Studená válka, 50. - 60. léta 20. století

Report
Autor: Mgr. Marek Kryška
Datum: 15. 3. 2013
Cílový ročník: 9.
Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763











Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST – D, VkO
Vzdělávací obor: Dějepis
Tematický okruh: Moderní dějiny
Téma: Studená válka, 50 – 60- léta 20. století
Metodický list/anotace: Prezentace je určena k výkladu a doplnění
učiva, jako podklad pro zápis žáků a opakování probrané látky.
Jazyk:čeština
Očekávaný výstup: Žáci uvedou hlavní události, ke kterým došlo v
období studené války v 50. – 60. letech 20. století.
Speciální vzdělávací potřeby: žádné
Druh učebního materiálu: prezentace
Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
Typická věková skupina: 14 - 15
1953 umírá Stalin.
 V čele SSSR Nikita
Sergejevič Chruščov.

1.
Dochází ke zmírnění mezinárodního
napětí.
 1956 - XX. sjezd KSSS – poprvé si
dovolil kritizovat kult osobnosti J. V.
Stalina.

V USA – prezident,
 John Fitzgerald Kennedy.
 JFK.
 Za jeho vlády propukla
tzv. karibská krize =
rozmístění sovětských
jaderných zbraní na Kubě.

2.

Stream.cz, Slavné dny – DEN, KDY ZAČALA KARIBSKÁ KRIZE:
http://www.stream.cz/slavnedny/762998-16-rijen-den-kdy-zacala-karibska-krize
Otázky:
1) Jak dlouho trvala kubánská krize?
13 dní.
2) Jakou roli měla mít ČS. armáda v době
mobilizace?
Zaútočit přes Německo, dostat se k Dijonu
(Francie), bude zcela zničena.
3) SSSR nakonec z Kuby své rakety stáhl. Co za to
získal od USA?
Slib, že nezaútočí na Kubu, odstranění základen z
Turecka a Řecka.
Zahájen vesmírný program – člověk na
Měsíci.
 Smlouva se SSSR o zákazu jaderných
pokusů (1963).

3.

Stream.cz, Slavné dny – DEN, KDY ZAVRAŽDILI KENEDDYHO
http://www.stream.cz/slavnedny/534201-22-listopad-den-kdy-zavrazdili-kennedyho
Otázky:
1) Ve kterém roce byl J. F. Kennedy
zavražděn?
1963.
2) Ve kterém městě?
Dallas.
Monografie

Kuklík, J., Kocian, J. Dějepis pro 9. ročník základní školy. Dotisk 1. vydání. Praha: SPNpedagogické nakladatelství, spol. s. r. o., 2002. ISBN 80-7235-077-3. s. 116 - 118
Obrázky
1.
2.
3.
Obrázek 1.: Militaryace. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Nikita_Khruchchev_Colour.jpg
Obrázek 2.: Tom. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:John_F._Kennedy,_White_House_color_photo_portrait.jpg
Obrázek 3.: BotMultichillT. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:The_Apollo_11_Prime_Crew_-_GPN-2000-001164.jpg

similar documents