Svjetlost u teleskopu 2

Report
SLIKA U TELESKOPU (2)
Kako nastaje slika ?
Stvaranje slike u teleskopu
Svjetlost svjetlećeg objekta prikuplja
objektiv ( leća ili zrcalo) teleskopa .
Slika jako dalekog objekta nastaje u
žarišnoj ravnini objektiva . Okularom se
promatra tu sliku . Slika je uvećana .
Teleskop : a) refraktor , b) reflektor ,
c) katadiopter .
Osnovna svojstva dalekozora:
- promjer objektiva
- kutno povećanje
- svjetlosna moć
- veličina vidnog polja
- razlučivanje
Tipovi teleskopa
Katadiopter
Reflektor
Refraktor
Lom (refrakcija) svjetlosti
..\LOM I ODBIJANJE SVJETLOSTI.WMV
vakuum
n

dioptar

 - kut upadanja
 - kut loma
sin 
sin  apsolutni indeks loma ili
c
n
v
indeks loma
c = 3108 m s-1 brzina svjetlosti
u vakuumu
n1

n2

n21 
sin  v1

sin  v2
c
v
n
n21  1  1
c
v2
n2
v2 n1
1
sin 



n12 
sin 
v1 n2 n21
relativni indeks loma drugog
sredstva prema prvom
n2
n21 
n1
relativni indeks loma prvog
sredstva prema drugom
Leće
Što je leća?
konvergentna leća
divergentna leća
Žarišta (fokusi)
..\KONVERGENTNA LECA.WMV
..\PREDMETNO ZARISTE.WMV
f
f
o
F’
o
o
F
o
F’ - slikovno žarište
F - predmetno žarište
f - žarišna daljina
f - žarišna daljina
Jakost leće:
1
j
[dioptrija = m-1]
f
 1
1  nl
1 
 u sredstvu indeksa loma ns
j     1 
f  ns
 R1 R2 
 1
1
1 

j   n  1 
f
 R1 R2 
u vakuumu (zraku)
Karakteristične zrake za konvergentnu leću
1
2
3
F
F’
Konstrukcija slike
F’
y
o
F
y’
x
f
x’
Jednadžba leće:
Linearno povećanje:
1 1 1
 
f
x x
y
y
x'
,
m

y
y
x
o
Vrste slika:
1. f < x < 2f , x' > 2f
realna (x' > 0)
obrnuta (y' < 0)
uvećana
3.
..\SLIKA KONVERGENTNE LECE 1.WMV
2.
x > 2f , f < x’ < 2f
realna (x' > 0)
obrnuta (y' < 0)
umanjena
x = 2f , x’ = 2f
realna (x' > 0)
obrnuta (y' < 0)
jednaka po
veličini predmetu
..\SLIKA KONVERGENTNE LECE 3.WMV
..\SLIKA KONVERGENTNE LECE 2.WMV
4. x < f
virtualna (x' < 0)
uspravna (y' > 0)
y’
uvećana
F’
y
o
o
F
..\SLIKA KONVERGENTNE LECE 4.WMV
5. x = f , x'  
y
o
F
F’
o
Žarišta divergentne leće
..\DIVERGENTNA LECA.WMV
o
F’
F’ – slikovno žarište
o
o
F
F – predmetno žarište
o
Karakteristične zrake za divergentnu leću
2
3
1
o
F
F’
o
Konstrukcija slike
y
o
y'
F’
F
o
Slika je:
virtualna (x' < 0)
uspravna (y' > 0)
umanjena
..\SLIKA DIVERGENTNE LECE.WMV
Tamna komora (camera obscura)
y’
y
Zakon odbijanja (refleksije)
..\ZAKON ODBIJANJA.WMV
 - kut upadanja
 - kut odbijanja (refleksije)
 
=
Ravno zrcalo
I
x
zrcalo
x’
I’
x’ = x
Sferna zrcala
T
T
o
o
Udubljeno (konkavno) zrcalo
o - o – optička os
T – tjeme zrcala
Paraaksijalne zrake
o
o
Ispupčeno (konveksno) zrcalo
Žarište i žarišna daljina sfernih zrcala
..\KONKAVNO SFERNO ZRCALO.WMV
T
o
f
..\KONVEKSNO SFERNO ZRCALO.WMV
F
F
o
F – žarište (fokus) zrcala
f - žarišna (fokalna) daljina
o
f
T
o
A
T
o
f

 R

F
S
AF  FS
Za paraaksijalne zrake vrijedi:
AF  TF odnosno TF  FS
R
f 
2
o
Karakteristične zrake
Konveksno zrcalo
Konkavno zrcalo
1
2
T
o
F
S
1
3
o
2
S
F
o
T
o
3
Konkavno sferno zrcalo
R
y  x' f
 
y
f
f
A
C
T
y
f
F
B
B’
o
y’ S
A’
o
x' f
f

f
x f

y
f

y x f
 f(x - f)
xx’ – fx’ – fx + f2 = f2 :fxx’
x’
x
1 1 1
 
f
x x
jednadžba zrcala
Linearno povećanje zrcala
y
x
x’
y’
y
m
y linearno povećanje zrcala
y  x
y
x
 
ili

y
x
y
x
y
x
m

y
x
Vrste slika
1.
o
T
2.
F
S
y’
y
o
realna (x' > 0)
umanjena
obrnuta
(y' < 0, m < 0)
x > R, f < x' < R
..\SLIKA KONKAVNOG ZRCALA 1.WMV
y
T
o
F
realna
S
(x'
y’
o
> 0)
uvećana
obrnuta (y' < 0, m < 0)
f < x < R, x’ > R
..\SLIKA KONKAVNOG ZRCALA 2.WMV
3.
4.
y
T
o
S
F
realna
(x'
y’
y’
o
> 0)
veličinom jednaka
predmetu
obrnuta
T
o
y
F
S
o
virtualna (x' < 0)
uvećana
uspravna (y' > 0, m > 0)
(y' < 0, m < 0)
x = R, x' = R
..\SLIKA KONKAVNOG ZRCALA 3.WMV
x < f , x' < 0
..\SLIKA KONKAVNOG ZRCALA 4.WMV
DALEKOZOR
S PRIZMAMA
Keplerov dalekozor
Pomoću dvije
međusobno okomite
pravokutne prizme
postiže se ispravna
orijentacija slike ,
tako da je promatrač
vidi uspravno i
pravilno bočno
orijentiranu.
Teleskopi
Keplerov teleskop
u zagrebačkoj
zvjezdarnici
Detaljnije ( nastanak slike)
Razmotri :
1. Zašto se jedna leća teleskopa zove objektivom , a
drugu okularom ?
2. U kojoj ravnini nastaje slika veoma udaljenog
predmeta ?
3. Pomoću koji se zraka dade konstruirati slika
formirana lećom ? Nacrtaj !
4. Pomoću kojih se zraka dade konstruirati slika
formirana konkavnim (udubljenim) zrcalom ? Nacrtaj !

similar documents