Voorstel PowerPoint-template

Report
INDELING OUDERAVOND
 Welkom - directeur bovenbouw
 Organisatie Bovenbouw – teamleider
 De rol van het decanaat – teamleider
 Gelegenheid tot het stellen van vragen
 Kennismaking met de mentor
DE TEAMLEIDER
Onderwijs
LEERLING
Personeel
Organisatie
ORGANISATIE
VAN HET ONDERWIJS
IN DE BOVENBOUW
BELANGRIJKE BEGRIPPEN






Tweede Fase
PTA-reglement + examendossier
Studiehuis
CUP-programma + z-uren
Magister
Decanaat
Tweede Fase
PTA-reglement + examendossier
Studiehuis
CUP-programma + z-uren
Magister
Decanaat
 Profielen
gemeenschappelijk deel
profieldeel
profielkeuzedeel
keuze
examenvak
 Schoolexamen (SE) en Centraal schriftelijk examen (CSE)
 Nieuwe zak/slaagregeling
Tweede Fase
PTA-reglement + examendossier
Studiehuis
CUP-programma + z-uren
Magister
Decanaat
 PTA-reglement: toetsen, tijdstippen en weging
 examentoetsen en voortgangstoetsen
 herkansing van examentoetsen
 controle overzicht examendossier
Tweede Fase
PTA-reglement + examendossier
Studiehuis
CUP-programma + z-uren
Magister
Decanaat
ROOSTER
Klassikaal
Z-uren
Tweede Fase
PTA-reglement + examendossier
Studiehuis
CUP-programma + z-uren
Magister
Decanaat
 ContactUrenPlanner (CUP)
 Elke week z-uren kiezen via CUPWEB
 Controle door teamleider
Voorbeeld Cup-rooster
Tweede Fase
PTA-reglement + examendossier
Studiehuis
CUP-programma + z-uren
Magister
Decanaat
MAGISTER




NAW gegevens
Aanwezigheid
Agenda
Cijfers
Agenda in Magister
Aanwezigheid in Magister
Cijfers in Magister
Tweede Fase
PTA-reglement + examendossier
Studiehuis
CUP-programma + z-uren
Magister
Decanaat
Begeleiding bij het keuzeproces in de bovenbouw




Mentor + Qompas
Vakdocenten
Decaan Havo: Mevr. v.d. Hurk
Ouders/verzorgers (familie, vrienden)
Mogelijkheden m.b.t. studie- en
beroepskeuze in 2011/2012
30 september en
1 oktober
Onderwijsbeurs
(beursgebouw in Eindhoven)
19 oktober
Voorlichtingsavond Fontys Hogescholen
15 november
Voorlichtingsavond HBO
Stedelijk College Eindhoven
14 februari
Beroepenavond
En verder ….
20 maart
Voorlichting studiefinanciering;
locatie: Pleincollege Sint-Joris
10 februari
Oriëntatiedag Fontys Hogescholen
Vanaf week 12
Qompas-studeren in de mentorles
Najaar/voorjaar
Voorlichtingsdagen/open dagen
Hele jaar door:
Meeloopdagen
Hele jaar door
Gesprek met decaan
Onder andere informatie over:
Keuzekalender (studiekeuzeactiviteiten)
Toelating naar HBO
Lotingsstudies
Toelatingseisen hbo
Mogelijkheid decaan te mailen
Mogelijkheid tot inloggen vanaf 1 oktober.
Belangrijke data
 Activiteitendag ‘Op Noord’: 30 september
 Toetsweken in november/januari/april/juni
 Ouderavonden in november/februari/april
 Informatieavond reizen: 4 oktober
Overstap
Havo 5
VWO 5

similar documents