27. Lagerstyring

Report
27. Lagerstyring
• Lagerstyringens mål
• Lagertyper
- Lager af råvarer, hjælpematerialer og komponenter (RVL)
- Lager af varer under fremstilling (VUF)
- Lager af færdigvarer (FVL)
- I en handelsvirksomhed findes kun ét lager også kaldet lager af
handelsvarer
27. Lagerstyring
• Lagermotiver
• Eksempler på lagermotiver:
- Yde en god leveringsservice
- Imødegå usikre forsyningsforhold
- Udjævne sæsonudsving
- Købe ind før priserne stiger
- Opnå attraktive kvantumsrabatter
- Spare ordreomkostninger
27. Lagerstyring
• Lagermotiv “god leveringsservice”
27. Lagerstyring
• Lagerdisponering
-To metoder: Indkøb efter bestillingspunkt og periodisk indkøb
• Indkøb efter bestillingspunkt
- Samme indkøbsmængde med forskellige indkøbsintervaller
- For hver varer fastsættes en minimumsbeholdning
- Når lagerbeholdningen når minimumsbeholdningen udløses et
indkøb
- Eventuelt etablering af sikkerhedslager for at undgå
mangelsituationer ved forsinkelser fra leverandører eller uventet
stor efterspørgsel
27. Lagerstyring
• Periodisk indkøb
-
Samme indkøbsinterval med forskellige indkøbsmængder
Bestilling af varer på fastsatte tidspunkter
For hver vare fastsættes en maksimumsbeholdning
Ved hvert indkøb fyldes op til maksimumsbeholdningen
Eventuelt etablering af sikkerhedslager for at undgå
mangelsituationer ved forsinkelser fra leverandører eller
uventet stor efterspørgsel
27. Lagerstyring
• Lagermodel
- Forenklet lagermodel:
-Forudsætninger:
- jævn afgang fra lageret
- konstant salg fra dag til dag
- konstant leveringstid
- konstant ordrestørrelse
27. Lagerstyring
27. Lagerstyring
• Det gennemsnitlige varelager
27. Lagerstyring
• Sikkerhedslager
- Formål med sikkerhedslager:
- opretholde høj lagerservicegrad
- undgå mangelsituationer
27. Lagerstyring
• Forenklet lagermodel med sikkkerhedslager
27. Lagerstyring
• Det gennemsnitlige varelager
27. Lagerstyring
• Optimal indkøbsstørrelse
27. Lagerstyring
• Sammenhæng mellem indkøb og lager
27. Lagerstyring
• Optimal indkøbsstørrelse – grafisk visning
27. Lagerstyring
• Optimal indkøbsstørrelse – Wilsons formel
•Forkortelser:
27. Lagerstyring
• Lager- og ordreomkostninger ved optimale
indkøbsstørrelse
27. Lagerstyring
• Gennemsnitlig tid mellem hver ordre
• Bestillingspunkt
27. Lagerstyring
• Lagerindretning
-To metoder: Fast lokation eller flydende lokation
• Fast lokation
- Varerne er fysisk altid placeret det samme sted på lageret
- Varerne er lette at finde
- Der kan opstå tom hyldeplads
• Flydende lokation
-Varerne er placeret, hvor der er plads
- Varerne findes ved opslag i lokationsregister
- Der kan opstå problemer med at finde varerne ved uoverensstemmelse
mellem fysisk lager og lokationsregister

similar documents