Romerska riket

Report
Romerska riket
C.A 700 f.v.t – 476 e.v.t.
Etruskerna
•
C.a 800 f.v.t – 300 f.v.t.
• Högt utvecklad kultur
Utvecklad jordbruksteknik
•
Mineralria berg -> järnexport
Rom erövrar etrurien c.a 300 f.v.t
(det etruskiska kunnandet lever
vidare i romerska riket.)
Informationstexter om bl.a etruskerna:
• http://www.filateli.se/data/archive/media/toscana.pdf
• http://www.abc.se/~pa/txt/etruskerna.htm
• Rom är under större delen av etruriens
storhetstid endast en liten by. Men växer sig
med tiden större.
• År 753 f.v.t -> rom får sin första kung. Romulus
• ´
Kungariket blir
republik 509 f.v.t.
• Etrurien införlivas i den allt mäktigare
romerska republiken.
• Kunskaper från den högstående etruskiska
kulturen lever vidare i romerska riket.
• Byggnadskonst- vägbygge, broar, tempel,
avloppssystem etc.
• Rom blir alltså republik 509. Styrs av folkvald
senat.
• Erövrar etruskernas viktigaste stad.
• Fortsätter erövringar – intar i princip hela
italienska fastlandet.
• Kathago var det största hotet.
Romerska rikets utbredning fram till år
476.
• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Rom
an_Republic_Empire_map.gif
•
•
•
•
Patricier och plebejer
Klasskamp
Slavsamhälle
Uppror, (Spartacusupproret
http://www.dn.se/kultur-noje/4-spartacus)
• Ceasar (47-44 f.v.t) utses till diktator
• Kejsartitel (Ceasar)
• 324 Kristendom blir statsreligion
• Romerska riket delas år 395.
”Östrom/Bysantinska riket” och ”Västrom”.
• År 476 faller västrom efter en längre tids
nedgång och upplösning…

similar documents