motorových
řetězových a rozbrušovacích pil (dále jen „motorová pila“), a
dále budou provádět i pravidelnou odbornou přípravu hasičů
v jednotkách PO, kteří při výkonu služby obsluhují motorové
pily. Rozsah kurzu je 40 hodin.
prodloužení kvalifikace probíhá v kurzu IOMP-P 1x za 5 let
učební osnovy kurzů: http://www.hzscr.cz/clanek/ucebni-osnovy-kurzu-urcenych-pro-jednotky-sdh-obci-a-jednotky-sdh-podniku.aspx
www.hasici-vzdelavani.cz

similar documents