Asfaltskolan

Report
Utbildning om vägmarkering
På Asfaltskolan ger vi dig alla fakta ”vitt på svart”
Asfaltskolan
Asfaltskolan
www.asfaltskolan.se
Asfaltskolan
Asfaltskolans Utbildningsråd
• Statliga beställare
• Sveriges Kommuner och Landsting
• Entreprenörer
• Konsulter
• Materialleverantörer
• Maskinleverantörer
• Transportörer
Asfaltskolan
Genomförda och planerade kurser
2013
2014
20-21 feb
Stockholm
22-23 januari
Stockholm
3-4 april
Göteborg
1-2 april
Malmö
10-11 april
Göteborg
8-9 april
Umeå
Asfaltskolan
Lärare på kurserna vintern 2013
• Torgny Augustsson – huvudlärare: Vägmarkeringsritningar, VGU,
TSFS, VMF, Teknisk beskrivning mm
• Tommy Jansson - Trafikförordningen (TrF), COST 331 Synbarhet,
Fordonsbaserad stödsystem mm
• Gunnar Larsson – Teknikutveckling, Vägmarkeringsmaterial
• Hans Holmén – Trafikförordningen (TrF), COST 331 Synbarhet,
Fordonsbaserad stödsystem mm
• (Lars Petersson)
• (Leif Flink)
Asfaltskolan
Deltagarkategori på kurserna om
Vägmarkering
Entreprenörer
12
0%
Statliga beställare 11
23%
Kommuner
21%
Privata och statliga
utförare
Statliga beställare
20
Kommuner
Konsulter
13
20%
Konsulter
Mtrl + maskin-lev
0
36%
Leverantörer,
transport mm
Transportörer
0
Summa
56
Asfaltskolan
Program Vägmarkeringskurs 2013
09.30-10.00
Kap 1
Kap 2
Kap 3
12.00-13.00
Kap 4
14.00-14.30
Kap 5
Kap 6
Kap 7
Kap 8
16.45-17.00
19.00
Registrering och kaffe
Kursinledning
Teknikutveckling
Bensträckare
Fordonsbaserad stödsystem
Regelverk
- Trafikförordningen (TrF)
- Vägmärkesförordningen (VMF)
Lunch
Forts regelverk
- Transportstyrelsen föreskrifter vägmarkering (TSFS)
TRVK, Vägars och gators utformning (VGU)
Kaffe
Teknisk beskrivning för vägmarkering och räfflor
Cost 331, Synbarhet, Barn, Äldre, Funktionshindrade
Bensträckare
Vägbanereflektorer-Ledbelysning
Frisiktsmätning-Utsättning av vägmarkering
Avslutning första dagen
Middag
Asfaltskolan
DAG 2
08.00
Kap 9
Vägmarkeringsmaterial inkl glaspärlor
Bensträckare
Kap 10
Funktionsmätningar
Kap 11
Metodbeskrivningar
Vägmarkeringsritningar
10.00 – 10.30
Kaffe
10.30
Grupparbete
12.00-13.00
Lunch
13.00
Grupparbete (forts)
14.00-14.30
Kaffe
14.30
Redovisning av grupparbete + diskussion
15.30-16.00
Avslutning + kursutvärdering
Asfaltskolan
Kursutvärderingar 2013
Bedömning av kursen i dess helhet
Betyg mellan 1 och 5, där 1 är mycket dåligt och 5 är mycket bra.
Sthlm 20-21
Gbg 3-4 april
feb
Gbg 10-11
april
1. Anser du att kursen knyter till din egen
arbetssituation?
4,2
3,3
3,9
2. Anser du att du har tillräckliga förkunskaper för
att tillgodogöra dig utbildningen?
4,6
3,6
4,3
3. Hur har kursen fungerat med avseende på
information, arrangemang etc?
4,6
3,8
4,4
4. Ditt utbyte av kursen som helhet.
4,3
3,2
3,9
5. Hur var internatmiljön (boende mm)?
4,1
4,1
3,8
Asfaltskolan
Asfaltskolan
Asfaltskolan

similar documents