5. Nizozemské barokní malířství

Report
Operační program vzdělání pro konkurenceschopnost
1.1. Globální grant:
Zvyšování kvality ve vzdělávání ve Zlínském kraji
PROJEKT CZ.1.07/1.1.08/01.0009
ROZVOJ KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ
NA SOŠ LUHAČOVICE
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Baroko
NIZOZEMSKÉ MALÍŘSTVÍ 17. STOLETÍ
Text a fotodokumentace
 Text: Alena Kroupová
 Foto: Karel Milička
 Fotodokumentace: www.wikipedia.com
Nizozemské malířství 17. století
 Charakteristika:
 16. – 17. století – velký





společenský převrat v Nizozemí
1570 - vzpoura šlechty (Vilém
Oranžský) proti Filipovi II.
Habsburskému
1572 - všeobecné povstání v
severních provinciích
rozdělení území
Flandry (jih, Belgie) bohatá
šlechta uznala habsburskou
nadvládu - katolicismus
Utrechtská unie (Spojené
nizozemské provincie na severu,
dnešní Holandsko) pod vedením
Viléma – první buržoazní
republika, protestantismus
Dobové mapy rozděleného Nizozemska a ve výřezu Spojené nizozemské provincie
Vlámské
malířství
Charakteristika
katolická provincie
bohaté území
radikální baroko
rozvoj malířství, které
hledalo své kořeny v
italských vzorech
Peter Paul Rubens: Stavění kříže
Vlámské
malířství
Peter Paul Rubens
(1577 – 1640)
vzešel z antverpské
školy
vzdělaný diplomat
zkušenosti z italských
studií v Mantově
Autoportrét
návrat do Antverp
(1609)
bohatství a sláva
Umělcův dům v Antverpách
Vlámské
malířství
Peter Paul Rubens
(1577 – 1640)
raná plátna – tmavé
barvy, postavy z nich
vystupují
návaznost na italskou
renesanci
postupně prosvětlovány
uvolnění kompozice,
větší dramatičnost
Snímání z kříže, oltářní obraz pro katedrálu Matky Boží v Antverpách
Vlámské
malířství
Peter Paul Rubens
(1577 – 1640)
pozdější plátna
zalidňuje množstvím
figur – přehlednost
práce celé tvůrčí dílny
Rubens domalovává
pouze hlavní figury a
dělá poslední korektury
Adam a Eva
Poslední přijímaní sv. Františka z Assisi
Vlámské
malířství
Peter Paul Rubens
(1577 – 1640)
zaměření portréty
po smrti ženy Izabely
(viz obraz) vstupuje do
diplomatických služeb
nové manželství s
šestnáctiletou Helenou
Fourmentovou
nejčastější modelka
Malíř a jeho první že
Vlámské
malířství
Peter Paul Rubens
(1577 – 1640)
nové manželství s
šestnáctiletou Helenou
Fourmentovou
nejčastější modelka
velká šíře dalších
námětů
Helena s dětmi a
Helena jako Venuše v zrcadle
Vlámské
malířství
Peter Paul Rubens
(1577 – 1640)
mytologické scény
s množstvím aktů
nádherné barvy, citový
vztah k životu a jeho
krásám
v některých oblastech
vytýkána však i
povrchnost
Tři Grácie, z oslavného cyklu pro Marii Medicejskou
Vlámské
malířství
Peter Paul Rubens
(1577 – 1640)
portréty významých
osobností i blízkých lidí
Infantka Isabella Clara Eugenia, regentka jižního Nizozemí
Vlámské
malířství
Peter Paul Rubens
(1577 – 1640)
krajiny
žánrové obrazy
lovecké výjevy
Zahrada lásky
Vlámské
malířství
Peter Paul Rubens
(1577 – 1640)
náboženské scény a
historické výjevy plné
dramatičnosti a napětí
Rubensova výtvarná
dílna vychovala celo
řadu vynikajících
osobností
Vraždění neviňátek
(1577 – 1640)
Vlámské
malířství
Anthonis van Dyck
(1599 – 1641)
kultivované portréty
Trojportrét Karla I.
Autoportrét se slunečnicí
Vlámské
malířství
Anthonis van Dyck
(1599 – 1641)
žánrové obrázky
spojené s portréty
šlechticů
Král Karel I. na lovu
Vlámské
malířství
Jan Fyt
(1611 – 1661)
zvířata a zátiší se zvířaty
Úlovek
Velký pes
Vlámské
malířství
Frans Snyders
(1579 - 1657)
Lov na kance
Anthonis van Dyck: Portrét malíře s manželkou
Vlámské
malířství
Jacob Jordaens
(1579 - 1657)
drsný realista,
konkurent Rubense
Autoportrét s rodinou
Prométheus
Holandské
malířství
Charakteristika:
střízlivější a
protestantsky přisnější
malíři portrétů, zátiší,
krajinomalby a
žánrových obrazů
částečný odklon od
ortodoxního pohledu na
náboženská a
mytologická témata
Rembrandt: Kristus na rozbouřeném jezeře v Galileji
Holandské
malířství
Frans Hals
(1581/5 – 1666)
zakladatel tradice
portrétu, vliv Rubense
na tzv. skupinový
portrét zachycující
okamžitý dojem
Oslava důstojníků Svatojiřské gildy
Autoportrét malíře
Holandské
malířství
Frans Hals
(1581/5 – 1666)
na portrétech se jeho
postavy smějí, mluví,
gestikulují
roztěkaná kompozice
vysoká barevnost
Masopustní prostopášníci
Maur
Veselý piják
Čarodějnice
Holandské
malířství
Frans Hals
(1581/5 – 1666)
později zklidnění
obliba lidových typů
omezení barevnosti
a dramatičnosti výjevů
Cikánka
Šašek s loutnou
Portrét ženy
Holandské
malířství
Frans Hals
(1581/5 – 1666)
padesátá léta – rozchod
s měšťanským vkusem
pravdivé portréty
s omezenou barevností
šedá, černá, okrová, bílá
Mužské představenstvo chudobince v Haarlemu
Holandské
malířství
Frans Hals
(1581/5 – 1666)
závěr díla neuznání,
chudoba
vrcholná díla malířství
postavy vycházejí z
temnoty pozadí
mluví pouze tváře a
ruce
vliv na impresionisty
Ženské představenstvo chudobince v Haarlemu
Holandské
malířství
Rembrandt van Rijn
(1606 – 1669)
největší osobnost
nadčasovost lidského
snažení
nelehký život, ztráta
milované ženy Saskie a
dětí
nemoci a osamělost ve
stáří, osudovost umění
Autoportrét, 1660
Holandské
malířství
Rembrandt van Rijn
(1606 – 1669)
období 1632 – 1642
bylo nejšťastnějším
velký dům, plno
zakázek přinášející
bohatství
rodinné štěstí
Dvojportrét malíře s manželkou Saskií
Holandské
malířství
Rembrandt van Rijn
(1606 – 1669)
Anatomie doktora Tulpa
Holandské
malířství
Rembrandt van Rijn
(1606 – 1669)
skupinový portrét
období vrcholu tzv.
holandského zlatého
věku
významný vystižením
světla a stínu a
nenuceným pohybem
hlavní motivy: dva
důstojníci v popředí a
malá dívka nesoucí
mrtvé kuře (symbol
porážky nepřítele)
Noční hlídka neboli Posádka kapitána Franse Banninga Cocqa a Willema van Ruytenburcha
Holandské
malířství
Rembrandt van Rijn
(1606 – 1669)
mylný dojem noční
scény – pozdější nátěr
tmavým lakem
Kopie zhotovená před ořezáním v 17. století
Rekonstrukce původní verze obrazu
Holandské
malířství
Rembrandt van Rijn
(1606 – 1669)
po smrti Saskie krátký
úpadek , družka Hendrikje
– obchod s uměleckými
předměty
Hendrikje jako Sarah
Hendrikje při koupeli v řece
Hendrijke jako Batšeba v koupeli
Holandské
malířství
Rembrandt van Rijn
(1606 – 1669)
biblické náměty
pojímal jako osudy lidí,
kteří prožívají zlomové
okamžiky v životě
David s Goliášovou hlavou před Saulem
Autoportrét , 1669
Holandské
malířství
Rembrandt van Rijn
(1606 – 1669)
autoportréty, kterých
vytvořil 60 a zmapoval
jimi celý svůj život
Autoportrét, 1830
Autoportrét, 1840
Holandské
malířství
Rembrandt van Rijn
(1606 – 1669)
pozdní dílo
klid, hluboká moudrost
malířsky bohaté
uvolněný rukopis
Židovská nevěsta
Holandské
malířství
Rembrandt van Rijn
(1606 – 1669)
malířsky bohaté
uvolněný rukopis
procítěné náměty
s gesty pokání
Návrat ztraceného syna
Holandské
malířství
Rembrandt van Rijn
(1606 – 1669)
Rembrandtovy kresby
krajina lidových typů
grafické práce (lepty)
lept Kristus uzdravující nemocné
lept Tři kříže
Holandské
malířství
Rembrandtovi
následovníci
17. století – nebývalý
zájem o umění
v bohatém Holandsku
vysoká úroveň
malířských dílen
zachycení krajiny
Jan van Goyen: Moře v Haarlemu
Holandské
malířství
Jan van Goyen
(1596-1656)
skutečná,
neidealizovaná
holandská krajina
zájem o zachycení
oblohy
země nebo moře
zachycuje pouze pruh
v dolní části obrazu
Říční krajina s rybáři
Holandské
malířství
Jacob Ruisdael
(asi 1628 – 1682)
barevně bohatší
krajina ve stylu
barokního romantismu
vliv na romantické
krajináře 19. století
Židovský hřbitov
Holandské
malířství
Pieter Claesz
(1596/1597 – 1661)
představitel malby
zátiší, složených z
předmětů denní
potřeby, zpočátku
malovaná v jednom
barevném tónu
od pol. 17. stol.
barevnější a zachycující
přepychových předmětů
Zátiší s pohárem a svíčkou
Holandské
malířství
Pieter de Hooch
(1629– 1684)
žánrové obrázky –
každodenní život
zavádí nás do
měšťanského interiéru
lidé se věnují své
obyčejné práci nebo se
baví
Ženy popíjející s vojáky
Holandské
malířství
Jan Vermeer
van Delf
(asi 1632 – 1675)
vrchol tohoto žánru,
malíř světla a poklidu
namaloval i pohled na
své město, v němž
bydlel
Pohled na Delfy
Umělcova signatura
Holandské
malířství
Jan Vermeer
van Delf
(asi 1632 – 1675)
rané období –
náboženské motivy,
velmi uměřené a
zlidštěné
u nich skvělá malířská
technika
celkem zůstalo asi 40
obrazů
Kristus v domě Marie a Marty
Holandské
malířství
Jan Vermeer
van Delf
(asi 1632 – 1675)
Voják a smějící se dívka
prostý interiér svého
ateliéru, zpočátku
žánrové motivy později
vystřídal stylizovaný
portrét
okno na levé straně
častý barevný souzvuk
modrá, žlutá, bílá a
černá, typické pro
holandské interiéry
U kuplířky
Mladá dívka se džbánem na vodu
Holandské
malířství
Jan Vermeer
van Delf
(asi 1632 – 1675)
nejčastější motiv
dívka, která provádí
nějakou činnost (nalévá
mléko, píše dopis, hraje
na hudební nástroj
apod.
Mlékařka
Holandské
malířství
Jan Vermeer
van Delf
(asi 1632 – 1675)
častý barevný souzvuk
modrá, žlutá, bílá a
černá, typické pro
holandské interiéry
Dívka čtoucí dopis
Krajkářka
Holandské
malířství
Jan Vermeer
van Delf
(asi 1632 – 1675)
výjimečně jsou
vyobrazení muži
zvláštní povolání
zahledění do své práce
Astronom
Holandské
malířství
Jan Vermeer
van Delf
(asi 1632 – 1675)
obrazy vypracovány do
nejmenších detailů
(koberce mají pestré
vzory, mapy jsou přesně
podle předlohy)
přitom mají obrazy
přísnou, matematicky
propočítanou
kompozici
Geograf
Holandské
malířství
Jan Vermeer
van Delf
(asi 1632 – 1675)
někdy se na plátnech
objevuje muž a žena při
nějaké činnosti
mnohdy se hledá nějaké
symbolický motiv
obrazy nejsou historiky
umění jednoznačně
vysvětlovány
V ateliéru
Holandské
malířství
Jan Vermeer
van Delf
(asi 1632 – 1675)
postavy se někdy
ztrácejí v pozadí
nejpozoruhodnějším
aspektem na nich je
perspektiva
meditativní nálada a
harmonie
Hodina hudby
Holandské
malířství
Jan Vermeer
van Delf
(asi 1632 – 1675)
malba portrétů nemá za
úkol zachytit určitou
podobu
tváře zachycují určité
vlastnosti a charaktery
Dívka v červeném klobouku
Dívka s perlovou náušnicí
Holandské
malířství
Jan Vermeer
van Delf
(asi 1632 – 1675)
finanční problémy
zřejmě značně narušily
umělcovu psychiku
maloval ještě méně než
dřív
obavy o budoucnost se
projevily na jeho
zdravotním stavu a
předčasnou smrtí
Alegorie víry
Nizozemské malířství 17. století
Kontrolní otázky:
 Jaké proudy v nizozemském malířství
rozlišujeme?
 Kdo jsou jejich hlavní představitelé?
 Co podnítilo jejich rozdílný vývoj?
 Kterým rozhodujícím námětům se oba
proudy věnují?
 Jakým odlišným způsobem ztvárňují
oba směry biblické nebo mytologické
motivy?
 Kterému představiteli nizozemského
malířství patří asi obraz vlevo a podle
jakých znaků bychom mohli autorství
určit?

similar documents