ELIS UPPSALA

Report
ELEVER I
SKOLAN
ELIS UPPSALA
Samverkan mellan Råd & stöd och grundskolan i Uppsala kommun
Råd o stöd
www.radostod.uppsala.se
Familjeenheten
Gamla Uppsala
Familjeenheten
Gottsunda
Familjeenheten
Stenhagen
Familjeenheten
Sävja
Trappan
Fältare
Familjestödsgruppen
Ungdomscentrum
Arbetslaget
Mentorn
Perrongen
Ekeby verkstad
ELIS UPPSALA
• Utökat avtal till Råd & stöd, 2012
• Studiebesök i Enköping
• Familjeenheterna inom Råd & stöd
• Tillfrågade tre skolor
ELIS UPPSALA
• Startade med tre skolor i Uppsala utifrån en
modell från Enköping vt 2012
Luthagens skolor (Tiundaskolan, Sverkerskolan o Eriksskolan) fsk- åk 9
Katarina skolan åk 6 - 9
Almunge skolan fsk – åk 9 ersattes av Björklinge skolor (Björklingeskolan,
Björkvallskolan o Skuttungeskolan) fsk – åk 9 efter sommaren 2012
• Familjebehandlare från familjeenheterna i
Gamla Uppsala och Stenhagen
ELIS-team
Rektor
Samtyckesblankett
Familjebehandlare
Råd & stöd
Kurator
Skola
Utbildning
Handledning
Gemensamma möten
Specialpedagog
Skola
ELIS UPPSALA
Teamens uppdrag:
• Ta fram en fördjupad kartläggning
• Arbeta med insatser i hemmet och i skolan
• Utvärdera, följa upp – eller fortsätta?
ELIS UPPSALA
2013 nytt utökat avtal
•
•
•
•
•
•
Råd & stöd utökar med två tjänster
Kunskapsskolan, södra och norra åk 6 - 9
Västra Stenhagensskolan fsk – åk 9
Ärentunaskolan åk 6 - 9
Valsätraskolan fsk – åk 9
Tunabergsskolan ht 2013, åk 6 - 9
ELIS UPPSALA
•
•
•
•
Fasta ELIS tider på samtliga skolor en fm/vecka
Tydligt uppdrag
Råd & stöd – skola – föräldrar tillsammans
Handledning

similar documents