Berlínská krize

Report
Německo rozděleno do čtyř okupačních zón (i Berlín)
brzy spory mezi západními (francouzský, britský a americký)
sektory a východním sovětským sektorem – 1. berlínská krize
Blokáda 1948-49
Rozdělení Berlína
1958-1961
Berlín – ve druhé polovině 50. let odchod východoněmeckého
obyvatelstva na Západ.
V době od 1949 až 1961 opustilo území NDR téměř 3 miliony
obyvatel.
Komunistický vůdce NDR Walter Ulbricht nabádal Chruščova,
aby sjednotil Berlín pod východoněmecký režim - včlenění
celého Berlína do NDR.
1961 schůzka Kennedy – Chruščov – bez výsledku
Odpověď na otázku novináře:
Jestli dobře rozumím vaší otázce, v Západním
Německu jsou lidé, kteří by chtěli, abychom
zmobilizovali zedníky Německé demokratické
republiky k postavení zdi. Já o žádných takových
plánech nevím. Naši stavbaři jsou zaměstnáni stavbou
nových domů. Nikdo nechce zeď."
Walter Ulbricht, prezident NDR, v odpovědi na otázku
dva měsíce před postavením zdi
V noci z 12. na 13. srpna 1961 obsadily ozbrojené síly
NDR hranice k Západnímu Berlínu a přerušily pomocí
ostnatého drátu spojení mezi Východním a Západním
Berlínem
o 3 dny později drát nahrazen betonovou zdí
nepropustnost hranic mezi NDR a SRN - železná opona
Stavbě zdi ustoupilo
vše, co bylo v cestě bouraly se domy,
dokonce i kostely.
V domech sousedících
s hranicí byla
zatlučena a zazděna
okna na Západ
U zdi se nacházelo takzvané pásmo smrti, zóna o šířce 30-50
metrů, ve které se nacházely strážné věže, běhali hlídací psi,
chodili strážní se samopaly, monitorovaly prostor samostřílné
kulomety.
V ,,pásmu smrti" byl písek, aby byly vidět stopy utíkajícího.
Před zdí byl obvykle příkop, aby nebylo možné vyskočit na
horní část zdi.
Zeď prošla celkem třemi fázemi stavby: Nejprve jakýsi
vylepšený ostnatý plot, pak zeď dosahovala výšky téměř čtyř
metrů.
Možnosti útěků:
přelezení zdi pomocí lana
útěk přes bludiště odpadních stok
pomocí některého z tunelů
pomocí vodních cest, jimiž je Berlín protkán
útěk po elektrickém vedení
útěk vzdušným balónem
Každý zdařený útěk byl zpracován tajnou policií a byla
přijata opatření, aby se už tento způsob útěku neopakoval
(např. tunely se zabarikádovány, el.vedení bylo stržené)
Zdařené útěky: 5 075
Počet obětí při útěcích: 239
Neznáme všechny případy
Jedním ze zastřelených se 17. 8. 1962 stal i mladý stavař Peter
Fletcher. Jeho společníkovi se útěk zdařil, Peter dostal plnou dávku ze
samopalu. Žádný z jeho životních orgánů však nebyl zasažen a Peter
byl hodinu ponechán, kde padl, až vykrvácel.
Pád Berlínské zdi vedl ke
sjednocení Východního a
Západního Německa v
jednotný stát 1990.
• 1. krize 1948 – 49 (blokáda Západního Berlína)
• 1949 rozdělení Německa – NDR, SRN
• 2. krize počátkem 60. let:
• Z Východního Berlína odcházelo mnoho lidí na západ.
• 1961 NDR postavila zeď mezi oběma částmi, přísně ji
hlídala (při pokusu o útěk zastřeleno mnoho lidí).
• Zeď odstraněna 1989.
• 1990 spojení SNR a NDR – jeden demokratický stát
http://www.youtube.com/watch?v=-1uvEZUk0aY

similar documents