کارگاه آموزشی خانه های هوشمد،چشم اندازها و چالشها

Report
‫خانه های هوشمند‬
‫‪1‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬خانه های هوشمند و نیاز های گوناگون‬
‫‪‬‬
‫کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خانه هوشمند و کنترل از راه دور‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کاهش قیمت برق مصرفی‬
‫کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند‬
‫استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها‬
‫ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن‬
‫نمایشگر خانگی‬
‫خانه ایمن‬
‫‪‬‬
‫سیستم امنیتی در خانه های هوشمند‬
‫‪ ‬معماری خانه هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪2‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انواع ساختار کنترلر مرکزی‬
‫روش های گوناگون ارتباط داخلی‬
‫پیاده سازی ‪PLC‬‬
‫نرم افزار‪HomeControl‬‬
‫کاهش قیمت برق مصرفی‬
‫تعدیل پیک برق مصرفی‬
‫‪3‬‬
‫تعدیل پیک برق مصرفی‬
‫‪ ‬برنامه ریزی وسایل منزل‬
‫‪ ‬تشخیص توان راکتیو‬
‫‪ ‬روش های مبتنی بر مقایسه‬
‫‪4‬‬
‫برنامه ریزی وسایل منزل‬
‫نخست باید وسایلی را که برنامه آن ها قابل تغییر است شناسایی و مصرفشان را‬
‫مانیتور کنیم‪:‬‬
‫‪ ‬لباسشویی‬
‫‪ ‬ظرف شویی‬
‫‪ ‬کولر‬
‫‪ ‬گرمایش‬
‫‪ ‬چراغ های چند شاخه‬
‫‪5‬‬
‫برنامه ریزی وسایل منزل‬
‫چند مثال از وسایلی که این قابلیت را ندارند‪:‬‬
‫• تلویزیون‬
‫• چراغ های تک المپی مثل سرویس های بهداشتی‬
‫• یخچال و فریزر‬
‫• مایکروفر‬
‫• اتو‬
‫‪6‬‬
‫برنامه ریزی وسایل منزل‬
‫دو روش برای کاهش مصرف اینگونه وسایل وجود دارد‪:‬‬
‫• برنامه ریزی و تعیین زمان روشن شدن‬
‫• کاهش مصرف برخی وسایل در زمان اوج مصرف‬
‫‪7‬‬
‫برنامه ریزی و تعیین زمان روشن شدن‬
‫• این روش مربوط به وسایلی است که زمان روشن کردن آن ها قابل تغییر است‪ .‬مانند‬
‫ماشین لباس شویی‬
‫• تعیین زمان روشن شدن بر اساس‪:‬‬
‫– قیمت برق‬
‫– نیاز مصرف کننده‬
‫•‬
‫‪8‬‬
‫برای برخی وسایل مثل اتو می توان زمان مناسب مصرف را به کاربر پیشنهاد داد‪.‬‬
‫برنامه ریزی وسایل منزل‬
‫دو روش برای کاهش مصرف اینگونه وسایل وجود دارد‪:‬‬
‫• برنامه ریزی و تعیین زمان روشن شدن‬
‫• کاهش مصرف برخی وسایل در زمان اوج مصرف‬
‫‪9‬‬
‫کاهش مصرف برخی وسایل در زمان اوج مصرف‬
‫• برخی وسایل حتما باید استفاده شوند و مصرفشان تنها قابل کاهش است‪:‬‬
‫– وسایل گرمایش ی و سرمایش ی‬
‫– چراغ های چند شاخه‬
‫‪10‬‬
‫تعدیل پیک برق مصرفی‬
‫‪ ‬برنامه ریزی وسایل منزل‬
‫‪ ‬تشخیص توان راکتیو‬
‫‪ ‬روش های مبتنی بر مقایسه‬
‫‪11‬‬
‫تشخیص توان راکتیو‬
‫• کنتورهای جدید قابلیت محاسبه توان راکتیو مصرفی را دارند‪.‬‬
‫• با اندازه گیری اختالف فاز جریان و ولتاژ می توان توان راکتیو هر دستگاه را محاسبه نمود‪.‬‬
‫• در صورت مشاهده مصرف توان راکتیو می توان با قرار دادن خازن مناسب این نوع از‬
‫مصرف را کاهش داد‬
‫‪12‬‬
‫تعدیل پیک برق مصرفی‬
‫‪ ‬برنامه ریزی وسایل منزل‬
‫‪ ‬تشخیص توان راکتیو‬
‫‪ ‬روش های مبتنی بر مقایسه‬
‫‪13‬‬
‫روش های مبتنی بر مقایسه‬
‫مقایسه الگوی یک واحد با سایر واحد های مشابه در یک مجموعه مسکونی‬
‫• بحث های مربوط به امنیت اطالعات شخص ی‬
‫• مقایسه بر اساس میزان مصرف برق در‪:‬‬
‫– روشنایی‬
‫– گرمایش و سرمایش‬
‫• مقایسه بر اساس هزینه مصرف برق‬
‫– برنامه ریزی و کاهش پیک مصرف‬
‫‪14‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬خانه های هوشمند و نیاز های گوناگون‬
‫‪‬‬
‫کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خانه هوشمند و کنترل از راه دور‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کاهش قیمت برق مصرفی‬
‫کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند‬
‫استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها‬
‫ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن‬
‫نمایشگر خانگی‬
‫خانه ایمن‬
‫‪‬‬
‫سیستم امنیتی در خانه های هوشمند‬
‫‪ ‬معماری خانه هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪15‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انواع ساختار کنترلر مرکزی‬
‫روش های گوناگون ارتباط داخلی‬
‫پیاده سازی ‪PLC‬‬
‫نرم افزار‪HomeControl‬‬
‫کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند‬
‫مانیتور کردن مصرف انرژی در طول شبانه روز‬
‫کاهش مصرف انرژی‬
‫جا به جایی بازه های اوج مصرف انرژی‬
‫‪16‬‬
‫مانیتور کردن مصرف انرژی‬
‫‪ ‬چیزی را که نشود اندازه گرفت نمی شود کنترل کرد‪.‬‬
‫‪ ‬مشخص کردن افزایش یا کاهش مصرف انرژی‬
‫‪ ‬روند کلی مصرف انرژی در دوره های زمانی (روزانه‪ ،‬ماهانه و ‪)...‬‬
‫‪ 5 ‬تا ‪ 15‬درصد کاهش مصرف انرژی‬
‫‪ ‬ایجاد امکان مانیتور کردن مصرف کل خانه‬
‫‪ ‬مانیتور کردن مصرف هر یک از وسایل برقی‬
‫لود روزانه مصرف انرژی ماشین ظرف شویی‬
‫‪12%‬‬
‫‪10%‬‬
‫‪8%‬‬
‫‪17‬‬
‫‪6%‬‬
‫‪4%‬‬
‫‪2%‬‬
‫‪0%‬‬
‫‪24‬‬
‫‪23‬‬
‫‪22‬‬
‫‪21‬‬
‫‪20‬‬
‫‪19‬‬
‫‪18‬‬
‫‪17‬‬
‫‪16‬‬
‫‪15‬‬
‫‪14‬‬
‫‪13‬‬
‫‪12‬‬
‫‪11‬‬
‫‪10‬‬
‫‪9‬‬
‫‪8‬‬
‫‪7‬‬
‫‪6‬‬
‫‪5‬‬
‫‪4‬‬
‫‪3‬‬
‫‪2‬‬
‫‪1‬‬
‫مانیتور کردن مصرف انرژی‬
‫‪ ‬امکان برنامه ریزی و یادگیری با استفاده از رکوردهای مصرف انرژی‬
‫جهت کاهش دادن قیمت انرژی مصرفی‬
‫‪ ‬امکان پیش بینی مصرف در صورت تغییر برنامه کنترل مصرف انرژی‬
‫‪ ‬بهینه سازی مصرف انرژی‬
‫‪ ‬بیشترین هزینه انرژی مصرفی مربوط به چیست و راهکار اصال ح آن‬
‫‪ ‬پیدا کردن نشت انرژی‬
‫‪18‬‬
‫ابزار اندازه گیری مصرف‬
‫‪ ‬اندازه گیری جریان‬
‫‪ ‬اندازه گیری ولتاژ‬
‫‪ ‬اختالف فاز‬
‫‪ ‬اندازه گیری مصرف اکتیو و پسیو‬
‫‪ ‬نمونه برداری ولتاژ و جریان‬
‫‪ ‬انتقال اطالعات به واحد کنترل مرکزی‬
‫‪19‬‬
‫ابزار های اندازه گیری – دما‬
‫‪ ‬سنسور های دمای داخلی و بیرونی‬
‫‪ ‬اندازه گیری دما و رطوبت محیط‬
‫‪ ‬اندازه گیری دمای آب گرم‪ ،‬استخر و یا جکوزی‬
‫‪ ‬انتقال اطالعات به واحد کنترل مرکزی‬
‫‪ ‬استفاده از سنسور های مختلف تماس ی و غیر تماس ی‬
‫‪20‬‬
‫ابزار های اندازه گیری – نور‬
‫•‬
‫اندازه گیری میزان روشنایی محیط بیرونی‬
‫•‬
‫اندازه گیری میزان روشنایی محیط های داخلی خانه‬
‫•‬
‫تنظیم روشنایی با توجه به روشنایی محیط بیرونی‬
‫•‬
‫انتخاب سنسور مناسب بر اساس کارایی مورد نظر‬
‫•‬
‫انتقال اطالعات به واحد کنترل مرکزی‬
‫‪21‬‬
‫کاهش مصرف مرتبط با نور‬
‫‪ ‬کنترل روشنایی مکان ها با توجه به حضور یا عدم حضور افراد‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫کنترل میزان روشنایی چراغ ها با توجه به نور محیط بیرونی‬
‫•‬
‫‪22‬‬
‫سنسور های تشخیص حضور افراد‪:‬‬
‫• سنسور های حرکتی‪ :‬مناسب برای راهرو ها‪ ،‬راه پله و ‪...‬‬
‫• سنسورهای حرارتی‪ :‬مناسب برای اتاق ها و ‪...‬‬
‫در طول روز الزم نیست همه ی چراغ ها و با تمام توان خود روشن باشند‬
‫کاهش مصرف مرتبط با نور‬
‫‪‬‬
‫کنترل میزان نور ورودی به داخل خانه‬
‫•‬
‫‪‬‬
‫در صورتی که نور محیط مناسب است‬
‫ایجاد پروفایل های مختلف کاری برای روشنایی خانه‬
‫• مطالعه‬
‫• دیدن تلویزیون‬
‫• خواب‬
‫• ‪....‬‬
‫‪23‬‬
‫کاهش مصرف مرتبط با دما‬
‫‪ ‬تنظیم اتوماتیک دمای درون خانه روی درجه حرارت مشخص‬
‫•‬
‫باعت کنترل مصرف و عدم روشن بودن دائم سیستم گرمایش یا سرمایش‬
‫‪ ‬امکان یادگیری از کاربر با توجه به دماهای مورد عالقه او و همچنین در‬
‫زمان هایی که فراموش می کند سیستم را خاموش یا روشن کند‪.‬‬
‫•‬
‫عدم اتالف انرژی به دلیل اشتباهات انسانی‬
‫‪ ‬انتخاب دمای بهینه با توجه به دمای محیط بیرونی‬
‫‪ ‬امکان کنترل سیستم به صورت ریموت‬
‫‪‬‬
‫‪24‬‬
‫تنظبم دما‪ ،‬روشن و خاموش کردن سیستم در صورت فراموش ی‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬خانه های هوشمند و نیاز های گوناگون‬
‫‪‬‬
‫کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خانه هوشمند و کنترل از راه دور‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کاهش قیمت برق مصرفی‬
‫کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند‬
‫استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها‬
‫ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن‬
‫نمایشگر خانگی‬
‫خانه ایمن‬
‫‪‬‬
‫سیستم امنیتی در خانه های هوشمند‬
‫‪ ‬معماری خانه هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪25‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انواع ساختار کنترلر مرکزی‬
‫روش های گوناگون ارتباط داخلی‬
‫پیاده سازی ‪PLC‬‬
‫نرم افزار‪HomeControl‬‬
‫استفاده از شبکه موبایل در هوشمند‬
‫سازی خانه ها‬
‫کاربرد ها‬
‫پیاده سازی‬
‫پروتکل های ارتباطی‬
‫اعتبار سنجی‬
‫‪26‬‬
‫کاربرد شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه‬
‫‪ ‬برای هوشمند سازی خانه در کاربرها و مکان های مختلف از زیرساخت های‬
‫مختلفی استفاده شده است‪ .‬یکی از مهمترین و در دسترس ترین آن ها شبکه‬
‫‪ GSM‬و موبایل است‪.‬‬
‫‪ ‬از قابلیت های این شبکه می توان در جهت دستور گیری از کاربر و گزارش دهی‬
‫به وی استفاده کرد‪.‬‬
‫‪27‬‬
‫قابلیت های شبکه موبایل و کاربرد ها در خانه ی هوشمند‬
‫‪ ‬ارسال پیامک‬
‫‪ ‬برقراری تماس‬
‫‪ ‬اینترنت ‪GPRS‬‬
‫‪28‬‬
‫به طور مثال با تماس با سیستم‬
‫کنترل کننده ی مرکزی و وارد‬
‫کردن کد های خاص ی که هر‬
‫کدام مربوط به بخش ی از سیستم‬
‫است می توان قسمت های‬
‫مختلف خانه را کنترل کرد و یا از‬
‫‪.‬ضعیت فعلی آن ها مطلع شد‪.‬‬
‫سیستم پیام کوتاه‬
‫‪‬‬
‫پیام کوتاه در زندگی امروزی بسیار استفاده می شود و تقریبا هر کس ی به آن دسترس ی دارد‬
‫کاربر می تواند با استفاده از بستر شبکه موبایل به مرکز کنترل خانه ی هوشمند پیام کوتاه ارسال‬
‫کند و یک سری اطالعات را با یکدیگر رد و بدل کنند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫پیامک ها حاوی دو نوع اطالعات خواهند بود‪:‬‬
‫‪ .1‬دستورات و فرامین (از کاربر به کنترلر)‬
‫‪‬‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫خاموش یا روشن کردن قابیلت های خانه‬
‫تنظیم مشخصات این قابلیت ها‬
‫…‬
‫‪ .2‬گزارش ها و وضعیت ها‬
‫‪.1‬‬
‫‪.2‬‬
‫‪.3‬‬
‫‪.4‬‬
‫‪.5‬‬
‫‪29‬‬
‫‪.6‬‬
‫‪.7‬‬
‫وضعیت سنسور های موجود‬
‫وضعیت روشنایی و چراغ های خانه‬
‫وضعیت سیستم تهویه مطبوع‬
‫وضعیت درها (باز بودن‪ ،‬بسته بودن‪ ،‬قفل بودن) (اطزاعات امنیتی)‬
‫کنترل و گزارش ورود و خروج افراد له خصوص فرزندان‬
‫تماس هایی که با منزل گرفته شده یا افرادی که به منزل مراجعه کرده اند‪.‬‬
‫…‬
‫برقراری تماس‬
‫‪ ‬تماس با کنترلر مرکزی خانه هوشمند با استفاده از تلفن همراه یا ثابت‬
‫‪ ‬کارکرد و نحوه ی تبادل اطالعات در این سیستم نیز مانند سیستم پیام کوتاه‬
‫می باشد به عالوه ی ویژگی های اضافی‪:‬‬
‫‪30‬‬
‫• تلفن های بدون پاسخ و پیام های دستگاه پیغام گیر‬
‫می تواند در پشت خط برای کاربر پخش شود‪.‬‬
‫• آیفن خانه می تواند قابلیت ضبط پیام را داشته‬
‫باشد و در صورت نیاز این پیام ها نیز میتواند برای‬
‫کاربر در پشت خط تلفن پخش شوند‪.‬‬
‫• گزارش ها و وضعیت فعلی خانه و تنظیمات مورد‬
‫درخواست کاربر می تواند با استفاده از گزارش صوتی‬
‫به کاربر ارائه شوند‪.‬‬
‫‪INTERNET AND GPRS‬‬
‫‪‬‬
‫امروزه اینترنت بسیار فراگیر شده و کاربردهای آن در همه زمینه های مختلف زندگی گسترده شده و‬
‫ارتباطات با این بستر بسیار آسان و سریع گشته است‪.‬‬
‫کاربر می تواند با استفاده از شبکه گسترده اینترنت (چه از طریق موبایل و چه از طریق کامپیوتر‬
‫شخص ی) و با دسترس ی به ای‪-‬میل شخص ی اش به مرکز کنترل خانه هوشمند متصل شده و‬
‫فرمانهایی را صادر کند‪.‬‬
‫‪ -1‬فرمان های اجرایی شامل کنترل اجزای متصل به مرکز کنترل خانه هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪ -2‬فرمان های اعالم وضعیت اجزای متصل به مرکز کنترل خانه هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪31‬‬
‫استفاده از گوش ی های هوشمند در خانه هوشمند‬
‫‪‬‬
‫ویژگی های ذکر شده برای سیستم برقراری تماس‪ ،‬سیستم پیام کوتاه و یا اینترنت‬
‫‪ GPRS‬همگی می توانند در داخل نرم افزار های گوش ی موبایل مجتمع شوند‪.‬‬
‫چه گوش ی های هوشمند کنونی و چه گوش ی های قدیمی تر با سیستم عامل هایی‬
‫مثل ‪ symbian‬و ‪java‬‬
‫این نرم افزار تعاملی قابلیت های موجود در خانه ی هوشمند را در قالب یک نرم‬
‫افزار در آورده و دستورات با استفاده از پروتکل مشخص ی تبدیل به داده های‬
‫پیام کوتاه و یا تماس می وشند و با استفاده از شبکه ی موبایل به کنترلر انتقال‬
‫داده می شوند‪ .‬و یا با استفاده از شبکه ی ‪ wifi‬داخلی خانه به کنترلر ارسال‬
‫شوند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫همچنین گزارشات کنترلر نیز می توانند به همین طریق به کاربر ارسال شوند و در‬
‫نرم افزار در قالب یک ‪GUI‬نمایش داده شوند‪.‬‬
‫‪‬‬
‫‪32‬‬
‫پیاده سازی شبکه ‪GSM‬‬
‫‪ ‬بسیاری از شبکه های موبایل در حال حاضر برای تست و آزمایش‬
‫کارکرد سیستم خود از ماژول های آماده ی ‪ SIM300‬و یا‬
‫‪ SIM900‬استفاده می کنند‬
‫‪ ‬این ماژول ها پروتکل های شبکه ی ‪ GSM‬و سیگنالینگ های‬
‫مربوط به الیه ی فیزیکی را برای یک سیم کارت مشخص ایجاد می‬
‫کند و از طریق آن ارتباط با شبکه ی ‪ GSM‬ایجاد می شود‪.‬‬
‫‪ ‬بعد از برقراری ارتباط با شبکه ی ‪ GSM‬با استفاده از ارتباط‬
‫سریال می توان این ماژول را کنترل کرد و یک سری دستورات‬
‫پیش فرض به نام ‪ AT COMMANDS‬برای کنترل ماژول‬
‫مورد استفاده قرار می گیرند‪.‬‬
‫‪33‬‬
‫ساختار ارتباطی ماژول‬
‫‪ ‬ارتباط به صورت سریال‬
‫‪ ‬استفاده از پورت ‪ 9‬تایی سریال‬
‫‪ ‬قابلیت استفاده با انواع مدل های‬
‫دست دادن و سرعت های متفاوت‬
‫‪ ‬امکان ‪ autobaud‬برای تشخیص‬
‫میزان نرخ داده سریال بر روی پورت‬
‫‪ ‬در حالت بدون ‪hand shaking‬‬
‫بدون بیت پریتی سیگنال های ‪rx tx‬‬
‫‪ GND‬و ‪ RTS‬مورد استفاده قرار‬
‫میگیرند‬
‫‪34‬‬
‫پروتکل ارتباطی با ماژول موبایل‬
‫‪ ‬مجموعه دستورات مورد استفاده به نام ‪ATcommands‬‬
‫هستند که با ارسال آن ها به ماژول به صورت سریال امکان باز یابی‬
‫اطالعات و یا اجرای فرامین ارتباطی میسر می شود‪.‬‬
‫‪ ‬نمونه ای ای این دستورات و پاسخ متناسب ماژول در زیر آمده است‪:‬‬
‫‪ATD09352294948;<enter> ‬‬
‫‪ ‬این دستور جهت برقراری تماس با استفاده از شبکه موبایل میباشد‬
‫‪ ‬پیغام های متناسب در صورت اشغال بودن شبکه یا تلفن مورد نظر‪،‬‬
‫و یا برقراری تماس به کاربر داده خواهد شد‪.‬‬
‫‪35‬‬
‫اطالعات مربوط به ارسال پیامک از طریق شبکه‬
‫‪ ‬فرمت دستور ارسالی به این ترتیب خواهد بود‪:‬‬
‫‪AT+CMGS=”09352294948”,129;\r<enter> ‬‬
‫)‪><write your sms here><ctrl+z > (or‬‬
‫>‪<Esc‬‬
‫با اجرای این دستور می توان یک پیامک به شماره مورد نظر ارسال کرد‪ .‬پاسخ‬
‫ماژول که به نوعی ‪ ACK‬خوانده می شود به این صورت خواهد بود و حاوی‬
‫اطالعات مربوط به شماره پیامک ذخیره شده در حافظه نیز می باشد‪.‬‬
‫>‪+CMGS: <value‬‬
‫‪OK‬‬
‫‪36‬‬
‫تست و پیاده سازی‬
‫‪ ‬با استفاده از پنجره ی هایپر ترمینال و برنامه ی ‪ MATLAB‬و میکروکنترلر ها کارایی‬
‫ماژول تست گردید‪ .‬پیاده سازی آن در حال حاضر با استفاده از میکرو کنترلز ها صورت‬
‫گرفته و تمام فرامین و گزارش ها از این طریق ارسال و بازیابی میشوند‪.‬‬
‫‪37‬‬
‫تست و پیاده سازی‬
‫‪38‬‬
‫مثال‪ :‬دریافت پیامک و اجرای دستورات مرتبط‬
‫ارسال پیامک از طریق‬
‫ماژول‬
‫‪39‬‬
‫ارسال به کنترل‬
‫کننده ی ماژول‬
‫اجرای دستورات مورد‬
‫نظر در صورت اعتبار‬
‫داشتن پیامک‬
‫آماده کردن گزارش برای‬
‫پاسخ گویی‬
‫ارسال به واحد مرکزی‬
‫بررس ی پروتکل ها‬
‫پردازش توسط کنترل‬
‫کننده ی ماژول‬
‫دریافت پیامک از‬
‫طریق ماژول‬
‫لیست بعض ی از دستورات مورد استفاده در ماژول‬
‫‪40‬‬
‫پروتکل امنیتی میان ماژول کنترل کننده و کاربر‬
‫‪ ‬هر سیستمی نیاز به امنیت و سلسله مراتب دسترس ی به اطالعات دارد‪.‬‬
‫‪ ‬اطالعات اصلی فقط در اختیار سازنده قرار دارد‪ .‬مانند‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫پروتکل های داخلی‬
‫نحوه ی ارتباط ماژول ها‬
‫و‪...‬‬
‫‪ ‬برای هر قسمت از خانه ی هوشمند نیاز به پروتکل خاص خود وجود دارد‪.‬‬
‫‪‬‬
‫ارتباط داخلی‬
‫ارتباط با شبکه موبایل‬
‫برقراری لینک بین داخل و خارج خانه‬
‫ارتباط با شبکه ی انرژی‬
‫‪‬‬
‫و‪...‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪41‬‬
‫بعض ی پروتکل های مورد استفاده برای اعتبار سنجی‬
‫فرستنده دستورات‬
‫‪ ‬اولین و پیش پا افتاده ترین‪ :‬شماره تلفن همراه کاربر‬
‫‪ ‬ایجاد رمز عبور و رمز کاربری‬
‫‪ ‬ایجاد فرمت خاص ارسال پیام ها‬
‫‪ ‬ایجاد کدینک پبام های ارسالی‬
‫‪ ‬هر یک از موارد فوق در چهار حالت استفاده از شبکه ی موبایل پیاده‬
‫سازی متفاوتی دارند‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪42‬‬
‫‪‬‬
‫ارسال و دریافت پیامک‬
‫برقراری تماس‬
‫استفاده از ‪GPRS‬‬
‫برقراری لینک با استفاده از ‪mobile app‬‬
‫پروتکل امنیتی در حالت استفاده از سرویس پیامک‬
‫‪ ‬به دلیل ذخیره شدن پیامک ها و امکان دسترس ی آسان به تلفن همراه‬
‫فرد دارای اعتبار از امنیت پایین تری برخوردار است‪.‬‬
‫‪ ‬راه های ایمن سازی‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪43‬‬
‫ایجاد رمز عبور و کاربری برای کنترل هر قسمت از خانه – به دلیل استفاده از‬
‫پیامک و ذخیره سازی پیامک ها از امنیت کمتری برخوردار است‬
‫تعیین سوال ها و جواب های مشخص بین کاربر و کنترلر و دادن اعتبار به کاربر‬
‫در صورت درست پاسخ دادن به سواالت (همانند آن چه که در ایمیل های‬
‫استفاده می شود‪).‬‬
‫‪...‬‬
‫پروتکل امنیتی در حالت استفاده از سرویس برقراری‬
‫تماس‬
‫‪ ‬شماره تلفن فرد تماس گیرنده‬
‫‪ ‬ایجاد رمز عبور و کاربری‪ :‬امنیت و اطمینان باال‬
‫‪ ‬تشخیص کلید فشرده شده شر ح داده شده در بخش ارتباط تلفنی‬
‫‪44‬‬
‫پروتکل امنیتی در حالت استفاده از سرویس‬
‫‪MOBILE‬‬
‫‪APP‬‬
‫‪ ‬نرم افزار های موبایل قابلیت استفاده ازشبکه اینترنت‪ ،‬شبکه بی سیم‬
‫و شبکه موبایل را دارند‪.‬‬
‫‪ ‬هر یک از موارد فوق با گوش ی های هوشمند قابل پیاده سازی است‬
‫‪ ‬همچنین نقطه ضعف موجود در بخش رمز عبور در ارتباط پیامکی‬
‫قابل حل است‪.‬‬
‫‪45‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬خانه های هوشمند و نیاز های گوناگون‬
‫‪‬‬
‫کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خانه هوشمند و کنترل از راه دور‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کاهش قیمت برق مصرفی‬
‫کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند‬
‫استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها‬
‫ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن‬
‫نمایشگر خانگی‬
‫خانه ایمن‬
‫‪‬‬
‫سیستم امنیتی در خانه های هوشمند‬
‫‪ ‬معماری خانه هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪46‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انواع ساختار کنترلر مرکزی‬
‫روش های گوناگون ارتباط داخلی‬
‫پیاده سازی ‪PLC‬‬
‫نرم افزار‪HomeControl‬‬
‫ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن‬
‫‪ - ‬مزایای ارتباط تلفنی‬
‫‪ - ‬اصول ارتباط از طریق تلفن‬
‫‪ - ‬ساختار خطوط تلفن و نحوه برقراری ارتباط‬
‫‪ - ‬مدارهای طراحی شده برای برقراری ارتباط و کنترل‬
‫خانه هوشمند از طریق خطوط تلفن‬
‫‪ - ‬مسایل مربوط به امنیت‬
‫‪ - ‬سیستم های پیاده شده در جهان بر مبنای ارتباط‬
‫از طریق شبکه تلفن‬
‫‪47‬‬
‫مزایای ارتباط تلفنی‬
‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪48‬‬
‫عدم نیاز به فن آوری یا ساختار زیربنایی خاص و پیچیده‬
‫عدم نیاز به خط تلفنی جدا برای این منظور‬
‫قابلیت استفاده در فواصل بسیار دور‬
‫قابلیت کنترل کامل خانه تنها با فشردن چند کلید تلفن‬
‫هزینه بسیار پایین‬
‫درصد خطای بسیار ناچیز‬
‫استفاده آسان بدون نیاز به آموزش اولیه‬
‫قابلیت اتصال به شبکه مرکزی و هماهنگی با دیگر روش های کنترلی‬
‫ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن‬
‫ مزایای ارتباط تلفنی‬‫ اصول ارتباط از طریق تلفن‬‫ ساختار خطوط تلفن و نحوه برقراری ارتباط‬‫ مدارهای طراحی شده برای برقراری ارتباط و‬‫کنترل خانه هوشمند از طریق خطوط تلفن‬
‫ مسایل مربوط به امنیت‬‫ سیستم های پیاده شده در جهان بر مبنای‬‫ارتباط از طریق شبکه تلفن‬
‫‪49‬‬
‫ساختار شبکه تلفن ثابت‬
‫‪-‬‬
‫اتصال هر خط با شماره مخصوص به خود‬
‫به شبکه مرکزی‬
‫‪-‬‬
‫امکان برقراری ارتباط با خط مورد نظر تنها‬
‫با شماره گیری‬
‫‪-‬‬
‫ارتباط از دو طریق پالس (قدیمی) و تن‬
‫(جدید)‬
‫‪50‬‬
‫ساختار برقراری ارتباط به صورت ‪TONE‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫هنگام فشردن کلید تلفن موجی سینوس ی متشکل از دو فرکانس ایجاد می شود‪.‬‬
‫)‪- Dual Tone Multiple Frequency (DTMF‬‬
‫یک فرکانس نمایانگر موقعیت افقی کلید (فرکانس های پایین)‬
‫یک فرکانس نمایانگر موقعیت عمودی کلید (فرکانس های باال)‬
‫)‪f(t) = A0sin(2*П*fa*t) + B0sin(2*П*fb*t‬‬
‫‪(0.7 < (A/B) < 0.9)V‬‬
‫‪51‬‬
‫ساختار برقراری ارتباط به صورت ‪TONE‬‬
‫‪-‬‬
‫فرکانس ها به گونه ای انتخاب شدند که هارمونیک‬
‫یکدیگر نباشند‬
‫‪-‬‬
‫در فرستنده سیگنال ‪ DTMF‬ایجاد شده در‬
‫گیرنده رمز گشایی می شود و کلید زده شده‬
‫مشخص می شود‪.‬‬
‫یکتایی و قابلیت باال در مقابل پالس‬
‫قابلیت ایجاد بدون نیاز به تلفن‪ ،‬با استفاده از‬
‫‪UM91214‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪52‬‬
‫رمز گشایی سیگنال ‪DTMF‬‬
‫‪-‬‬
‫رمز گشایی نسبتا ساده‪ ،‬نیاز به تنها تشخیص دو فرکانس‬
‫متداول ترین راه استفاده از ‪MT-8870‬‬
‫‪-‬‬
‫فیلتر آنالوگ و دکودر‪ ،‬مجتمع در یک ‪ 18 IC‬پایه‬
‫موجود در بازار ایران با قیمت پایین‬
‫مدار جانبی ساده‪ ،‬تنها نیاز به مقاومت‪ ،‬خازن و کریستال‬
‫خروجی به صورت یک عدد ‪ 4‬بیتی باینری‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪53‬‬
‫نحوه برقراری ارتباط در دستگاه گیرنده‬
‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪54‬‬
‫هنگام برقراری تماس‪ ،‬برای آگاهی دستگاه گیرنده‪ ،‬موجی سینوس ی به فرکانس ‪-25‬‬
‫‪ 30‬هرتز‪ ،‬با توان ‪ 90-70‬میلی وات (‪ )rms‬به گیرنده ارسال می شود‪.‬‬
‫ولتاژ‪ DC‬خط ‪ 50‬ولت است‪.‬‬
‫هنگام برداشتن دستگاه مقاومتی به اندازه ‪ 220‬اهم در خط قرار می گیرد‪.‬‬
‫مقاومت ولتاژ روی خط را به ‪ 12‬ولت کاهش می دهد‪.‬‬
‫کاهش ولتاژ به ‪ 12‬ولت فرستنده را از برقراری تماس مطلع می کند‪.‬‬
‫ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن‬
‫ مزایای ارتباط تلفنی‬‫ اصول ارتباط از طریق تلفن‬‫ ساختار خطوط تلفن و نحوه برقراری ارتباط‬‫ مدارهای طراحی شده برای برقراری ارتباط و کنترل‬‫خانه هوشمند از طریق خطوط تلفن‬
‫ مسایل مربوط به امنیت‬‫ سیستم های پیاده شده در جهان بر مبنای ارتباط‬‫از طریق شبکه تلفن‬
‫‪55‬‬
‫شماتیک بخش های کلی مدار برقرار کننده ارتباط و کنترل‬
‫‪56‬‬
‫‪-‬‬
‫آشکار ساز زنگ‬
‫تشکیل شده از‪:‬‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‪Optocoupler‬‬
‫‪ 555-Timer‬در حالت مونو‬
‫استیبل با دوره قابل تنظیم‬
‫‪T = 1.1RA.CA‬‬
‫ ترانزیستور قدرت و رله برای وصل‬‫خودکار کنترلر‬
‫‪57‬‬
‫آشکار ساز ‪DTMF‬‬
‫‪-‬‬
‫دکودر ‪ 8870‬و مدار جانبی‬
‫‪-‬‬
‫دکودر ‪ 7-Seg‬برای نمایش کلید‬
‫فشرده شده‬
‫‪-‬‬
‫دکودر ‪ 16-4‬برای مشخص کردن‬
‫وسیله انتخاب شده‬
‫‪58‬‬
‫بازخورد و تشخیص وضعیت قطعات‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪59‬‬
‫سیستم باید در ابتدا کاربر را از وضعیت فعلی وسیله مورد نظر آگاه کند‪.‬‬
‫در صورت تشخیص کاربر وضعیت دستگاه تغییر یابد‬
‫پیامی مبنی بر تایید تغییر وضعیت به کاربر ارسال شود‪.‬‬
‫راه های مختلفی برای این منظور وجود دارد‪:‬‬
‫ ارتباط با بخش کنترلر مرکزی و اجرای دستورها از طریق آن‬‫ کنترل و تعیین وضعیت قطعات به صورت مستقل و با استفاده از میکرو‬‫مستقل‬
‫ تایید پیام به صورت گفتاری توسط میکرو (پیچیده) یا به صورت ایجاد بوق‬‫برای وضعیتی خاص (ساده)‬
‫ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن‬
‫ مزایای ارتباط تلفنی‬‫ اصول ارتباط از طریق تلفن‬‫ ساختار خطوط تلفن و نحوه برقراری ارتباط‬‫ مدارهای طراحی شده برای برقراری ارتباط و کنترل‬‫خانه هوشمند از طریق خطوط تلفن‬
‫ مسایل مربوط به امنیت‬‫ سیستم های پیاده شده در جهان بر مبنای ارتباط‬‫از طریق شبکه تلفن‬
‫‪60‬‬
‫امنیت کنترل از طریق خط ثابت‬
‫‬‫‪-‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫‪61‬‬
‫به جز کاربر تایید شده کس ی قادر به کنترل قطعات نباشد‬
‫کنترل از طریق تماس با تلفن خانه انجام می گیرد‪ .‬به سادگی می توان از آن سو‬
‫استفاده کرد‪.‬‬
‫در صورت تغییر‪ ،‬به کاربر اصلی از طریق ‪ sms‬یا دیگر روش ها اطالع داده شود‪.‬‬
‫شماره تماس گیرنده ذخیره شود تا در مواقع لزوم قابل استفاده باشد‪.‬‬
‫افزایش افراد مجاز برای کنترل به سادگی انجام پذیرد‪.‬‬
‫درصورت حذف فردی از واجدین شرایط کنترل‪ ،‬آن فرد قادر به سو استفاده‬
‫نباشد‪.‬‬
‫راهکار های افزایش امنیت‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫امکان کنترل تنها از طریق شماره تلفن های خاص‪:‬‬
‫ سادگی پیاده سازی‬‫ محدودیت در نحوه کنترل‬‫ عدم کارایی مناسب در تشخیص افراد واجد صالحیت‬‫امکان کنترل از طریق اعالم شماره رمز‪:‬‬
‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫سادگی نسبی‬
‫کاهش احتمال خطا‬
‫عدم کارایی مناسب هنگام حذف افراد‬
‫هر دو روش در دنیا پیاده سازی شده و به مرحله فروش تجاری رسیده اند‬
‫‪62‬‬
‫راهکار های افزایش امنیت‬
‫‪-‬‬
‫امکان کنترل بر مبنای تشخیص صدای فرد‪:‬‬
‫‬‫‬‫‬‫‪-‬‬
‫بسیار پیچیده‬
‫پر هزینه‬
‫خطای صفر‬
‫کارایی مناسب برای قطع دسترس ی افراد ناشایسته‬
‫نمونه تحقیقاتی آن در موسسات تحقیقاتی آمریکا پیاده سازی شده است‪ .‬هنوز به‬
‫مرحله فروش تجاری نرسیده است‬
‫‪63‬‬
‫ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن‬
‫ مزایای ارتباط تلفنی‬‫ اصول ارتباط از طریق تلفن‬‫ ساختار خطوط تلفن و نحوه برقراری ارتباط‬‫ مدارهای طراحی شده برای برقراری ارتباط و کنترل‬‫خانه هوشمند از طریق خطوط تلفن‬
‫ مسایل مربوط به امنیت‬‫ سیستم های پیاده شده در جهان بر مبنای ارتباط‬‫از طریق شبکه تلفن‬
‫‪64‬‬
‫سیستم های پیاده شده بر مبنای ارتباط از طریق تلفن‬
‫‪-‬‬
‫شبکه های هوشمند بانکی‬
‫تلفن های گویا بر مبنای گرفتن بازخورد از کاربر‬
‫‪-‬‬
‫شبکه داده یک پارچه ‪ ISDN‬برای اجتماع انواع شبکه های داده از طریق خط‬
‫تلفن‬
‫ارتباط با بخش کنترل و انجام فرامین در خانه های هوشمند – در حال پژوهش و‬
‫آزمایش‬
‫‪-‬‬
‫‪-‬‬
‫‪65‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬خانه های هوشمند و نیاز های گوناگون‬
‫‪‬‬
‫کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خانه هوشمند و کنترل از راه دور‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کاهش قیمت برق مصرفی‬
‫کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند‬
‫استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها‬
‫ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن‬
‫نمایشگر خانگی‬
‫خانه ایمن‬
‫‪‬‬
‫سیستم امنیتی در خانه های هوشمند‬
‫‪ ‬معماری خانه هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪66‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انواع ساختار کنترلر مرکزی‬
‫روش های گوناگون ارتباط داخلی‬
‫پیاده سازی ‪PLC‬‬
‫نرم افزار‪HomeControl‬‬
‫نمایشگر خانگی‬
‫‪67‬‬
‫کاربردهای نمایشگر خانگی‬
‫نمایش مصرف برق‬
‫‪68‬‬
‫کنترل و مدیریت‬
‫نمایش مصرف برق‬
‫‪ ‬چرا نمایش مصرف برق در هوشمند سازی خانه اهمیت دارد ؟‬
‫در شبکه های کنونی‬
‫صرفه جویی و بهره برداری‬
‫بهینه از برق‬
‫آگاه سازی مصرف کننده از‬
‫شیوه ی مصرف‬
‫نمایشگر خانگی‬
‫در شبکه های هوشمند آتی‬
‫انتخاب تامین کننده ی برق‬
‫‪69‬‬
‫مشاهده ی قیمت برق در هر‬
‫لحظه‬
‫نمایشگر خانگی‬
‫کنترل خانه‬
‫نمایشگر خانگی می تواند نقش ریموت کنترل (کنترل کننده ی دستی ) را ایفا کند ‪.‬‬
‫تسهیل زندگی‬
‫برنامه ربزی برای سیستم های خانه (روشنایی ‪،‬‬
‫گرمایش ی و ‪) ...‬‬
‫صرفه جویی در‬
‫مصرف برق‬
‫کنترل وسابل برقی از راه دور‬
‫‪70‬‬
‫ریموت کنترل‬
‫مثال‬
‫کنترل سیستم روشنایی خانه با استفاده از ریموت کنترل‬
‫‪ ‬کنترل وسایل از راه دور ‪ :‬چراغ های اتاق شماره ‪ 1‬روشن شود ‪.‬‬
‫‪ ‬انتخاب مدیریت هوشمند ‪ :‬سیستم روشنایی به گونه ای باشد که هر اتاقی که فردی به آن‬
‫وارد شود چراغ هایش روشن شود ‪.‬‬
‫کنترل وسایل آشپزخانه‬
‫‪ ‬ماشین ظرف شویی ساعت ‪ 3‬صبح روشن شود ‪.‬‬
‫‪71‬‬
‫چگونگی تبادل اطالعات برای کنترل خانه‬
‫‪Main Controller‬‬
‫‪72‬‬
‫‪Home‬‬
‫‪Display‬‬
‫نمایشگرهای پرفروش دنیا چگونه اند ؟‬
‫‪Tendril‬‬
‫‪73‬‬
‫‪Energy Hub‬‬
‫نمایشگرهای پرفروش دنیا چگونه اند ؟‬
‫‪Agilewaves‬‬
‫‪Google‬‬
‫‪PowerMeter‬‬
‫‪74‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬خانه های هوشمند و نیاز های گوناگون‬
‫‪‬‬
‫کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خانه هوشمند و کنترل از راه دور‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کاهش قیمت برق مصرفی‬
‫کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند‬
‫استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها‬
‫ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن‬
‫نمایشگر خانگی‬
‫خانه ایمن‬
‫‪‬‬
‫سیستم امنیتی در خانه های هوشمند‬
‫‪ ‬معماری خانه هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪75‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انواع ساختار کنترلر مرکزی‬
‫روش های گوناگون ارتباط داخلی‬
‫پیاده سازی ‪PLC‬‬
‫نرم افزار‪HomeControl‬‬
‫سیستم امنیتی در خانه های هوشمند‬
‫‪ ‬مشاهده و کنترل خانه از راه دور‬
‫‪ ‬کنترل ورود و خروج‬
‫‪ ‬امنیت‬
‫‪ ‬امنیت جانی‬
‫‪ ‬امنیت مالی‬
‫‪76‬‬
‫مشاهده و کنترل خانه از راه دور‬
‫‪ ‬ارسال تصاویر از طریق ‪GPRS‬‬
‫‪ ‬مشاهده خانه از طریق وبگاه اینترنتی‬
‫‪ ‬دریافت تصویر خانه از طریق ‪MMS‬‬
‫‪ ‬دریافت تصویر خانه از طریق ایمیل‬
‫‪77‬‬
‫سیستم امنیتی در خانه های هوشمند‬
‫‪ ‬مشاهده و کنترل خانه از راه دور‬
‫‪ ‬کنترل ورود و خروج‬
‫‪ ‬امنیت‬
‫‪ ‬امنیت جانی‬
‫‪ ‬امنیت مالی‬
‫‪78‬‬
‫کنترل ورود و خروج‬
‫‪ ‬تشخیص هویت شخص وارد شونده‬
‫‪ ‬اثر انگشت‬
‫‪ ‬رمز عبور‬
‫‪ ‬تشخیص چهره‬
‫‪ID Card ‬‬
‫‪ ‬گزارش ورود و خروج به صاحبان‬
‫‪ ‬اطالع ورود و خروج اطفال به والدین‬
‫‪79‬‬
‫سیستم امنیتی در خانه های هوشمند‬
‫‪ ‬مشاهده و کنترل خانه از راه دور‬
‫‪ ‬کنترل ورود و خروج‬
‫‪ ‬امنیت‬
‫‪ ‬امنیت جانی‬
‫‪ ‬امنیت مالی‬
‫‪80‬‬
‫امنیت مالی و جانی‬
‫‪ ‬امنیت مالی‬
‫‪ ‬سرقت‬
‫‪ ‬نشت آب و گاز‬
‫‪... ‬‬
‫‪ ‬امنیت جانی‬
‫‪ ‬آتش سوزی‬
‫‪ ‬خرابی دودکش‬
‫‪... ‬‬
‫‪81‬‬
‫سیستم امنیتی در خانه های هوشمند‬
‫‪ ‬مشاهده و کنترل خانه از راه دور‬
‫‪ ‬کنترل ورود و خروج‬
‫‪ ‬امنیت‬
‫‪ ‬امنیت جانی‬
‫‪ ‬امنیت مالی‬
‫‪82‬‬
‫امنیت جانی‬
‫‪ ‬افراد ساملند‬
‫‪ ‬کنترل پارامترهای زیست شناختی شخص ساملند‬
‫‪ ‬تشخیص تغییرات ناگهانی یا خطر ناک‬
‫‪ ‬اطالع رسانی به صاحبان خانه‬
‫‪ ‬اطالع رسانی به اورژانس‬
‫‪83‬‬
‫امنیت جانی‬
‫‪ ‬آتش سوزی‬
‫‪ ‬تشخیص آتش از طریق سنسور های مربوطه‬
‫‪ ‬فعال سازی آژیر امنیتی‬
‫‪ ‬اطالع رسانی به صاحبان خانه‬
‫‪ ‬اطالع رسانی به آتشنشانی‬
‫‪84‬‬
‫امنیت جانی‬
‫‪ ‬خرابی دودکش‬
‫‪ ‬تشخیص گاز گرفتگی از طریق سنسور های ‪CO‬‬
‫‪ ‬فعال سازی آژیر امنیتی‬
‫‪ ‬اطالع رسانی به صاحبان خانه‬
‫‪ ‬اطالع رسانی به آتشنشانی و اورژانس‬
‫‪85‬‬
‫سیستم امنیتی در خانه های هوشمند‬
‫‪ ‬مشاهده و کنترل خانه از راه دور‬
‫‪ ‬کنترل ورود و خروج‬
‫‪ ‬امنیت‬
‫‪ ‬امنیت جانی‬
‫‪ ‬امنیت مالی‬
‫‪86‬‬
‫امنیت مالی‬
‫‪ ‬سرقت‬
‫‪ ‬تشخیص ورود غیر مجاز‬
‫‪ ‬فعال سازی آژیر امنیتی‬
‫‪ ‬اطالع رسانی به صاحبان‬
‫‪ ‬اطالع رسانی به پلیس‬
‫‪... ‬‬
‫‪87‬‬
‫امنیت مالی‬
‫‪ ‬نشت منابع‬
‫‪ ‬کنترل مسیرهای ورودی خروجی آب و گاز‬
‫‪ ‬تشخیص وجود نشتی‬
‫‪ ‬تعیین محل تقریبی نشتی‬
‫‪ ‬اطالع رسانی به صاحبان خانه‬
‫‪88‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬خانه های هوشمند و نیاز های گوناگون‬
‫‪‬‬
‫کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خانه هوشمند و کنترل از راه دور‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کاهش قیمت برق مصرفی‬
‫کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند‬
‫استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها‬
‫ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن‬
‫نمایشگر خانگی‬
‫خانه ایمن‬
‫‪‬‬
‫سیستم امنیتی در خانه های هوشمند‬
‫‪ ‬معماری خانه هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪89‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انواع ساختار کنترلر مرکزی‬
‫روش های گوناگون ارتباط داخلی‬
‫پیاده سازی ‪PLC‬‬
‫نرم افزار‪HomeControl‬‬
‫انواع ساختار کنترلر مرکزی‬
‫مزایا و معایب‬
‫‪90‬‬
‫انواع کنترلر مرکزی از نظر کاربرد‬
‫‪ ‬کنترلر یک مجتمع مسکونی یا ساختمان‬
‫‪ ‬کنترلر یک خانه‬
‫‪91‬‬
‫کنترلر یک مجتمع مسکونی یا ساختمان‬
‫‪92‬‬
‫قابلیت های کنترلر‬
‫‪ ‬دارا بودن سیستم های گوناگون برای اتصال به انواع شبکه های قدرت‬
‫‪ ‬قابلیت گسترش برای کنترل کردن مجموعه های بزرگ آپارتمانی و ادارات‬
‫‪ ‬اتصال به اینترنت برای دریافت دستورات‬
‫‪ ‬اتصال به سنسورهای محیطی از جمله کنتورها‪ ،‬دما سنج و ‪...‬‬
‫‪93‬‬
‫انواع کنترلر مرکزی از نظر کاربرد‬
‫‪ ‬کنترلر یک مجتمع مسکونی یا ساختمان‬
‫‪ ‬کنترلر یک خانه‬
‫‪94‬‬
‫کنترلر یک خانه‬
‫‪95‬‬
‫قابلیت های کنترلر‬
‫‪ ‬امکان ارتباط با کاربر از راه های گوناگون‬
‫‪ ‬اتصال به اینترنت و سایر شبکه های محلی برای دریافت دستورات‬
‫‪ ‬اتصال به سنسورهای محیطی از جمله کنتورها‪ ،‬دما سنج و ‪...‬‬
‫‪96‬‬
‫انواع ساختار کنترلر مرکزی یک خانه‬
‫‪ ‬وابسته‬
‫‪ ‬مستقل‬
‫‪97‬‬
‫ساختار کنترلر مرکزی وابسته‬
‫‪ ‬به صورت نرم افزار بر روی یک رایانه شخص ی موجود در خانه‬
‫‪ ‬پردازش ها و دریافت فرمان های کاربر بر روی رایانه‬
‫‪ ‬سامانه جانبی مخصوص برای اتصال به سایر قسمت ها‬
‫‪ ‬سامانه پردازش حسگرها‬
‫‪ ‬مدارهای رله و تقویت کننده جهت کنترل کردن بخش های گوناگون خانه‬
‫‪98‬‬
‫نمای کلی ساختار کنترلر مرکزی وابسته‬
‫‪99‬‬
‫سامانه جانبی کنترلر‬
‫‪ ‬وظیفه گرفتن دستورات کاربر از راه های‪:‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪WiFi‬‬
‫‪Zigbee‬‬
‫‪GSM‬‬
‫‪Phone‬‬
‫‪Home Display‬‬
‫…‬
‫‪ ‬جمع آوری اطالعات سنسور های گوناگون‬
‫‪ ‬امکان فرمان دادن مستقیم برای کنترل تجهیزات خانه‬
‫‪100‬‬
‫سامانه پردازش حسگر ها‬
‫• محل اتصال سنسور های مختلف‬
‫• پردازش و تهیه اطالعات از وضعیت سنسور‬
‫• قابلیت برقراری ارتباط با سنسور ها از طریق‪:‬‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫–‬
‫‪101‬‬
‫‪RS232‬‬
‫‪A/D converter‬‬
‫‪I2C‬‬
‫‪USB‬‬
‫…‬
‫مزایا‬
‫• قیمت به صرفه‬
‫• استفاده آسان تر توسط کاربر (رایانه شخص ی)‬
‫• امکان به روز رسانی نرم افزار‬
‫• آسان تر شدن برقراری ارتباط با نرم افزار های دیگر‬
‫‪102‬‬
‫معایب‬
‫• خانه های بدون رایانه‬
‫• نیاز به روشن بودن دایم رایانه برای ارسال فرمان‬
‫• باالتر بودن امکان اختالل توسط ویروس ها‬
‫• امکان عدم هماهنگی نرم افزار با سیستم عامل ها و نرم افزار های گوناگون‬
‫‪103‬‬
‫انواع ساختار کنترلر مرکزی یک خانه‬
‫• وابسته‬
‫• مستقل‬
‫‪104‬‬
‫ساختار کنترلر مرکزی مستقل‬
‫‪ ‬به صورت سامانه ای مجزا دارای سیستم عامل و نرم افزار‬
‫‪ ‬پردازش ها و دریافت فرمان های کاربر بر روی کنترلر‬
‫‪ ‬استفاده از رایانه تنها به عنوان یکی از رابط های کاربر با سامانه‬
‫‪ ‬سامانه پردازش حسگرها‬
‫‪ ‬مدارهای رله و تقویت کننده جهت کنترل کردن بخش های گوناگون خانه‬
‫‪105‬‬
‫نمای کلی ساختار کنترلر مرکزی مستقل‬
‫‪106‬‬
‫کنترلر مرکزی‬
‫‪ ‬نمایشگر ملس ی رنگی برای ارتباط با کاربر‬
‫‪ ‬دارای پروسسور ‪ ARM‬با قابلیت نصب ‪OS‬‬
‫‪ ‬دارای سیستم عامل مستقل‬
‫‪ ‬برنامه اصلی بر روی خود سیستم‬
‫‪ ‬اتصال مستقیم با تجهیزات دریافت فرمان های کاربر‬
‫‪ ‬اتصال مستقیم به مدارهای حسگر و رله‬
‫‪107‬‬
‫مزایا‬
‫‪ ‬امکان نصب سیستم عامل های ‪ Android‬و ‪ Unix‬و ‪ Mac OS‬و‬
‫‪Windows Mobile‬‬
‫‪ ‬قابلیت نصب نرم افزار های دلخواه کاربر‬
‫‪ ‬شرکت های متعدد برنامه نویس در این محیط ها‬
‫‪ ‬اتصال ساده به تمامی شبکه ها‬
‫‪ ‬امنیت باالتر در برابر ویروس ها‬
‫‪ ‬عدم نیاز به استفاده از کامپیوتر‬
‫‪ ‬تجمیع همه کنترلر های خانه‬
‫‪108‬‬
‫معایب‬
‫• قیمت باالتر‬
‫• سخت تر بودن استفاده از آن نسبت به رایانه (گرچه این عیب را می توان با قرار دادن یک‬
‫نرم افزار رابط قوی برای رایانه کاربر از میان برد‪).‬‬
‫‪109‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬خانه های هوشمند و نیاز های گوناگون‬
‫‪‬‬
‫کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خانه هوشمند و کنترل از راه دور‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کاهش قیمت برق مصرفی‬
‫کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند‬
‫استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها‬
‫ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن‬
‫نمایشگر خانگی‬
‫خانه ایمن‬
‫‪‬‬
‫سیستم امنیتی در خانه های هوشمند‬
‫‪ ‬معماری خانه هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪110‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انواع ساختار کنترلر مرکزی‬
‫روش های گوناگون ارتباط داخلی‬
‫پیاده سازی ‪PLC‬‬
‫نرم افزار‪HomeControl‬‬
‫روش های گوناگون ارتباط داخلی‬
‫بررس ی و مقایسه‬
‫‪111‬‬
‫عناصر حائز اهمیت در انتخاب روش مناسب ارتباط داخلی در‬
‫خانه ی هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪112‬‬
‫سرعت مخابره نسبتا اندک‬
‫مصرف انرژی کم‬
‫استقرار فیزیکی کم حجم‬
‫کم هزینه بودن‬
‫پوشش دهی سراسر خانه‬
‫قابلیت اطمینان باالو امنیت در تبادل اطالعات‬
‫ارتباط یکپارچه بین شبکه کنترل داخلی و وسایل برقی‬
‫مناسب برای پیغام ها ی کنترلی کوتاه و پشت سر هم در موارد اضطراری‬
‫روش های ارتباط داخلی‬
‫• خطوط برق‬
‫• بی سیم‬
‫‪113‬‬
‫روش های ارتباط داخلی‬
‫انتقال اطالعات از طریق خطوط برق (‪ )PLC‬با بهره گیری از خطوط و پریز های موجود در‬
‫خانه‬
‫‪114‬‬
‫پروتکل های اصلی در ارتباط از طریق خطوط برق‬
PLC (POWER LINE
COMMUNICATION)
X-10 
INSTEON 
PLCBUS 
Lonwork 
HomePlug 
115
‫‪ X-10‬متداول ترین پروتکل در سال های گذشته‬
‫مزایا‬
‫‪‬‬
‫هزینه ی استقرار اندک‬
‫‪‬‬
‫عدم نیاز به ایجاد خطوط ارتباطی اضافه(استفاده از خطوط برق موجود در خانه)‬
‫‪‬‬
‫نصب راحت برای صاحب خانه‬
‫‪‬‬
‫سازگار با محصوالت موجود در بازار‬
‫‪116‬‬
‫معایب‬
‫• مستعد به پذیرش نویز ناش ی از سایر وسایل برقی متصل به خط مشترک انتقال اطالعات (‬
‫‪)powre line‬‬
‫• ارتباط یک طرفه و به تبعیت از آن نداشتن اطالع از انجام یا عدم انجام دستور فرستاده‬
‫شده‬
‫• اغتشاش و تضعیف سیگنال در اثر مسافت (قابلیت اطمینان بسیار اندک)‬
‫• رابطه معکوس بین زمان الزم در اجرای دستور با مسافت انتقال داده(مسافت بیشتر‪،‬‬
‫طوالنی تر شدن زمان اجرای دستور)‬
‫‪117‬‬
‫پیکر بندی سیستم کنترل خانه به روش ‪X-10‬‬
‫‪118‬‬
‫‪ INSTEON‬مدل بهبود یافته ‪X-10‬‬
‫مزایا‬
‫‪ ‬ایجاد امکان ارتباط دو طرفه(قابلیت اطمینان بیشتر)‬
‫‪ ‬ساده تر‬
‫‪ ‬مصرف انرژی کمتر‬
‫‪ ‬زمان پاسخ دهی سریع تر به دستور‬
‫معایب‪:‬‬
‫انحصاری بودن پروتکل‬
‫‪119‬‬
‫‪POWER LINE COMMUNICATION BUS‬‬
‫)‪(PLC-BUS‬‬
‫مزایا‬
‫‪‬‬
‫استحکام باال‬
‫‪ ‬هزینه ی کمتر نسبت به ‪X-10‬و ‪INSTEON‬‬
‫‪ ‬قابلیت بررس ی وضعیت وسایل برقی(روشن و خاموش بودن)‬
‫‪ ‬استفاده از مدوالسیون انحصاری )‪Pulse Position Modulation(PPM‬‬
‫که نرخ ارسال داده ‪ bps 200‬را فراهم میکند‪.‬‬
‫معایب‬
‫انحصاری بودن پروتکل‬
‫‪120‬‬
‫‪LONWORKS‬‬
‫مزایا‬
‫‪ ‬نرخ باالی ارسال داده‬
‫‪ ‬قابلیت اطمینان باال‬
‫معایب‪:‬‬
‫‪ ‬هزینه باال‬
‫‪‬‬
‫‪121‬‬
‫پیچیدگی استقرار‬
HOMEPLUG
OSI 7-Layer Model ‫ طراحی شده بر پایه‬
122
‫‪HomePlug‬‬
‫• قابل ارتباط با شبکه های بی سیم نظیر ‪Z-wave ZigBee‬‬
‫• استاندارد شده بر اساس ملزومات اساس ی نظیر امنیت در خواندن اتوماتیک کنتور ها‬
‫و صرفه جویی در مصرف انرژی با توجه به میزان مصرف برای استفاده در خانه های‬
‫هوشمند‬
‫• قابل توسعه برای شبکه های هوشمند‬
‫‪123‬‬
‫مقایسه روش های مختلف ارتباطی از طریق خطوط برق‬
Type
X-10
INSTEON
PLC-BUS
Lonworks
HomePlug c&c
PHY(Power
line)
60Hz
Carrier/ZeroCrossing
131.64KHZ Carrier
Frequency/BPSK
modulation
Pulse
position
modulation
Carrier
Frequency
dependent
DCSK spread
spectrum
Layering
N/A
N/A
N/A
OSI 7-Later
Model
PHY/MAC/Netw
ork/Host
RATE(bps)
60
180 to 1698
200
3.6k or 5.4k
1.25k to 7.5k
Communica
tion
One-waywithout ACK
Two-way with
ACK/P2P
Two-way
Two-way with
ACK/P2P
Two-way with
ACK
Reliability
Low
High
High
High
high
Address
space
256
16,777,216
64,000
32,385 nodes
per domain
2,047 node per
network
Standard
Open
Proprietary
Proprietary
Open
Open
Cost
Low
Low
Low
Expensive
Low
Deployment
simple
simple
simple
complex
simple
124
‫روش های ارتباط داخلی‬
‫• خطوط برق‬
‫• بی سیم‬
‫‪125‬‬
‫روش های ارتباط داخلی‬
‫تبادل اطالعا ت بین فرستنده و گیرنده به صورت بی سیم‬
‫‪126‬‬
‫انواع روش های ارتباط بی سیم‬
Bluetooth •
802.15.4/ZigBee •
Z-Wave •
)Radio Frequency( RF •
(Infra-red) IR •
127
‫ویژگی های ‪Z-Wave,Bluethooth,Zigbee‬‬
‫• مصرف اندک انرژی‬
‫• به صرفه بودن‬
‫• سرعت پایین‬
‫• قابل انعطاف بودن و گسترش برای پوشش‬
‫تمام خانه‬
‫‪128‬‬
‫مقایسه روش های ارتباط بی سیم‬
Comparing Wireless
Technologies
Feature(s)
Battery Life
Complexity
Node/Master
Latency
Range
Extend ability
Base Data Rate
Effective Throughput
Security
Application
IEE802.15.3 Bluetooth
Days
Complex
7
Enumeration up to 10
seconds
10m
No
1Mbps
700kbps
64-bit , 128 bit
File Transfer
IEE 802.15.4/ZigBee
Years
Simple
65540
Enumeration 30ms
70 m-300 m
Yes
250Kbps
100kbps
128-bit AES and
Application layering
Monitoring and 129
Control
‫معایب ‪ RF, IR, Z-wave‬و ‪Bluetooth‬‬
‫• ‪ : RF‬امنیت پایین اطالعات‬
‫• ‪ : IR‬برد ارتباطی بسیار کوتاه و لزوم عدم وجود مانع بین دو وسیله ای که در حال‬
‫تبادل اطالعات هستند‪.‬‬
‫• ‪ :Bluetooth‬هزینه نهایی باال‪ ،‬برد کوتاه ‪،‬امکان ارتباط با تنها ‪ 7‬نقطه در هر‬
‫لحظه‬
‫• ‪: Z-Wave‬‬
‫‪ 130‬نظریات‬
‫انحصاری بودن پروتکل ‪ ،‬انجام آزمایشات محدودو تئوریک بودن‬
‫نتیجه‬
‫استفاده از ترکیب دو روش ‪ HomePlug‬و ‪ ZigBee‬بطوری که نیاز های عملی خانه‬
‫هوشمند را بر اساس محل و تعداد وسایل برقی موجود در هر اتاق و سنسور ها و ترموستات های‬
‫متصل به کنترل کننده ارضا کند‪.‬‬
‫‪131‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬خانه های هوشمند و نیاز های گوناگون‬
‫‪‬‬
‫کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خانه هوشمند و کنترل از راه دور‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کاهش قیمت برق مصرفی‬
‫کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند‬
‫استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها‬
‫ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن‬
‫نمایشگر خانگی‬
‫خانه ایمن‬
‫‪‬‬
‫سیستم امنیتی در خانه های هوشمند‬
‫‪ ‬معماری خانه هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪132‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انواع ساختار کنترلر مرکزی‬
‫روش های گوناگون ارتباط داخلی‬
‫پیاده سازی ‪PLC‬‬
‫نرم افزار‪HomeControl‬‬
‫پیاده سازی ‪PLC‬‬
‫بررس ی کارهای صورت گرفته‬
‫‪133‬‬
‫کارهای انجام شده برای ساخت ‪PLC‬‬
‫• شبیه سازی و ساخت ماژول فرستنده‬
‫• شبیه سازی و ساخت ماژول گیرنده‬
‫• شبیه سازی کانال ارتباطی‬
‫• پیاده سازی نهایی سیستم انتقال داده ‪PLC‬‬
‫‪134‬‬
‫سیستم انتقال داده‬
‫• فرستنده‬
‫• کانال‬
‫• گیرنده‬
‫‪135‬‬
‫فرستنده‬
‫• واحد پردازش‬
‫• واحد مدوالسیون‬
‫• واحد فیلترینگ‬
‫• واحد تقویت کننده‬
‫• واحد کوپلینگ‬
‫‪136‬‬
‫واحد مدوالسیون‬
‫به دلیل دیجیتال بودن بخش ارسال داده از‬
‫مدوالسیون ‪ FSK‬استفاده شده است‪.‬‬
‫ استفاده از موج حامل سینوسی‬‫ انتقال داده بر اساس تغییر فرکانس‬‫ انتخاب فرکانس بر مبنای ایجاد کمترین‬‫تداخل بین سمبل های ارسالی‬
‫‪137‬‬
‫مزایای مدوالسیون ‪FSK‬‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪138‬‬
‫مقاومت در برابر نویز سفید‬
‫مقاومت در برابر تداخل‬
‫سادگی پیاده سازی‬
‫داشتن پهنای باند موجود‬
‫نوع نویز های موجود در کانال‬
‫استفاده از دو فرکانس ‪80‬کیلوهرتز و ‪150‬کیلوهرتز برای‬
‫ارسال بیت های صفر و یک‬
‫سازگاری با استاندارد ‪CENELEC‬‬
‫فرستنده‬
‫• واحد پردازش‬
‫• واحد مدوالسیون‬
‫• واحد فیلترینگ‬
‫• واحد تقویت کننده‬
‫• واحد کوپلینگ‬
‫‪139‬‬
‫واحد فیلترینگ‬
‫فیلتر باترورث میان گذر با فرکانس مرکزی ‪ 120‬کیلوهرتز و پهنای باند‬
‫‪ 80‬کیلوهرتز‬
‫‪140‬‬
‫فرستنده‬
‫• واحد پردازش‬
‫• واحد مدوالسیون‬
‫• واحد فیلترینگ‬
‫• واحد تقویت کننده‬
‫• واحد کوپلینگ‬
‫‪141‬‬
‫واحد تقویت کننده‬
‫• با توجه به این که دمدوالتور در‬
‫محدوده ی ولتاژ ورودی خاصی‬
‫کار می کند‬
‫• این تقویت کننده باید دارای‬
‫‪ slew rate‬باالیی باشد زیرا‬
‫ولتاژ ورودی دارای فرکانس‬
‫باال و دامنه ی بزرگی است‬
‫• بهره ی این مدار در حدود ‪2‬‬
‫است‬
‫‪142‬‬
‫فرستنده‬
‫• واحد پردازش‬
‫• واحد مدوالسیون‬
‫• واحد فیلترینگ‬
‫• واحد تقویت کننده‬
‫• واحد کوپلینگ‬
‫‪143‬‬
‫واحد کوپلینگ‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫‪144‬‬
‫حذف ولتاژ برق و فرکانس پنجاه هرتز‬
‫ترانس برای ایزوله کردن مدار فرستنده و‬
‫گیرنده از برق شهر است‬
‫همچنین این ترانس به کمک یک خازن‬
‫نقش فیلتر را در فرستنده و گیرنده دارد‬
‫بعد از فرستنده و قبل از اتصال به شبکه‬
‫ی برق شهر‬
‫قبل از گیرنده و بعد از شبکه ی برق‬
‫شهر‬
‫سیستم انتقال داده‬
‫• فرستنده‬
‫• کانال‬
‫• گیرنده‬
‫‪145‬‬
‫کانال‬
‫استفاده از خطوط برق به عنوان کانال‬
‫‪146‬‬
‫مزایا‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫•‬
‫گستردگی در همه جای ساختمان‬
‫نداشتن هزینه جدید‬
‫استفاده مضاعف هم به عنوان منبع تغذیه هم کانال‬
‫ارتباطی‬
‫امکان کنترل وسایل برقی(‪)ON/OFF‬‬
‫امکان ایجاد ‪ LAN‬و ‪ HAN‬و استفاده از‬
‫اینترنت‬
‫هزینه تقریبا صفر در مقایسه با تلفن و موبایل‬
‫‪147‬‬
‫معایب‬
‫• نویز زیاد‬
‫• پاسخ فرکانسی متغیر با زمان‬
‫• تغییرات امپدانسی شدید خطوط برق‬
‫• مشکالت امنیتی به دلیل دسترسی همگانی‬
‫‪148‬‬
‫سیستم انتقال داده‬
‫• فرستنده‬
‫• کانال‬
‫• گیرنده‬
‫‪149‬‬
‫گیرنده‬
‫• واحد کوپلینگ‬
‫• واحد فیلترینگ و تقویت‬
‫• واحد محدود کننده‬
‫• واحد دمدوالسیون‬
‫‪150‬‬
‫واحد دمدوالسیون‬
‫• سیگنال آنالوگ متشکل از یک‬
‫موج سینوسی با فرکانس متغییر‬
‫• تشخیص بیت های ارسالی با توجه‬
‫به فرکانس موج ورودی‬
‫• تشخیص فرکانس با استفاده از‬
‫روش های متفاوت‪:‬‬
‫• تعداد عبور از صفر‬
‫• مشتق گیری‬
‫• و‪...‬‬
‫‪151‬‬
‫فهرست مطالب‬
‫‪ ‬خانه های هوشمند و نیاز های گوناگون‬
‫‪‬‬
‫کاهش مصرف انرژی در خانه های هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫خانه هوشمند و کنترل از راه دور‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫کاهش قیمت برق مصرفی‬
‫کنترل مصرف انرژی در خانه هوشمند‬
‫استفاده از شبکه موبایل در هوشمند سازی خانه ها‬
‫ارتباط با خانه هوشمند با استفاده از خطوط تلفن‬
‫نمایشگر خانگی‬
‫خانه ایمن‬
‫‪‬‬
‫سیستم امنیتی در خانه های هوشمند‬
‫‪ ‬معماری خانه هوشمند‬
‫‪‬‬
‫‪152‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫‪‬‬
‫انواع ساختار کنترلر مرکزی‬
‫روش های گوناگون ارتباط داخلی‬
‫پیاده سازی ‪PLC‬‬
‫نرم افزار‪HomeControl‬‬
153
‫نرم افزار‬
HOMECONTROL
‫معرفی برنامه‬
‫‪ ‬کاربردهای برنامه‬
‫‪ ‬ویژگی های مورد نیاز برنامه‬
‫‪ ‬قابلیت ارتقا‬
‫‪ ‬ارتباط با کاربر‬
‫‪154‬‬
‫معرفی برنامه‬
‫‪ ‬کاربردهای برنامه‬
‫‪ ‬ویژگی های مورد نیاز برنامه‬
‫‪‬‬
‫قابلیت ارتقا‬
‫‪ ‬ارتباط با کاربر‬
‫‪155‬‬
‫کاربرد های برنامه‬
‫‪ ‬کنترل لوازم خانه‬
‫‪ ‬کنترل و تثبیت شرایط محیطی خانه‬
‫‪ ‬کنترل اجزای دیگر ‪HomeControl‬‬
‫‪ ‬ایجاد ارتباط میان اجزای مختلف ‪HomeControl‬‬
‫‪156‬‬
‫معرفی برنامه‬
‫‪ ‬کاربردهای برنامه‬
‫‪ ‬ویژگی های مورد نیاز برنامه‬
‫‪ ‬قابلیت ارتقا‬
‫‪ ‬ارتباط با کاربر‬
‫‪157‬‬
‫ویژگی های مورد نیاز برنامه‬
‫‪ ‬مستقل از سیستم عامل‬
‫‪ ‬قابلیت انعطاف پذیری‬
‫‪ ‬قابلیت گسترش پذیری یکطرفه (کاربران واسط)‬
‫‪158‬‬
‫قابلیت ارتقا‬
‫‪ ‬برنامه ی اصلوبمند و قابل ارتقا از طرف برنامه نویس‬
‫‪ ‬قابلیت گسترش پذیری یکطرفه از طریق نوشتن ‪Driver‬‬
‫‪159‬‬
‫معرفی برنامه‬
‫‪ ‬کاربردهای برنامه‬
‫‪ ‬ویژگی های مورد نیاز برنامه‬
‫‪‬‬
‫قابلیت ارتقا‬
‫‪ ‬ارتباط با کاربر‬
‫‪160‬‬
‫ارتباط با کاربر‬
‫‪ ‬از طریق رایانه ی مرکزی و نرم افزار اصلی‬
‫‪ ‬از طریق رایانه های متصل به شبکه و نرم افزار تحت شبکه (در حال‬
‫انجام)‬
‫‪ ‬از طریق تلفن همراه هوشمند و نرم افزار مخصوص (در دست بررس ی)‬
‫‪161‬‬
‫مراحل تهیه و ساختار برنامه‬
‫‪ ‬کاربران‬
‫‪ ‬طبقه بندی خانه‬
‫‪ ‬دریافت و ارسال دستورات و اطالعات‬
‫‪ ‬برنامه ریزی رویدادها‬
‫‪162‬‬
‫مراحل تهیه و ساختار برنامه‬
‫‪ ‬کاربران‬
‫‪ ‬طبقه بندی خانه‬
‫‪ ‬دریافت و ارسال دستورات و اطالعات‬
‫‪ ‬برنامه ریزی رویدادها‬
‫‪163‬‬
‫کاربران‬
‫کاربران‬
‫‪Admin‬‬
‫دسترسی به تمامی لوازم خانه‬
‫‪164‬‬
‫‪Normal‬‬
‫دسترسی به لوازم خانه محدود‬
‫است‬
‫مراحل تهیه و ساختار برنامه‬
‫‪ ‬کاربران‬
‫‪ ‬طبقه بندی خانه‬
‫‪ ‬دریافت و ارسال دستورات و اطالعات‬
‫‪ ‬برنامه ریزی رویدادها‬
‫‪165‬‬
‫طبقه بندی خانه‬
‫خانه‬
n ‫اطاق‬
1 ‫اطاق‬
…
Sensors
…
Luminosity
Thermal
Devices
Power
On/Off
Controllabl
e 166
‫مراحل تهیه و ساختار برنامه‬
‫‪ ‬کاربران‬
‫‪ ‬طبقه بندی خانه‬
‫‪ ‬دریافت و ارسال دستورات و اطالعات‬
‫‪ ‬برنامه ریزی رویدادها‬
‫‪167‬‬
‫دریافت و ارسال دستورات و اطالعات‬
Devices
GSM
Main Program
Serial or USB
Main Board
….
Sensors
168
‫مراحل تهیه و ساختار برنامه‬
‫‪ ‬کاربران‬
‫‪ ‬طبقه بندی خانه‬
‫‪ ‬دریافت و ارسال دستورات و اطالعات‬
‫‪ ‬برنامه ریزی رویدادها‬
‫‪169‬‬
‫برنامه ریزی رویدادها‬
‫مشاهده‬
‫وضعیت‬
‫بررسی‬
‫شرط‬
‫‪170‬‬
‫انتخاب‬
‫تغییرات‬
‫انجام‬
‫تغییرات‬
‫پیشبینی‬
‫چشم اندازها و چالش ها‬
‫‪ ‬یکی شدن کنتور ها‬
‫‪ ‬یکی شدن خطوط انتقال اطالعات‪:‬‬
‫‪ ‬اینترنت‬
‫‪ ‬تلفن‬
‫‪ ‬تلویزیون‬
‫‪ ‬اطالعات مربوط به کنتور ها‬
‫‪... ‬‬
‫‪ ‬خرید و فروش لحظه ای برق از طریق کنتور‬
‫‪171‬‬
‫ارائه ی عملی‬
‫‪172‬‬
‫با تشکر از شما‬
‫‪173‬‬

similar documents