STAOV*KÉ *ECKO

Report
ŘECKO - NÁBOŽENSTVÍ
Autor: Mgr. Marek Kryška
Datum: 28. 3. 2013
Cílový ročník: 6.
Život jako leporelo, registrační číslo CZ.1.07/1.4.00/21.3763
 Vzdělávací oblast: ČLOVĚK A SPOLEČNOST – D, VkO
 Vzdělávací obor: Dějepis
 Tematický okruh: Starověk
 Téma: Starověké Řecko - náboženství
 Metodický list/anotace: Prezentace je určena k výkladu a doplnění učiva, jako
podklad pro zápis žáků a opakování probrané látky.
 Jazyk:čeština
 Očekávaný výstup: Žáci uvedou nejvýznamnější řecké bohy a charakterizují
základní prvky řecké mytologie.
 Speciální vzdělávací potřeby: žádné
 Druh učebního materiálu: prezentace
 Stupeň a typ vzdělávání: základní vzdělávání – druhý stupeň
 Typická věková skupina: 11 - 12
BOHOVÉ
 Žili na hoře Olymp.
 Měli lidské vlastnosti (láska, nenávist,
žárlivost, odvaha,…).
Nejvyšší hora Řecka.
2917 m. n. m.
1.
 ZEUS (Dia, Diovi, …)
 Vládce bohů, bůh blesku a hromu.
 Nevěrný své manželce.
 Tři bratři: Zeus – Hádes – Poseidón.
 HÉRA
 Manželka vládce bohů.
 Ochránkyně rodiny a manželství.
2.
 HÁDÉS
 POSEIDÓN
 Bůh podsvětí.
 Bůh moře.
 Vládce říše
 Trojzubec.
mrtvých.
 AFRODITA
 Bohyně lásky a krásy.
 Nejkrásnější z bohyní.
 ATHÉNA
 Bohyně moudrosti.
 ARTEMIS
 Bohyně lovu.
3. Afrodita – renesanční představa, Sandro Botticelli.
 HÉLIOS
 ÁRES
 Bůh slunce.
 Bůh války.
 DIONÝSOS
 HEFAISTOS
 Bůh vína a
 Bůh ohně a
veselí.
kovářství.
 Žil pod Etnou,
škaredý a kulhal.
 … a celá řada dalších.
 Apollón,
 Hermes,
 Démeter,
 Persefona.
HRDINOVÉ
 Lidé nebo potomci bohů.
 ACHILLEUS – nejlepší bojovník.
 ODYSSEUS – hrdina trojské války.
 THÉSEUS – zabil Minotaura.
 HÉRAKLÉS – nadlidsky silný.
 PERSEUS – zabil Medusu.
 PROMÉTHEUS – Titán, stvořitel člověka,
ukradl bohům oheň, krutý trest.
BYTOSTI A STVOŘENÍ
 Kerberos,
 Medusa,
 Pegas,
 Kentaur,
 Minotaurus,
 Harpyje.
POSMRTNÝ ŽIVOT
 Posmrtný život.
 Hádes – bůh podsvětí.
 Řeka Styx.
 Převozník mrtvých Charón, tříhlavý pes
Kerberos.
4.
 Vládce bohů, bůh hromů a blesku,
 Zeus
 manželka vládce bohů, ochránkyně
 Héra









manželství,
bůh moří,
bůh podsvětí,
bohyně moudrosti,
bůh války,
bůh veselí a vína,
bohyně lovu,
bůh ohně a kovářství,
bůh kovářství,
bohyně lásky a krásy.
 Poseidon
 Hádes
 Athéna
 Áres
 Dionýsos
 Artemis
 Héfaistos
 Hélios
 Afrodita
Které mytologické zvíře je na obrázku?
MEDUSA
6.
PEGAS
5.
KENTAUR
KERBEROS
4.
7.
POUŽITÉ ZDROJE
Monografie

Rulf, J., Válková, V. Dějepis pro 6. ročník základní školy. Dotisk 1. vydání. Praha: SPN- pedagogické
nakladatelství, spol. s. r. o., 2001. ISBN 80-85937-59-X. s. 95-96
Obrázky
1.
Obrázek 1.: Jkelly. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Mytikas_summit_PJS.jpg
2.
Obrázek 2.: Bibi Saint-Pol. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hera_Prometheus_Cdm_Paris_542.jpg
3.
Obrázek 3.: Dcoetzee. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Sandro_Botticelli_-_La_nascita_di_Venere_-_Google_Art_Project__edited.jpg
4.
Obrázek 4.: Raul654. [online]. Volné dílo dostupné na www: http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:CerberusBlake.jpeg
5.
Obrázek 5.: Radomil. [online]. Dostupný pod licencí CC BY-SA na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Pegaz_Opera_Pozna%C5%84.jpg
6.
Obrázek 6.: Thomas G. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Rubens_Medusa.jpeg
7.
Obrázek 7.: Fui in terra aliena. [online]. Volné dílo dostupné na www:
http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Centaure_Malmaison_crop.jpg

similar documents