musiikin_teoriaa_seiskoille2012

Report
Musiikin teoriaa seiskoille
Nuottiavaimet
G-avain eli sopraanoavain on yleisin
nuottiavain.
Se määrää g-nuotin paikan
nuottiviivaston toiselle viivalle.
c-d-e-f-g-a-h
Yleisimmät nuottien paikat g-avaimella:
F-avain
F-avain eli bassoavain on yleinen
nuottiavain.
Se määrää f-nuotin paikan nuottiviivaston
neljännelle viivalle.
Yleisimmät nuottien paikat f-avaimella:
Sävelnimet G-avaimella
Pieni oktaaviala
1-viivainen oktaaviala
c1 d1 e1 f1 g1 a1 h1
g
a
h
2-viivainen oktaaviala
c2 d2 e2 f2 g2 a2 h2
Sävelnimet F-avaimella
Suuri oktaaviala
C D E F G A H
Pieni oktaaviala
c
d
e
f
g
a h
Nuottien lisämerkit
Ylennysmerkki
• nostaa nuotin säveltasoa puoli sävelaskelta
• nuotin nimeen lisätään pääte -is
• cis-dis-eis-fis-gis-ais-his
Alennusmerkki
• laskee nuotin säveltasoa puoli sävelaskelta
• nuotin nimeen lisätään pääte -es tai -s
• h alennettuna on b
• ces-des-es-fes-ges-as-b
Tahtilajit
• Kaksi neljäsosaa tahtilaji
Neljäsosasyke jäsentyy pieniin ryhmiin,
tahteihin. Tahdit erotetaan tahtiviivalla. Tahdin
alussa on painotus eli korollinen tahtiosa.
2/4 tahti voi koostua esim. seuraavasti:
• Kolme neljäsosaa tahtilaji
Kolme neljäsosaa tahtilajia käytetään mm.
valsseissa ja menueteissa.
Esim.
• Neljä neljäsosaa tahtilaji muodostuu kahdesta
2/4 tahdista. Tahdissa on siten korostus alussa
ja puolivälissä.
Esim.
• Kuusi kahdeksasosaa tahtilaji muodostuu
kahdesta 3/8 tahdista, esim.
+
• Tahdissa on siten kaksi korostusta: alussa ja
keskellä. Esim.
Intervalli
• Intervalliksi nimitetään kahden sävelen välistä
etäisyyttä toisistaan.
Intervallit
• Intervallit pienimmästä suurimpaan ovat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
priimi
sekunti
terssi
kvartti
kvintti
seksti
septimi
oktaavi
Intervalleilla mitataan viivastolle
kirjoitettujen nuottien välisiä
etäisyyksiä.
Intervallin nimi on sama alhaalta ylöspäin tai ylhäältä alaspäin.

similar documents